Szukaj


drukuj pdf

Lsi-Raid-controller


LSI Logic


Zmiana z Raid1 na Raid0


Uwaga: Przy Raid0, ryzykujesz utratę swoich danych!: Jeżeli chociaż jeden dysk zostanie uszkodzony, wszystkie dane na macierzy Raid0 zostaną utracone!

Podczas usuwania lub tworzenia macierzy RAID wszystkie dane zostaną utracone!


Uruchom serwer w trybie Rescue-Pro i uruchom menu LSI poleceniem "lsiutil". Następnie wybierz port, w większości przypadków będzie to 1.

Wyświetli się menu:
1. Identify firmware, BIOS, and/or FCode
2. Download firmware (update the FLASH)
4. Download/erase BIOS and/or FCode (update the FLASH)
8. Scan for devices
10. Change IOC settings (interrupt coalescing)
13. Change SAS IO Unit settings
16. Display attached devices
20. Diagnostics
21. RAID actions
22. Reset bus
23. Reset target
42. Display operating system names for devices
45. Concatenate SAS firmware and NVDATA files
60. Show non-default settings
61. Restore default settings
69. Show board manufacturing information
97. Reset SAS link, HARD RESET
98. Reset SAS link
99. Reset port
e Enable expert mode in menus
p Enable paged mode
w Enable logging

Main menu, select an option: [1-99 or e/p/w or 0 to quit]


Usuwanie Raid 1

Wybierz "Raid Actions" przez wpisanie 21, aby dostać się do menu:
1. Show volumes
2. Show physical disks
3. Get volume state
4. Wait for volume resync to complete
23. Replace physical disk
26. Disable drive firmware update mode
27. Enable drive firmware update mode
30. Create volume
31. Delete volume
32. Change volume settings
33. Change volume name
50. Create hot spare
99. Reset port
e Enable expert mode in menus
p Enable paged mode
w Enable logging


Teraz wybierz "Delete volume" przez wpisanie 31 i potwierdź wpisując "yes".
Wszystkie pliki zostaną natychmiast usunięte!

Tworzenie Raid 0

Jesteś nadal w menu jak wyżej. Wpisz 30, aby wybrać opcję "Create volume" i zostaną wyświetlone wszystkie dostępne dyski twarde. Należy wybrać przynajmniej 2 dyski do macierzy Raid.

Przykład z 4 dyskami: potwierdź 1 i 2 Enterem. Jeżeli masz więcej niż dwa dyski, naciśnij Enter nie wpisując nic, aby zobaczyć kolejne menu:

Select a target: [1-4 or RETURN to quit]

2 physical disks were created

Select volume type: [0=Mirroring, 1=Striping, default is 0]


Wybierz 1 dla Raid0 ("Striping") i potwierdź następujące pytania naciskając Enter.
Kiedy zostanie to ukończone, sprawdź czy wolumin jest w porządku -> dla "Show volumes" wybierz 1.

Przykład z 2x 750 GB HDD:
RAID actions menu, select an option: [1-99 or e/p/w or 0 to quit] 1

1 volume is active, 2 physical disks are active

Volume 0 is Bus 0 Target 5, Type IS (Integrated Striping)
Volume Name:
Volume WWID: 07fa6cbd490b9981
Volume State: optimal, enabled
Volume Settings: write caching enabled
Volume Size 1429756 MB, Stripe Size 64 KB, 2 Members
Member 0 is PhysDisk 0 (Bus 0 Target 7)
Member 1 is PhysDisk 1 (Bus 0 Target 6)

Jeżeli "Volume Size" ma właściwy rozmiar i "Stripe" jest wymieniony, możesz rozpocząć reinstalację w panelu manager v3 i twój system będzie zainstalowany na macierzy Raid 0.

LSI Logic / Symbios Logic MegaRAID


Ten przewodnik jest oparty na MG SAS z LsiMegaRaid w Raid1. Serwer jest już uruchomiony w trybie Rescue-Pro?.

sprawdź czy ))Kontroler MegaRaid(( jest w twoim systemieis in your System. Np:
root@rescue:~# lspci -nn |grep -i mega
03:00.0 RAID bus controller [0104]: LSI Logic / Symbios Logic LSI MegaSAS 9260 [1000:0079] (rev 04)


Możesz pobrać wszystkie informacje o ))Kontrolerze MegaRaid(( następującym poleceniem:
root@rescue:~# MegaCli -AdpAllInfo -aALL


Zmiana z Raid1 na Raid0

Uwaga: Przy Raid0, ryzykujesz utratę swoich danych!: Jeżeli chociaż jeden dysk zostanie uszkodzony, wszystkie dane na macierzy Raid0 zostaną utracone!

Podczas usuwania lub tworzenia macierzy RAID wszystkie dane zostaną utracone!


sprawdź bieżącą konfigurację ponieważ będą potrzebne niektóre ważne informacje z tej konfiguracji.
Pobieranie konfiguracji Raid:
root@rescue:~# MegaCli -LDInfo -Lall -aALL

Adapter 0 — Virtual Drive Information:
Virtual Disk: 0 (Target Id: 0)
Name:
RAID Level: Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Size:278.464 GB
State: Optimal
Stripe Size: 64 KB
Number Of Drives:2
Span Depth:1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Cached, Write Cache OK if Bad BBU
Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy: Disk's Default
Encryption Type: None

Exit Code: 0x00


widać macierz Raid1 z 2 x 300 GB SAS HDD on Adapter 0.

DeviceID:
root@rescue:~# MegaCli -EncInfo -aALL

Number of enclosures on adapter 0 — 1

Enclosure 0:
Device ID : 252
Number of Slots : 8
Number of Power Supplies : 0
Number of Fans : 0
Number of Temperature Sensors : 0
Number of Alarms : 0
Number of SIM Modules : 1
Number of Physical Drives : 2
...


W naszym przykładnie Device ID: 252

Usuwanie Raid 1

Uwaga: Jeżleli przez przypadek usuniesz partycje zawierające system operacyjny, system nie uruchomi się już ponownie.

Można sprawdzić, który dysk jest na którym porcie poleceniem "MegaCli -PDList -aALL". Jest to bardzo ważne jeżeli masz więcej niż 2 dyski, ponieważ dzięki temu można wybtać właściwe dyski.

Teraz usuwamy macierz Raid 1 poleceniem "MegaCli -CfgLdDel -LX -aN" gdzie "X" jest rodzajem macierzy i "N" jest numerem adapteru.

root@rescue:~# MegaCli -CfgLdDel -L0 -a0

Adapter 0: Deleted Virtual Drive-0(target id-1)


Tworzenie Raid 0

-R = Raidlevel -r0 = Raid0 -r1 = Raid1 usw
-a = Adapter

root@rescue:~# MegaCli -CfgLDAdd -R0[252:0,252:1] -a0
Adapter 0: Created VD 0
Adapter 0: Configured the Adapter!!
Exit Code: 0x00


Sprawdzenie rozmiary macierzy Raid0:
root@rescue:~# MegaCli -LDInfo -Lall -a0 |grep -i size
Size:556.929 GB


Zamiast 278.464 GB bezpiecznej przestrzeni w Raid 1, mamy dostępne 556,929 GB in macierzy Raid0.
Możesz rozpocząć reinstalację w panelu manager v3 i twój system będzie zainstalowany na macierzy Raid 0.