Szukaj


drukuj pdf
Usługa Geocache


Aktualnie OVH oferuje usługę Geocache dla plików statycznych na hostingach z oferty 1000gp oraz na hostingach instalowanych w ofercie start, w tym również migrowanych później do ofert wyższych.

Geocache polega na umieszczeniu na kilkunastu serwerach na świecie treści statycznych, które będą pobierane przez użytkowników odwiedzających witrynę szybciej niż w przypadku pobierania ich ze źródła, z hostingów we Francji.

Domyślnie statyczne pliki tj. *.css, *.js, *.png, *.jpg, *.gif są cache'owane przez 24 godziny.

Klient ma możliwość ręcznej modyfikacji czasu przez który cache'owane są pliki. W tym celu należy umieścić, bądź wyedytować plik .htaccess w folderze, w którym chcemy zmodyfikować lub wyłączyć cache'owanie dla plików.


Sposób edycji ustawień Geocache poprzez plik .htaccess

1) Przykład dla plików o rozszerzeniu *.png oraz dla czasu cache'owania pliku wynoszącego 33 sekundy:

<FilesMatch "\.png$">
Header set Cache-Control "max-age=33"
</FilesMatch>


2) Przykład pliku .htaccess służącego do wyłączenia cache'owania dla plików *.png:

<FilesMatch "\.png$">
Header set Cache-Control "no-cache"
</FilesMatch>


3) Wyłączenia cache'owania dla wszystkich plików:

Header set Cache-Control "no-cache"


Wyłączenie cache'owania plików będzie aktywne po upływie 24 godzin - po czasie ich wygaśnięcia na serwerach zewnętrznych