Szukaj


drukuj pdf Polish
Zarządzanie listą mailingową za pomocą ezmlm

Lista mailingowa służy do wysyłania poczty ('newsletter' lub 'lista dyskusyjna') do zapisanej grupy użytkowników. Ezmlm jest programem przeznaczonym do zarządzania listami mailingowymi. W tym przewodniku opiszemy, jak tworzyć, zarządzać i konfigurować listę mailingową.

Przykład: dla domeny mojadomena.com, lista mailingowa: newsletter. Adres: newsletter@mojadomena.com

'Kiedy wyślesz na ten adres wiadomość email, zostanie ona przesłana do wszystkich osób z listy mailngowej'.

Utworzenie listy mailingowej

Zaloguj się w root przez ssh, a następnie przejdz na użytkownika vpopmail:

$ su vpopmail -


Katalog z plikami binarnymi ezmlm to /usr/local/bin/ezmlm/:

$ cd /usr/local/bin/ezmlm/


Tworzymy listę mailingową newsletter@mojadomena.com :

./ezmlm-make /home/vpopmail/domains/mojadomena.com/newsletter /home/vpopmail/domains/mojadomenamondomaine.com/.qmail-newsletter newsletter mojadomena.com


W czasie tworzenia listy mailingowej, możesz zdefiniować opcje:

-a : archiwizacja listy mailingowej. Ta opcja jest ustawiona domyślnie.
-A : brak archiwizacji.
-e : zmiana opcji istniejącej listy.
-f : prefix listy mailingowej: Temat wiadomości wysyłanej na listę będzie poprzedzony danym prefiksem. Na przykład, ustaliłeś, że Twój newsletter będzie miał prefix "News". Tematy wszystkich wiadomości będą się zaczynać od : "[News] temat wiadomości".
-g : ochrona archiwów : tylko zapisane osoby będą miały dostęp do archiwów (zalecane).
-l : utworzenie listy osób zapisanych, która będzie mogła być sprawdzana przez moderatora.
-m : weryfikacja wiadowmości : każda wiadomość będzie wysyłana po uprzednim zatwierdzeniu przez moderatora. (zalecane, jeżeli chcesz utworzyć newsletter).
-M : brak weryfikowania wiadomości (ustawienie automatyczne).
-o : zamknięta lista mailingowa : tylko moderatorzy mogą wysyłać wiadomości na listę (zalecane, jeżeli chcesz utworzyć newsletter).
-p : ogólnodostępna lista mailingowa : wszyscy mogą się zapisać (ustawienie automatyczne).
-P : prywatna lista mailingowa : nikt nie może się zapisać. Każdego użytkownika należy zapisać ręcznie.
-u : osoby nie wpisane na listę nie mogą wysyłać wiadomości na listę (zalecane).
-U : wszyscy mogą korzystać z listy mailingowej (ustawienie domyślne).
-3 admin@mojadomena.com : zastępuje wers "from" każdej wiadomości wysłanej z adresu admin@mojadomena.com
-5 admin@mojadomena.com : właściciel listy.


 • Przykład
Tylko admin@mojadomena.com może wysyłać wiadomości, zapisy są wolne, każda noadana wiadomość jest przesyłana na adres admin@mojadomena.com.Moderator musi ją zatwierdzić.

$ ./ezmlm-make -m -o -5 admin@mojadomena.com /home/vpopmail/domains/mojadomena.com/newsletter /home/vpopmail/domains/mojadomena.com/.qmail-newsletter newsmetter mojadomena.com


 • Test
Zapisz się jako moderator i jako abonent (na razie jesteś tylko właścicielem listy) i wyślij z Twojego adresu admin@mondomaine.com wiadomość na adres newsletter@mojadomena.com. Otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie: odpowiedz bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Następnie Twoją wiadomość zostanie przesłana do Twojej skrzynki oraz do skrzynek email pozostałych abonentów.

Dodawanie abonenta

Istnieją dwa sposoby na dodawanie abonentów:

 • Można zapisać użytkownika ręcznie:
$ ./ezmlm-sub /home/vpopmail/domains/mojadomena.com/newsletter/ osoba@jejdomena.com


 • Przyszły użytkownik może zapisać się sam (wyj. w przypadku opcji - P ezmlm-make): zainteresowany musi wysłać wiadomość email na adres newsletter-subscribe@mojadomena.com

Usunięcie abonenta

 • Można to zrobić ręcznie:

$ ./ezmlm-unsub /home/vpopmail/domains/mojadomena.com/newsletter/ osoba@jejdomena.com
Zarządzanie moderatorami

 • Aby dodać moderatora, wpisz go w katalogu "mod":

$ ./ezmlm-sub /home/vpopmail/domains/mojadomena.com/newsletter/mod admin@mojadomena.com


 • Aby wykreślić tę osobę, zrób to samo wykorzystując komendę ./ezmlm-unsub

Różne komendy

 • Aby otrzymać listę użytkowników :

$ ./ezmlm-list /home/vpopmail/domains/mojadomena.com/newsletter/


 • Zmodyfikuj pole Reply-To: domyślnie, pole odpowiedzi na wiadomości email to adres osoby, która wysłała wiadomość a nie adres listy mailingowej. Jeżeli chcesz to zmienić, wpisz w pliku /home/vpopmail/domains/mojadomena.com/newsletter/headerremove wers "reply-to" a w pliku /home/vpopmail/domains/mondomaine.com/newsletter/headeradd wers "Reply-To: newsletter@mojadomena.com"

 • Zmodyfikuj teksty listy mailingowej: wszystkie teksty znajdują się w /home/vpopmail/domains/mondomaine.com/newsletter/text/

 • Zmień podpis wiadomości email (informacja na dole każdej wiadomości): należy zmienić (lub utworzyć, jeżeli jeszcze nie istnieje) plik home/vpopmail/domains/mojadomena.com/newsletter/text/trailer i umieścić w nim Twój podpis.