Szukaj


drukuj pdf
Backup Storage

OPIS


Podręcznik opisuje usługę Backup Storage, która umozliwia transferowanie danych za pośrednictwem wielu protokołów:

 • FTPS
 • FTP
 • NFS
 • CIFS

Backup Storage jest dostępny z adresów IP, które są aktywne na ACL. Można utworzyć listę ACL dla adresów IP w panelu Manager lub za pośrednictwem interfejsu API.
Z domyślnego adresu IP jest dostęp poprzez FTP / FTPS do przestrzeni Backup Storage. Inne protokoły nie są domyślnie włączone, aby umożliwić im dostęp trzeba utworzyć listy ACL.

Zarządzanie Backup Storage


Aktywacja usługi Backup Storage

- Aby aktywować usługe Backup Storage, należy przejść do Menedżera v6 pod następującym adresem URL:

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Następnie kliknij serwer po lewej stronie w menu, a następnie wybierz na karcie Backup storage.

Aby włączyć Backup Storage, kliknij na ikonę: "Aktywuj Backup storage"

Po chwili, otrzymasz e-mail z kodami dostępu do usługi Backup Storage.

Zarządzanie pojemnością

Aby sprawdzić aktualne zużycie, przejdź do Menedżera v6 pod następującym adresem URL :

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Następnie kliknij serwer po lewej stronie w menu, a następnie wybierz na karcie Backup storage.Zobaczysz procent wykorzystania przechowywania przestrzeni backup.

Reset hasła

Aby wysłać nowe hasło do kopii zapasowej, przejdź do swojego menedżera v6 pod następującym adresem URL :

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Następnie kliknij na serwer po lewej stronie w menu, a następnie wybierz na karcie Backup storage.Następnie kliknij na "Zapomniałeś hasła?"

Zostanie wysłany e-mail z nowymi kodami do usług Backup Storage.

Tworzenie ACL

Aby umożliwić danemu IP połączenie się z serwerem Backup Storage. Należy utworzyć odpowiednią regułę ACL

poprzez Manager v6


Aby utworzyć listę ACL i włączyć odpowiedni protokół protokół dla IP na Backup Storage, należy

zalogować się do panelu Manager v6 :

https://www.ovh.com/manager/dedicated

 • Następnie kliknij nazwę serwera, który ma aktywowany usługę "Backup storage".

 • wybierz opcję "Backup storage" • Aby dodać ACL, kliknij przycisk "Dodaj dostęp" w przypadku, gdy IP nie jest wymienione.

lub kliknij ikonę na końcu wiersza IP, dla którego chcesz uzyskać dostęp i kliknij przycisk "Zmodyfikuj dostęp".

 • wybierz odpowiednie protokoły i następnie zatwierdź.

W przypadku, gdy chcesz całkowicie usunąć dostęp do Backup Storage dla danego IP, kliknij ikonę na końcu wiersza dla IP, następnie "Usuń dostęp".

poprzez API


Na początku, zaloguj się do API :

https://api.ovh.com/console/

uwierzytelnij się klikając na "Login" u góry po prawej stronie.

Następnie z listy IP, dla których masz dostęp do Backup Storage.

Wykonaj:

GET /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access


Z argumentem:

serviceName : nazwa serwera dedykowanego.

przykładowa odpowiedź zwrotna :

[

"213.186.41.107/32",
"5.39.85.206/32",
"87.98.130.36/32",
"91.121.226.240/28",
"213.186.36.156/32",

]

Następnie sprawdź, jaki protokół jest już obsługiwany dla danego IP funkcją:


GET /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access/{ipBlock}


Paremetry:

serviceName :Nazwa serwera dedykowanego
ipBlock :Blok IP otrzymany w poprzedniej funkcji.


przykładowa odpowiedź zwrotna :

{
ipBlock: "87.98.130.36/32",
ftp: true,
lastUpdate: "2014-01-22T13:42:10+01:00",
nfs: false,
cifs: false,

}


Tylko FTP / FTPS jest dozwolony dla tego IP. W przypadku, gdy nie ma ACL utworzonych dla IP, należy użyć następujących funkcji.

POST /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access


gdzie argumenty:

serviceName :Nazwa serwera dedykowanego
ipBlock :Blok IP otrzymany w poprzedniej funkcji
cifs :Jeśli pole jest zaznaczone, CIFS jest dozwolone.
ftp :Jeśli pole jest zaznaczone, FTP jest dozwolone.
nfs :Jeśli pole jest zaznaczone, NFS jest dozwolone.W przypadku, gdy ACL jest już utworzony przez montaż przy pomocy funkcji :

PUT /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access/{ipBlock}gdzie argumenty:

serviceName :Nazwa serwera dedykowanego
ipBlock :Blok IP otrzymany w poprzedniej funkcji.
cifs :Jeśli pole jest zaznaczone, CIFS jest dozwolone.
ftp :Jeśli pole jest zaznaczone, FTP jest dozwolone.
nfs :Jeśli pole jest zaznaczone, NFS jest dozwolone.W przypadku, gdy chcesz usunąć ACL, należy użyć funkcji :

DELETE /dedicated/server/{serviceName}/features/backupFTP/access/{ipBlock}


Parametry :

serviceName :Nazwa serwera dedykowanego
ipBlock :Blok IP otrzymany w poprzedniej funkcji.
Usunięcie Backup Storage

Aby usunąć przechowywanie kopii zapasowej, przejdź do swojego menedżera v6 pod następującym adresem URL :

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Następnie kliknij na serwer po lewej stronie w menu, a następnie na karcie Backup storage.Następnie kliknij "Usuń Backup Storage"

Important :

Usunięcie danych jest ostateczne i nie może zostać cofnięte.OBSŁUGA BACKUP STORAGE


Backup Storage nie kopiuje automatycznie danych do serwera. Zautomatyzować transfer danych można to poprzez skrypty. OVH nie zapewnia jednak skryptów do automatyzacji takich zadań

FTP/FTPS

Linux


Następnie określ, jaki(e) klient(y) są obecne na na serwerze:

Poprzez ncftp : (nie obsługuje protokołu FTPS)

nsXXXX: ~# whereis ncftp
ncftp: /usr/bin/ncftp /usr/share/man/man1/ncftp.1.gz

Poprzez curl :

nsXXXX: ~# whereis curl
curl: /usr/bin/curl /usr/include/curl /usr/share/man/man1/curl.1.bz2


Poprzez lftp :

nsXXXX: ~# whereis lftp
lftp: /usr/bin/lftp /etc/lftp.conf /usr/lib/lftp /usr/share/lftp /usr/share/man/man1/lftp.1.bz2Jeśli polecenie nie zwraca "/usr/bin/NAZWAPROGRAMUFTP", to należy zainstalować program przed przejściem do kolejnej części.

ncftp


Uwagfa :
To polecenie nie obsługuje FTP, jeśli chcesz korzystać z FTP, zamiast używać lftp lub curl


 • Jeśli chcesz transferować kopie zapasowe poszczególnych plików użyj następującego polecenia :

nsXXXX ~ # ncftpput -uFTP_UZYTKOWNIK -pFTP_HASLO FTP_BACKUP_HOST /ZDALNY/KATALOG /PLIK/DO/ZAPISANIA


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • /ZDALNY/KATALOG lokalizacja pliku, który chcesz zapisać
 • /PLIK/DO/ZAPISANIA lokalizacji pliku, należy użyć kropki (.), aby przenieść plik do katalogu głównego FTP


 • Jeśli chcesz zapisać cały folder, użyj następującego polecenia :

Wysyłanie /DIRTOSAVE do archiwum Backup Storage.

tar czf - /DIRTOSAVE | ncftpput -uFTPUSER -pFTPPASS -c FTPBACKUPHOST DIRNAME.tar.gz


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • DIRTOSAVE sieżka zapisywanego folderu
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • DIRNAME nazwa zapisywanego pliku


 • Jeśli chcesz pobrać plik utworzonego archiwum, użyj następującego polecenia :

Pobierz plik FILEBACKUP i umieścić go w folderze REPLOCAL

ncftpget –v –u FTPPASS -p FTPPASS FTPBACKUPHOST /REPLOCAL /FILEBACKUP


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • REPLOCAL nazwa katalogu, do którego będzie pobierany plik
 • FILEBACKUP ścieżka do pliku archiwum kopii zapasowej

Curl


Note :

FTPS dla jeśli logujesz się, masz typ serwera Nazwa:

ftpback-rbxX-YYY.ovh.net przekształć na ftpback-rbxX-YYY.mybackup.ovh.net

I dodać argument --ssl w następującym poleceniu.


 • Jeśli chcesz zapisać poszczególne pliki, należy użyć następującego polecenia :

nsXXXX ~ # curl -aT FILETOSAVE ftp://FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST/REMOTEDIR/


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • FILETOSAVE nazwę pliku do zapisu
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • REMOTEDIR nazwa zdalnego katalogu (musi być on wcześniej utworzony)


 • Jeśli chcesz zapisać cały folder :

Wysyłanie pliku /DIRTOSAVE do kopii zapasowej FTP jako archiwum

nsXXXX: ~# tar czf - /DIRTOSAVE | curl ftp://FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST/REMOTEDIR/DIRNAME-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz -T -


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • DIRTOSAVE par le chemin du dossier à sauvegarder
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • REMOTEDIR nazwa zdalnego katalogu (musi być on wcześniej utworzony)
 • DIRNAME nazwa pliku, w którym mają być zapisane dane


 • Jeśli chcesz pobrać plik archiwum utworzony, użyj następującego polecenia :

Pobierz plik FILEBACKUP i umieścić go w folderze REPLOCAL

cd /REPLOCAL
curl -u FTPUSER:FTPPASS ftp://FTPBACKUPHOST/FILEBACKUP


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • REPLOCAL nazwa katalogu, do którego będzie pobierany plik
 • FILEBACKUP ścieżka do nazwy archiwum na backup storage


lftp


Note :

Lftp łączy się poprzez FTPS domyślnie. Musisz podąć nazwę serwera w następujący sposóbjak:

ftpback-rbxX-YYY.ovh.net przekształcenia na ftpback-rbxX-YYY.mybackup.ovh.net

W przeciwnym razie otrzymasz komunikat o błędzie dotyczącym certyfikatu SSL. • Jeśli chcesz zapisać pojedyncze pliki, użyj następującego polecenia :

nsXXXX ~ # lftp PROTOCOL://FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST -e "cd REMOTEDIR; put FILETOSAVE; quit"


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • PROTOCOL : wstaw FTP lub FTPS
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • REMOTEDIR nazwa zdalnego katalogu (musi być on wcześniej utworzony)
 • FILETOSAVE nazwa pliku do zapisu


 • Jeśli chcesz zapisać cały folder, należy użyć następującego polecenia :

Wysyłanie katalogu /DIRTOSAVE do usługi backup storage jako archiwum

nsXXXX ~# tar czf - /DIRTOSAVE | lftp PROTOCOL://FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST -e "cd REMOTEDIR; put /dev/stdin -o DIRNAME-$(date +%Y%m%d%H%M).tar.gz;quit"


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • PROTOCOL : wstaw FTP lub FTPS
 • DIRTOSAVE pełna ścieżka pliku, który ma być zapisany
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • REMOTEDIR Nazwa zdalnego katalogu (musi być on wcześniej utworzony)
 • DIRNAME nazwa pliku, w którym mają być zapisane dane


 • Jeśli chcesz pobrać plik utworzonego archiwum, użyj następującego polecenia :


Pobierz plik FILEBACKUP i umieścić go w folderze REPLOCAL

cd /REPLOCAL
lftp PROTOCOL://FTPUSER:FTPPASS@FTPBACKUPHOST -e /FILEBACKUP


Zastąp zmienne, prawidłowymi wartościami:
 • PROTOCOL : wstaw FTP lub FTPS
 • FTPUSER login FTP
 • FTPPASS hasło FTP
 • FTPBACKUPHOST nazwa serwera backup storage
 • REPLOCAL nazwa katalogu, do którego będzie pobierany plik
 • FILEBACKUP ścieżka do nazwy archiwum na backup storage


WINDOWS


Filezilla


 • Połącz się z serwerem za pomocą "Remote Desktop"
 • Uruchom przeglądarke
 • Pobierz oprogramowanie Filezilla
 • Zainstaluj pobrane oprogramowanie (w trakcie instalacji możesz odrzucić propozycję instalowania dodatkowego oprogramowania)
 • Uruchom program i wpełnij pastępujące pola informacjami zawartymi w e-mailu, aby połączyć się z backup FTP:
 • W polu "serwer" podaj nazwę serwera FTP
 • W polu "Nazwa użytownika" wpisz login, jest to również nazwa serwera dedykowanego.
 • W polu "Hasło", wpisz hasło przesłane w mailu.
Kliknij na "Szybkie łączenie"


Uwaga :
Lewa strona wyświetla zawartość lokalnym serwerze Po prawej stronie wyświetli zawartość serwera FTP BackupMożesz przeciągać pliki kopii zapasowej z lewej do prawej, aby wysłać do usługi Backup Storage oraz monitorować postęp pracy w zakładce "Pliki w kolejce"

NFS

Usługa NFS jest przeznaczona dla dystrybucji Linuksa dla systemu Windows przejdź do strony CIFS i FTP.


 • Upewnij się, że dodałeś odpowiednie ACL dla NFS, przechodząc do sekcji: "Tworzenie ACL"

 • Zainstaluj "klienta NFS" :

 • Korzystając z niektórych dystrybucji musisz mieć uruchomioną usługę NFS i portmap.

 • Następnie zamontuj partycję, korzystając z następującego polecenia:

mount -t nfs FTPBACKUPHOST:/export/ftpbackup/NAMESERVER /DOSSIERMOUNT


Parametry:

FTPBACKUPHOST: Nazwa serwera backup storage
NAMESERVER: nazwa serwera dedykowanego, który ma możliwość tworzenia kopii zapasowej.
DOSSIERMOUNT: Folderu lub miejsce montowania backup storage.

Następnie będzie można skopiować foldery / pliki w DOSSIERMOUNT z wykorzystniem konwencjonalnych poleceń powłoki cp, rsync ...


Cifs

Windows


Przed zamontowaniem backup storage CIFS na Windows, upewnij się, że dodałeś odpowiednie ACL aby umozliwić działanie protokołowi CIFS dla adresu IP. Wym celu przejdź do tej sekcji: "Tworzenie ACL"

 • Otwórz wiersz polecenia i wykonaj następujące polecenie:

net use z: \\FTPBACKUPHOST\NAMESERVER

FTPBACKUPHOST: Nazwa serwera z kopią zapasową.
NAMESERVER: Nazwa serwera dedykowanego, który ma możliwość tworzenia kopii zapasowej.

Następnie można skopiować pliki / foldery do woluminu Z: przez explorera

Linux


Przed zamontowanie backup storage jako CIFS na serwerze Linux, upewnij się, że dodałeś ACL aby umożliwić działanie protokołu CIFS dla IP, w tym celu przejdź do sekcji: "Tworzenie ACL"

Przez SSH wydaj komende:

mount -t cifs -o sec=ntlm,uid=root,gid=100,dir_mode=0700,username=root,password= //FTPBACKUPHOST/NAMESERVER /DOSSIERMOUNT


FTPBACKUPHOST: Nazwa serwera Backup Storage.
NAMESERVER: Nazwa serwera, który ma możliwość tworzenia kopii zapasowej
DOSSIERMOUNT: Folderu lub miejsce montowania dla backup storage.