Szukaj


drukuj pdf Polish
Dodanie nowego klienta w Plesku

Ten przewodnik przedstawia dodanie nowego klienta do interfejsu Plesk. Ten przewodnik dotyczy osób, które posiadają serwer Plesk.

Dodanie klienta
Po zalogowaniu się do interfejsu Plesk jako administrator (zobacz przewodnik WszystkoOPlesku) kliknij na skrót 'Nowy klient'.
Pojawi się następujący formularz:W polu 'Kontakt' podaj pełną nazwę klienta ,np. Jan Kowalski.
W polu 'Login' wskaż login klienta w Plesku, np. jakowal.
W polu 'Hasło' i 'Potwierdź hasło' wskaż hasło nowego klienta.

Uwaga:
Inne dane są nieobowiązkowe. Tymczasem precyzując adres email w polu 'Email', Plesk może, na Twoją prośbę, wysyłać automatyczne powiadomienia do klienta (o tworzeniu domen, datach wygaśnięcia,...).


Cztery ostatnie pola pozwalają nadać cechy charakterystyczne interfejsowi Pleska tylko dla tego klienta.

Kliknij na ikonkę 'Do góry' a następnie na 'Limity'.
Otworzy się nowa strona. Możesz tutaj zmodyfikować różne parametry dla danego klienta.Możesz ustalić dowolnie parametry wpisując wartości w oknach.

Uwagi:
Również na tej stronie możesz określić datę limit ważności danego konta.Wszystkie te limity dotyczą i będą stosowane dla klienta i jego domen. Przykładowo, jesli ustalisz limit na 100 MB, klient będzie mógł stworzyć dwie strony po 50 MB ale nie dwie strony po 100 MB. Możesz również zostawic wszystkie wartości jako 'Bez ograniczeń' i skonfigurować limity podczas tworzenia nowej domeny (ograniczenie to będzie dotyczyło tylko tej danej domeny).


Kliknij ponownie na 'Do góry' a następnie na 'Uprawnienia'.
Wyświetli się nowa strona. Możesz tutaj skonfigurować uprawnienia klienta.Odznacz funkcje, które chcesz udostępnić danemu klientowi dla jego wszystkich domen a następnie kliknij na przycisk 'Do góry'.

Uwagi:
Te funkcje będą dostępne dla wszystkich domen dodanych przez klienta (jeśli umożliwisz mu tworzenie nowych domen). Jeśli sam tworzysz domeny dla danego klienta to możesz kolejno aktywować/zdezaktywować daną funkcję dla danej domeny.


Dostęp shell do serwera udostępniaj jedynie wtedy jeśli jesteś pewien, że nie będziesz narażony na niepożądane operacje wykonywane na serwerze przez nieprzyjaznych klientów.
Kliknij ponownie na przycisk 'Do góry'
Dotarłeś do ostatniego etapu tworzenia klienta.Wystarczy sprecyzować adres IP, na którym klient będzie mógł utrzymywać swoje domeny. Zazwyczaj serwer dysponuje jednym adresem IP. Wybierz adres IP z listy a następnie kliknij na OK.

Operacja dodania klienta została zakończona.