Szukaj


drukuj pdf

Diagnostyka ExchangeOpis

W tym przewodniku znajdziesz wyjaśnienie różnych komunikatów, które możesz zobaczyć w panelu manager w części poświęconej diagnostyce Exchange.

W przewodniku korzystamy z domeny "config-support.com" i subdomeny "exchangecorp".

Problemy opisane w tym przewodniku są rozwiązywane automatycznie o ile domena jest zarejestrowana w OVH i korzysta z serwerów DNS naszej firmy.

Jeżeli domena nie jest zarejestrowana w OVH, zmiany muszą być dokonane u operatora domeny.

Dodatkowo, jeżeli dokonałeś zmian a mimo to diagnostyka nadal wyświetla te same ostrzeżenia, możliwe, że ustawienia nie zostały jeszcze zaktualizowane. Aktualizacja ustawień jest wykonywana co godzinę.Diagnostyka serwera


Certyfikat SSL

Jeżeli certyfikat SSL nie został utworzony, otrzymasz taki komunikat błędu. Możliwe również, że będziesz poproszony o utworzenie pola TXT. Pole to jest potrzebne do weryfikacji domey przes utworzeniem certyfikatu SSL.


Tworzenie subdomeny

W celu utworzenia tego pola należy przejść w panelu manager do sekcji Domeny & DNS następnie Strefa DNS i wybrać Pole A

Tu można utworzyć swoją subdomenę i podać docelowy adres IP podany w komunikacie błędu.


Tworzenie pola PTR

W tym przypadku nie trzeba nic robić. Jak tylko subdomena zostanie utworzona, pole PTR zostanie automatycznie zatwierdzone po naszej stronie.Diagnostyka Domeny


Pola MX

Mogą być dwa różne komunikaty dotyczące pól MX. Jeżeli tworząc konto aktywowałeś ochronę antyspamową i/lub antywirusową, otrzymasz następujące ostrzeżenie:

W przeciwnym wypadku pojawi się następujący komunikat:

W celu zmiany pól MX należy przejść do sekcji Domeny & DNS następnie Strefa DNS i wybrać Pole MX


Automatyczne ustawianie pól SRV

W celu ustawienia tych pól, należy przejść w panelu manager do sekcji Domeny & DNS następnie DNS Zone i wybrać Pole SRV