Szukaj


drukuj pdf
Operacje do wykonania w oparciu o pliki .htaccess

Wprowadzenie

Pliki .htaccess to specjalne pliki serwera web. Należy podkreslić, że wszystkie dane umieszczone w pliku .htaccess dotyczą katalogu, w którym plik ten został umieszczony, jak również wszystkich jego podkatalogów.

Co można zrobić za pomocą pliku .htaccess ?

Oto dwa najbardziej interesujące elementy dotyczące zabezpieczenia dostępu do strony internetowej :
- zabezpieczenie dostępu do katalogu poprzez uwierzytelnienie: ZabezpieczenieHtaccess
- zablokowanie dostępu do strony internetowej z niektórych adresów IP: ZabezpieczenieIPHtaccess

Możesz także wykonywać inne operacje, które opisujemy poniżej:

  • Zablokowanie wyświetlania zawartości katalogu
Aby uniemożliwić internautom oglądanie wszystkich plików zawartych w katalogu, utwórz plik .htaccess zawierający poniższy wers :

Options -Indexes


  • Przekierowanie wiadomości o wystąpieniu błędu
Jeżeli chcesz używać swoich własnych wiadomości o wystąpieniu błędu lub przekierować je na stronę internetową, utwórz plik .htaccess zawierający wersy w następującej formie:

ErrorDocument numer_błędu albo wiadomość_lub_cel_przekierowania


Zastąp "numer_błędu" odpowiednim numerem. Najczęściej występujące błędy to :
404 : strona nie istnieje,
403 : dostęp zabroniony,
500 : wewnętrzny błąd serwera.

Zastąp "wiadomość_lub_cel_przekierowania" działaniem do wykonania. Aby zamieścić prostą wiadomość, wpisz odpowiednią wiadomość w cudzysłowie. Aby przekierować na określoną stronę, wpisz ścieżkę dostępu do tej strony. Poniżej podajemy dwa przykłady :

- Jeśli, chcesz, aby w ramach błędu 403 wyświetliła się wiadomość "Z przykrością informujemy, że nie masz prawa dostępu do tego pliku", w pliku .htaccess wpisz wers :

ErrorDocument 403 "Z przykrością informujemy, że nie masz prawa dostepu do tego pliku"


- Jeśli chcesz odsyłać błędy 404 na Twoją własną stronę 404.html (dla domeny : domena.com), wpisz :  • Wskazanie innego pliku indeks
Domyślnie, plikiem indeks katalogu jest index.html, index.htm lub index.php. Jeśli chcesz, aby był to inny plik, możesz umieścić taki wers w pliku .htaccess :
DirectoryIndex nazwa_pliku


Na przykład, jeśli chcesz używać strony stronaglowna.html jako indeksu, wpisz taki wers :
DirectoryIndex stronaglowna.html


  • Zamiana URL
Jeżeli chcesz zamienić URL swojej strony, możesz w tym celu użyć .htaccess:

RewriteEngine on
'RewriteRule' reguła_przekierowania


Wystarczy zastąpić 'reguła_przekierowania' przez inną regułę. Możesz zapisać więcej różnych reguł w jednym pliku. Aby uzyskać więcej informacji: http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/intro.html

Aby dowiedzieć się więcej na temat specyfiki mod_rewrite w OVH: HtaccessModRewrite