Szukaj


drukuj pdf
Wszystko na temat działu 'Klienci' w Plesku

Ten przewodnik jest przeznaczony dla osób, które dysponują serwerem Plesk. Prezentuje on dział 'Klienci' i jego interfejs.

Strona główna działu

Aby dostać się do działu 'Klienci', skorzystaj z przewodnika WszystkoOPlesku.
Otrzymasz następująca stronę:Możesz stworzyć nowe konto klienta klikając na przycisk 'Nowy klient' (zobacz przewodnik DodanieKlientaWPlesku).
Bedziesz mógł stworzyć własne szablony dla niektórych klientów (aby wyświetlić lub ukryć niektóre ikony) klikając na 'Szablony klientów'.
Przycisk 'Transfer' daje dostęp do rozdzielania transferu klientom.

Lista klientów jest widoczna na dole strony. Dla każdego klienta możesz:
Zobrazować używane funkcje oraz streszczenie informacji o kliencie (przycisk w kolumnie P)
Aktywować/usunąć klienta i jego domeny (przycisk w kolumnie S)
Aktywować/usunąć dostęp klienta do Pleska (przycisk w kolumnie A)

Możesz również wybrać klientów a następnie użyć funkcji 'Usuń zaznaczone' w celu ich usunęcia lub użyć funkcji 'Ogólne zmiany' aby dać (lub nie) dostęp danej grupie klientów do niektórych funkcji.

W końcu, klikając na nazwę klienta otrzymasz dostęp do strony, na której możesz zarządzać danym klientem.

Strona zarządzania klientem

Ta strona jest dostępna po kliknieciu na nazwę klienta.Okno na dole 'Domeny' pozwala zarządzać domenami klienta. Więcej szczegółów znajdziesz w przewodniku DzialDomenyWPlesku.
Okno w środku 'Info' daje streszczenie zasobów wykorzystywanych przez klienta.

Różne narzędzia są dostępne na tej stronie:

'Zablokuj' pozwala usunąć klienta.
'Edytuj' pozwala zmodyfikować dane klienta i jego hasło do Pleska.
'Raport' pozwala wyświetlić dane klienta oraz funkcje jakich używa. Masz również dostęp do historii wykonywanych operacji przez klienta.
'Ustawienia' pozwalają skonfigurować pewne parametry wyświetlane w Plesku specjalnie dla danego klienta.
'Uprawnienia' pozwalają na autoryzację (lub nie) pewnych funkcji serwera www.
'Limity' pozwalają zdefiniować różne limity dla danego klienta.
'Pula IP' pozwala zdefiniować adresy IP używane dla domen danego klienta (zazwyczaj dysponujesz 1 adresem IP dla serwera).
'Szkielety' pozwalają modyfikować szkielet plików dla danego klienta
'Ustawienia logo' pozwalają na modyfikacje logo znajdujacego się na górze po lewej stronie interfejsu Plesk dla danego klienta.
'Własne przyciski' pozwalają stworzyć nowe skróty w interfejsie Plesk dla danego klienta.
'Nowa domena' pozwala stworzyć nową domenę dla konta klienta (zobacz InstalacjaDomenyWPlesku).
'Szablony domen' pozwalają stworzyć specjalne szablony dla każdej domeny danego klienta.
'Transfer' daje dostęp do szczegółowych informacji na temat transferu wykorzystywanego przez każdą domenę klienta. Przykładowo, dla danej domeny, możesz skonfigurować klienta, który ma dostęp do informacji na temat domeny oraz użytkownika, który ma dostęp do części technicznych.