Szukaj


drukuj pdf Polish
Domena .EU

Domena europejska jest dostępna dla osób zameldowanych na terenie jednego z 25 krajów UE.
Podczas rejestracji domeny należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych.

Zmiana danych właściciela
Zmiana lub aktualizacja danych jest płatna - 22,76 PLN netto (27,99PLN brutto) .
Zamówienie można złożyć w managerze v3 lub kontaktując się z BOK.

Zmiana właściciela musi zostać potwierdzona za pomoca linków w mailach od Eurid przez obie strony. Jeżeli tylko jedna strona potwierdzi cesję, zmiana właściciela zostanie anulowana.
Na potwierdzenie operacji jest 14 dni.

Transfer domeny
Transfer domeny dobywa się po potwierdzeniu maila od registry Eurid. Na potwierdzenie jest 14 dni, jeżeli transfer nie zostanie zatwierdzony przez abonenta, operacja zostanie anulowana.
Transfer jest płatny - 23,99 PLN netto (29,51PLN brutto) i przedłuża ważność domeny o 1 rok od daty transferu.

Podczas transferu możliwa jest jednoczesna cesja domeny.

Wykupienie z kwarantanny
Jeżeli, ze względu zbyt późne odnowienie, domeny zostanie ona umieszczona w kwarantannie, można ją jeszcze odzyskać wykupując ją za kwotę: 94,24 PLN netto.