Szukaj


drukuj pdf
Jakie są rodzaje haseł na moim serwerze? Jak można je zmienić?

  • Wprowadzenie
Serwer dedykowany ma konto "superużytkownika" o nazwie root .  Użytkownik ten posiada wszystkie prawa i może dokonywać dowolnych zmian na serwerze. Dlatego rzeczą priorytetową jest to, aby hasło to było ujawnione jak najmniejszej liczbie osób. Na serwerze OVH są 3 najważniejsze aplikacje, łączące się z konta root:

- SSH konto to pozwala na całkowite zarządzanie serwerem z poziomu powłoki shell,,
- Webmin konto używane do administrowania serwerem za pomocą interfejsu graficznego,,
- MySQL konto mające dostęp do wszystkich baz danych i używane jest do administrowania serwerem MySQL

Po dostarczeniu serwera (np. RedHat), otrzymasz e-mail, który zawiera dwa hasła. Pierwszy przypisane jest do konta roota dla SSH i webmin, drugie dla MySQL.
Po instalacji serwera, hasła SSH i webmin są identyczne. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy aby zmienić je na dwa różne hasła.

  • SSH
Aby zmienić hasło roota, który służy do połączenia przez SSH, musisz już być zalogowany przez SSH i użyć polecenia passwd. System zapyta o nowe hasło:
[root@julien /]# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully

Gdy hasło zostanie zmienione, ostatnia linia wskaże wartość successfully. Operacja ta nie zmieni hasła root używanego do webmina. Podobnie, gdy użytkownik jest zalogowany do SSH jako root, można zmienić hasło dowolnego użytkownika na serwerze. Dotyczy to hasła użytkownika używanego do zalogowania się na SSH i/lub FTP. Polecenie jest następujące (użytkownik jest loginem użytkownika):
[root@julien /]# passwd uzytkownik


  • webmin
Aby zmienić hasło roota, który służy do łączenia się z webminem, musisz być zalogowany do SSH i wykonać polecenie:
[root@julien /]# /usr/libexec/webmin/changepass.pl /etc/webmin root nowe_haslo

nowe_haslo reprezentuje wybrane nowe hasło dla użytkownika root.
Zmiana ta nie ma wpływu na hasło root używane do SSH.

  • MySQL
Aby zmienić hasło roota, który służy do administrowania serwerem MySQL, musisz być zalogowany do SSH i wykonać polecenie :
[root@julien /]# mysqladmin -p password nowe_hasło

Wprowadzone hasło: nowe_hasło reprezentuje nowe hasło przyznane użytkownikowi root. System poprosi o podanie starego hasła root dla serwera MySQL a następnie zmienia hasło.

Poniższy błąd wskazuje, że hasło zostało błędnie wprowadzone :
[root@julien /]# mysqladmin -p password nowe_hasło
Enter password:
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed

Konto root MySQL może być użyte w celu dostępu do wszystkich baz danych umieszczonych na serwerze z zainstalowanym phpMyAdmin. Interfejs będzie wyświetlał bazy danych założone przez każdego z użytkowników. Możesz uzyskać dostęp do phpMyAdmina za pomocą URL: http://nsXXXX.ovh.net/phpMyAdmin/ (gdzie nsXXXX.ovh.net to nazwa Twojego serwera).