Szukaj


drukuj pdf
Jak dodać alias IP do serwera dedykowanego?

  • Czym jest alias IP, do czego służy?
Alias IP ( 'ang. IP aliasing') umożliwia taką konfigurację Twojego serwera dedykowanego, dzięki której będziesz mógł podpiąć kilka adresów IP do jednej karty sieciowej.

  • REDHAT i FEDORA


1. Kopiujemy plik z interfejsu eth0, nazywamy go eth0:0. Dzięki temu będziemy mogli wyedytować ten plik.


cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0


2. Edytujemy plik eth0:0, aby zastąpić IP. Można skorzystać z pico lub vi:


pico /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0


Teraz należy zastąpić nazwę urządzenia i IP przez dodatkowy adres IP/Fail over:


DEVICE="eth0:0"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="static"
IPADDR="IP.FAIL.OVER"
NETMASK="255.255.255.255"
BROADCAST="IP.FAIL.OVER.HERE"
3. Teraz wystarczy podmontować nowy interfejs, który właśnie dodaliśmy.

ifup eth0:0


Po wykonaniu rebootu, interfejs zostanie podmontowany.

4. Testowanie adresu IP.
Jeżeli operacje 1-3 zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, IP wskazane w pliku eth0:0 powinno odpowiadać na pingi i zapytania wykonywane z zewnątrz. Jeżeli dysponujemy większą ilościa adresów IP, można wznowić operację, korzystając z eth0:1 , eth0:2, itp.


CENTOSOperacje, które należy wykonać są analogiczne do tych wykonywanych dla Redhata.


1. Kopiujemy plik z interfejsu eth0 i nazywamy go eth0:0. Dzieki temu będziemy mogli wyedytować ten plik:

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0


2. Edytujemy plik eth0:0, aby zastąpić adres IP. Możemy do tego wykorzystać nano lub vi:

nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0


Należy zastąpić nazwę urządzenia i IP przez dodatkowy adres IP lub IP fail over:

DEVICE="eth0:0"
BOOTPROTO=static
IPADDR="IP.FAIL.OVER"
NETMASK="255.255.255.255"
ONBOOT=yes
BROADCAST=FAIL.OVER.IP.HERE3. Teraz wystarczy podmontować nowy interfejs, który właśnie dodaliśmy.

ifup eth0:0


Po wykonaniu rebootu, interfejs zostanie podmontowany.

4. Testowanie adresu IP.
Jeżeli operacje 1-3 zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, IP wskazane w pliku eth0:0 powinno odpowiadać na pingi i zapytania wykonywane z zewnątrz. Jeżeli dysponujemy większą ilościa adresów IP, można wznowić operację, korzystając z eth0:1 , eth0:2, itp.

GENTOO OVH1. Najpierw kopiujemy plik źródłowy, tak abyśmy mogli do niego powrócić w każdym momencie.

cp /etc/conf.d/net /etc/conf.d/net.save2. Teraz możemy wyedytować plik, aby dodać IP.

W tym celu można skorzystać z nano lub vi. W przypadku gentoo alias jest dodawany bezpośrednio do eth0. Nie należy tworzyć interfejsu eth0:0.

UWAGA: IP serwera ustawione domyślnie MUSI zostać z config_eth= w jednej linii.

Po netmask 255.255.255.0 należy powrócić do linii i dodać IP:
(xxx.xxx.xxx.xxx należy zastąpić głównym adresem IP serwera)

nano /etc/conf.d/net


Należy dodać:


config_eth0=( " xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"ip.fail.over.here netmask 255.255.255.255 brd ip.fail.over.here" )

Plik /etc/conf.d/net powinien teraz zawierać:

#This blank configuration will automatically use DHCP for any net.
  1. scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
  2. please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
  3. in /etc/conf.d/net (this file :]!).
config_eth0=( "xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"ip.fail.over.here netmask 255.255.255.255 brd ip.fail.over.here" )
routes_eth0=( "default gw xxx.xxx.xxx.254" )3. Ponowne uruchomienie interfejsu sieciowego.

/etc/init.d/net.eth0 restart4. Przetestowanie adresu IP.

Jeżeli operacje 1-3 zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, IP wskazane w pliku eth0:0 powinno odpowiadać na pingi i zapytania wykonywane z zewnątrz. Możesz w ten sposób wprowadzić linijkę po linijce dodatkowy adres IP. Należy jedynie pamiętać, aby główne IP ( domyślne dla serwera), było w tej samej linii, co config_eth0.

DEBIANUtworzymi wirtualny interfejs o nazwie eth0:0, który przypisze dodatkowy adres IP lub IP fail over do interfejsu sieciowego.

  • przez ssh/putty

1. Kopiujemy plik źródłowy.

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.save2. Możemy wyedytować plik, aby dodać IP. Można w tym celu skorzystać z nano lub vi.

pico /etc/network/interfaces


Dla systemu Debian 3, 4 i 5 należy dodać:

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address IP.FAIL.OVER
netmask 255.255.255.255
broadcast IP.FAIL.OVERPlik /etc/network/interfaces powinien zawierać:

auto eth0
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.0
broadcast xxx.xxx.xxx.255
network xxx.xxx.xxx.0
gateway xxx.xxx.xxx.254

auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address IP.DE.FAIL.OVER
netmask 255.255.255.255
broadcast IP.FAIL.OVER


Dla systemu Debian 6 należy dodać jedną linię na adres ip (eth0 jest zwiększany o X:X):

post-up /sbin/ifconfig eth0:X IP.FAIL.OVER netmask 255.255.255.255 broadcast IP.FAIL.OVER
post-down /sbin/ifconfig eth0:X downPlik /etc/network/interfaces powinien zawierać:

auto eth0
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.0
broadcast xxx.xxx.xxx.255
network xxx.xxx.xxx.0
gateway xxx.xxx.xxx.254
post-up /sbin/ifconfig eth0:0 IP.FAIL.OVER netmask 255.255.255.255 broadcast IP.FAIL.OVER
post-down /sbin/ifconfig eth0:0 down
post-up /sbin/ifconfig eth0:1 IP.FAIL.OVER1 netmask 255.255.255.255 broadcast IP.FAIL.OVER1
post-down /sbin/ifconfig eth0:1 down3. Ponowne uruchomienie interfejsu sieciowego.
Aby sprawdzić pingi IP fail over, wystarczy zrestartować interfejs sieciowy:

/etc/init.d/networking restart
4. Test IP
Jeżeli operacje 1-3 zostały prawidłowo wykonane, IP podane w pliku będzie odpowiadać na komendę ping z zewnątrz. W razie problemów, prosimy o kontakt z działem technicznym.


Cpanel1. Edytujemy plik /etc/ips:

pico /etc/ips


2. Dodajemy IP do pliku:

IP.FAIL.OVER:255.255.255.255:IP.FAIL.OVER


_3. Dodajemy IP do pliku /etc/ipaddrpool

IP.FAIL.OVER


4. Restartujemy usługę zarządzającą adresami IP failover:

/etc/init.d/ipaliases restart
SERWERY XEONW przypadku serwerów Xeon, które bazowo posiadają 2 adresy IP i 2 karty sieciowe, należy w następujący sposób dodać IP fail over:

postup()
{
/sbin/ip route add default via IP.INITIAL.2ga.KARTA dev eth1 table 223
/sbin/ip rule add from IP.INITIAL.SERWERA/32 table 223
/sbin/ip rule add from IP.FAILOVER.SERWERA/32 table 223
}


Przykładowy plik na serwerze Xeon Gentoo:


This blank configuration will automatically use DHCP for any net.*
scripts in /etc/init.d. To create a more complete configuration,
please review /etc/conf.d/net.example and save your configuration
in /etc/conf.d/net (this file :]!).

config_eth0=( "xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.255 brd ip.fail.over.here"
)
routes_eth0=( "default gw xxx.xxx.xxx.254" )

config_eth1=( "xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.0"
"xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.255.255 brd ip.fail.over.here"
)

postup()
{
/sbin/ip route add default via xxx.xxx.xxx.xxx dev eth1 table 223
/sbin/ip rule add from xxx.xxx.xxx.xxx/32 table 223
/sbin/ip rule add from IP.FAIL.OVER.HERE/32 table 223
}WINDOWS 2003 SERVER  • Najpierw należy dodać sprzęt:

Start, Panel sterowania, Dodaj sprzęt, Dalej, zaznacz: Tak, urządzenie zostało już podłączone i zatwierdź. Następnie wybierz ostatni element z listy: Dodaj nowe urządzenie sprzętowe. Wybierz drugą opcję: ''Zainstaluj sprzęt, który wybiorę ręcznie z listy ( zaawansowane) i zatwierdź. Wybierz Karty sieciowe, następnie wyszukaj kartę Microsoft Loopback i zakończ instalację.

  • Pojawi się nowy interfejssieciowy:
"Połączenie do sieci lokalnej 2" (za wyjątkiem serwerów Xeon, dla których będzie to 3-ci interfejs ).

  • Teraz należy przypisać IP fail-over:
Start, Panel sterowania, Połączenia sieciowe, Połączenie sieci lokalnej 2, Właściwości, wybierz protokół Internetowy (TCP/IP), następnie Właściwości, wprowadź IP odpowiadające IP fail over i 255.255.255.0 jako maskę podsieci. Pozostałe pola pozostaw puste. Zatwierdź operację.

  • Następnie należy zmienić maskę podsieci na 255.255.255.255:

Start, Uruchom: regedit
CTRL+F3, następnie wprowadz adres IP fail overi kliknij na Dalej. Po wykryciu IP kliknij 2x na parametr "SubnetMask" i zastąp 255.255.255.0 przez 255.255.255.255 następnie zatwierdź.
F3 i powtórz operację. Następnie zamknij edytor.

Teraz wystarczy uruchomić ponownie interfejs:
Start, Panel sterowania, Połączenie sieciowe, prawym na Połączenie do sieci lokalnej 2 i Wyłącz, poczekaj kilka sekund i aktywuj ponownie połączenie.

WINDOWS 2008 SERVER


Domyślnie serwery Windows 2008 Server korzystają z protokołu dhcp do konfiguracji sieci.
Jeżeli już skonfigurowałeś adres IP failover lub wprowadziłeś konfigurację dla adresu IP stałego, przejdź do kolejnego kroku 2 konfiguracji.

1. Najpierw należy zmienić konfigurację DHCP sieci na stałą konfigurację sieciową.
Skorzystaj z linii komend. Wpisz komendę:
ipconfig/allTo spowoduje:
Pobierz informacje o adresie IPv4, masce podsieci, domyślnej bramie z danych wyświetlonych na ekranie.

W tym przypadku, adres IP to 94.23.196.18.
następnie:


- Idź do Start >> Control Panel >> Network and Internet >> Network and Sharing Center >> Change adapter settings (w menu po lewej stronie)

- Kliknij prawym przyciskiem na Local Area Connection

- Wybierz Properties

- Wybierz Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) nastepnie kliknij na Properties- Kliknij, aby korzystać z tego adresu IP oraz zmienić IP główne serwera, maskę podsieci, domyślną bramę na uzyskane za pomocą komendy ipconfig. (Jako preferowany serwer DNS, wprowadź 213.186.33.99 )Uwaga: niepoprawność tych danych spowoduje brak dostępu do serwera. Naprawa konfiguracji będzie wymagać skorzystania z trybu WinRescue2. Konfiguracj IP failoverNastępnie kliknij na Advanced (w oknie właściwości TCP/IPv4)w sekcji adres IP, kliknij Add (dodaj):wprowadź IP failover oraz maskę sieci 255.255.255.255Kliknij przycisk Add (dodaj).

Adres IP failover jest skonfigurowany.

Konfiguracja IP fail over RIPEauto eth0:X
iface eth0:X inet static
address IP.FAIL.OVER.RIPE
netmask MASKA.PODANA.W.MAILU.AKTYWACYJNYM
broadcast OSTATNI.ADRES.BLOKU.RIPE


Dodatkowe informacjeW przypadku zastosowania systemu do wirtualizacji umożliwiającego bridge, zapozanaj się z przewodnikiem BridgeClient.