Szukaj


drukuj pdf
Jak skonfigurować hosty dla dystrybucji do wirtualizacji umożliwiających bridge?

Ovh daje możliwość skonfigurowania VM w trybie bridge. W tym celu należy zmienić domyślne ustawienia VM. Zaznaczamy na niebiesko nazwy plików do wyedytowania (za pomocą vi, nano, pico...). Pola zaznaczone znakami " " należy zastąpić własnymi nazwami

Wymagania wstępne
Definiowanie gateway dla hosta


Aby skonfigurować Wirtualne Maszyny, należy znać gateway Twojego hosta(nsxxx.ovh.net;ksxxx.ovh.net, itp). W tym celu należy zastąpić ostatnią grupę cyfr IP Twojego serwera przez 254. IP Twojego serwera zostało podane w mailu instalacyjnym.

Przykład:

IP serwera (host): 123.456.789.012
IP gateway hosta to takie samo IP z innym zakończeniem: .254
Zatem prawidłowa wersja dla przykładu to: 123.456.789.254

Debian Like (Debian, Ubuntu...)

UWAGA: Nie można używać głównego adresu IP serwera jako gateway!! Nie można wykorzystywać: route add default gw dev eth0. Taka konfiguracja prowadzi do odcięcia adresu IP dla wirtualnej maszyny.

/etc/network/interfaces
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address IP.FAIL.OVER
netmask 255.255.255.255
broadcast IP.FAIL.OVER
post-up route add IP.TWOJEGO.SERWERA.254 dev eth0
post-up route add default gw IP.TWOJEGO.SERWERA.254
post-down route del IP.TWOJEGO.SERWERA.254 dev eth0
post-down route del default gw IP.TWOJEGO.SERWERA.254

/etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99

Debian 6: Jeśli dodany jest pakiet resolvconf, konfigurację DNS można wykonywać bezpośrednio w pliku: /etc/network/interfaces w sekcji (pomijając wpis w /etc/resolv.conf ):

# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed (default)
dns-nameservers 213.186.33.99 #Serveur DNS OVH
dns-search ovh.net #Résoudre plus vite les hosts sur le réseau OVH


Redhat Like (Redhat, Centos...)

UWAGA: Nie można używać głównego adresu IP serwera jako gateway!! Nie można wykorzystywać: route add default gw dev eth0. Taka konfiguracja prowadzi do odcięcia adresu IP dla wirtualnej maszyny.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
TYPE=Ethernet
NETMASK=255.255.255.255
IPADDR=IP.FAIL.OVER
GATEWAY=IP.TWOJEGO.SERWERA.254
ARP=yes
HWADDR=MA:MAC:VI:RT:UEL:LE

/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
IP.TWOJEGO.SERWERA.254 dev eth0
default via IP.TWOJEGO.SERWERA.254 dev eth0

/etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99

Gentoo

UWAGA: Nie można używać głównego adresu IP serwera jako gateway!! Nie można wykorzystywać: route add default gw dev eth0. Taka konfiguracja prowadzi do odcięcia adresu IP dla wirtualnej maszyny.

/etc/conf.d/net
config_eth0=( "FAIL.OVER.IP netmask 255.255.255.255 brd FAIL.OVER.IP" )
routes_eth0=( "IP.GŁÓWNE.SERWERA.254" "default via IP.GŁÓWNE.SERWERA.254" )

Następnie wykonaj "rc-update add default net.eth0" aby ustawienia zostały załadowane po reboocie.

/etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99

FreeBSD

UWAGA: Nie można używać głównego adresu IP serwera jako gateway!! Nie można wykorzystywać: route add default gw dev eth0. Taka konfiguracja prowadzi do odcięcia adresu IP dla wirtualnej maszyny.

/etc/rc.conf
ifconfig_em0="inet IP.FAIL.OVER netmask 255.255.255.255 broadcast IP.FAIL.OVER"
static_routes="net1 net2"
route_net1="-net IP.GŁÓWNE.SERWERA.254/32 IP.FAIL.OVER"
route_net2="default IP.GŁÓWNE.SERWERA.254"

/etc/resolv.conf
nameserver 213.186.33.99


Windows 2003

UWAGA: Nie można używać głównego adresu IP serwera jako gateway!! Nie można wykorzystywać: route add default gw dev eth0. Taka konfiguracja prowadzi do odcięcia adresu IP dla wirtualnej maszyny.

Zaloguj się do panelu Połączenia sieciowe (Start/Panel sterowania/Połączenia sieciowe/Połączenie lokalne). Wybierz Właściwości, następnie Protokół Internetowy (TCP/IP). Wystarczy wprowadzić IP Failover w polu Adres IP, maskę podsieci 255.255.0.0, gateway fizycznej maszyny oraz IP 213.186.33.99 jako serwer DNS.

Przejdź do działu Start/Uruchom i wpisz regedit.
Wyszukaj swoje IP failover, kliknij na parametr "SubnetMask" i zmień z 255.255.0.0 na 255.255.255.255. Następnie zatwierdź.

Aby zatwierdzić zmiany, zrestartuj interfejs sieciowy (Start/Panel sterowania/Połączenia sieciowe/Sieć lokalna/ prawy przycisk myszy, następnie Wyłącz). Poczekaj chwilę i ponownie włącz połączenie sieciowe.

Inne dystrybucje

UWAGA: Nie można używać głównego adresu IP serwera jako gateway!! Nie można wykorzystywać: route add default gw dev eth0. Taka konfiguracja prowadzi do odcięcia adresu IP dla wirtualnej maszyny.

ip : IP.FAIL.OVER
netmask : 255.255.255.255

Dodaj następujące wpisy do Wirtualnej Maszyny:

route add IP.TWOJEGO.SERWERA.254 dev eth0
route add default gw IP.TWOJEGO SERWERA.254

Teraz wystarczy skonfigurować serwery dns Twojej maszyny. IP: 213.186.33.99