Szukaj


drukuj pdf Polish
Jak zainstalować stronę na serwerze dedykowanym pod Debianem?

Przewodnik opisuje instalację strony na serwerze dedykwanym OVH z dystrybucją Debian. Nie dotyczy instalacji strony dla innych dystrybucji.

Wstęp

Przewodnik opisuje minimalną wersję instalacji strony www. W przypadku serwerów Debian, należy korzystać z ssh, aby zainstalować dowolne programy.

W przewodniku nsXXXXX to numer Twojego serwera w OVH.

Procedura

Zaloguj się przez ssh na serwer, połącz się jako root z hasłem, które otrzymałeś w korespondencji informującej o instalacji serwera.

login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Fri Aug 11 09:37:13 2006 from cache.ovh.net


Jesteś zalogowany jako superużytkownik. Najpierw zaktualizujemy Debiana przy użyciu komendy apt-get update:

nsXXXXX:~# apt-get update
Atteint ftp://mir1.ovh.net stable/main Packages
Atteint ftp://mir1.ovh.net stable/main Release
Atteint ftp://mir1.ovh.net stable/main Sources
Atteint ftp://mir1.ovh.net stable/main Release
Réception de : 1 http://security.debian.org stable/updates/main Packages 372kB
Réception de : 2 http://security.debian.org stable/updates/main Release 110B
372ko réceptionnés en 0s (723ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait


Debian został zaktualizwany. Można przejść do instalacji serwera DNS: Bind. Użyj komendy apt-get install bind

nsXXXXX:~# apt-get install bind
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Paquets suggérés :
bind-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
bind
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/903ko dans les archives.
Après dépaquetage, 2122ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet bind précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 21037 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de bind (à partir de .../bind_1%3a8.4.6-1_i386.deb) ...
Paramétrage de bind (8.4.6-1) ...
Starting domain name service: named.


Bind został zainstalowany. Przejdz do serwera www: Apache. Aby zainstalować Apache2, wykonaj komendę apt-get install apache2

nsXXXXX:~# apt-get install apache2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
apache2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/33,5ko dans les archives.
Après dépaquetage, 81,9ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet apache2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 21069 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de apache2 (à partir de .../apache2_2.0.54-5sarge1_i386.deb) ...
Paramétrage de apache2 (2.0.54-5sarge1)


Apache został zainstalowany. Twój serwer będzie dostępny w dowolnej przeglądarce.

Dzięki temu, jeżeli wpiszesz adres serwera w przeglądarce, wyświetli się następująca strona:Wystarczy skonfigurować Apache'a dla Virtualnych Hostów - dzięki temu będą wyświetlały się Twoje strony zamiast tej ustawionej domyślnie.

W tym celu należy wyedytować plik /etc/apache2/apache2.conf
Można np. użyć pico /etc/apache2/apache2.conf

nsXXXXX:~# pico /etc/apache2/apache2.conf


Pico wyświetla się:Wykonaj 2 operacje:

  • dodaj linijkę:

Include /etc/apache2/sites-available/^.#*


  • komentuj linijkę:

Include /etc/apache2/sites-enabled/^.#*

aby uniknąć konfliktu między wirtualnymi hostami

(linijki znajdują się na dole pliku!)

wynik:

  • przed:  • po:Wipsz CTRL+O następnie CTRL+X, aby zapisać i zamknąć plik.

Skonfigurujemy wirtualne hosty.

nsXXXXX:~# cd /etc/apache2/sites-available/
nsXXXXX:/etc/apache2/sites-available# pico defaultPico ponownie się otwiera. Należy wyedytować pierwsze linie pliku.

przed:

NameVirtualHost localhost
<VirtualHost? localhost>
ServerAdmin? webmaster@localhost
...


po:

NameVirtualHost nsXXXXX.ovh.net:80
<VirtualHost? nsXXXXX.ovh.net:80
ServerAdmin? webmaster@nsXXXXX.ovh.net>
...


następnie jeszcze raz CTRL+O i CRTL+X, aby zapisać i zamknąć.

Wystarczy umieścić pliki w katalogu /var/www , aby były widoczne on line!

Uwagi


  • Plik domyślny zawiera następujące linie:

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks? MultiViews?
AllowOverride? None
Order allow,deny
allow from all

RedirectMatch? ^/$ /apache2-default/
</Directory>


  • RedirectMatch? ^/$ /apache2-default/ wskazuje, że odwiedzający będzie przekierowany na /apache2-default jeżeli wpisze adres serwera.


  • <Directory /var/www/> wskazuje ścieżkę plików virtualhost.