Szukaj


drukuj pdf
Hyper-V 2008

Instalacja roli serweraInstalacja Hyper-V
poprzez linię poleceń: "ServerManagerCmd-install hyper-v"
lub przez Menedżer serwera

Menedżer serwera :


PPM na "Role", następnie "Dodaj role"Zaznacz "Hyper-V"kontynuuj instalację klikając "dalej"Wybierz kartę sieciową do której przypisany jest publiczny IPRozpocznij instalację klikając "Instaluj"Stan instalacji widoczny jest na pasku postępuPo zainstalowaniu roli należy zrestartować serwer. (Może być koniczene kilkakrotne zrestartowanie serwera)

Hyper-V konfiguracja sieci w trybie BridgeWymagania

Przypisany wirtualny adres MAC do adresu IP FailOver

Konfiguracja

Przejdź do Menedżera serwera:
Narzędzia administracyjne => Menedżer serwera:W Role => HyperV:
PPM na nazwie serwera i następnie opcja Nowa->Maszyna wirtualna:
Podaj nazwę nowej maszyny wirtualnej:Podaj ilość pamięci RAM przydzielonej do maszyny wirtualnej:Wybierz kartę sieciową:Wybierz nowy lub istniejący wirtualny dysk twardy:Następnie wybierz obraz ISO z którego zainstalowany zostanie system na maszynie wirtualnej:Potwierdź utworzenie maszyny wirtualnej:Następnie edytuj parametry maszyny wirtualnej:Ustaw wirtualny MAC adres przypisany do adresu IP FailOver:Konfiguracja jest zakończona, możesz uruchomić maszynę wirtualną

Konfigurację sieci na maszynie wirtualnej wykonaj zgodnie z przewodnikiem BridgeClient


Hyper-V i konfiguracja NAT


Zainstaluj Rolę "Usługi zasad i dostępu sieciowego"
poprzez linię poleceń: "ServerManagerCmd-install NPAS"
lub przez Menedżer serwera

Menedżer serwera:PPM na "Role", następnie "Dodaj role"Wybierz "Usługi zasad i dostępu sieciowego"kontynuuj instalację klikając "dalej"wybierz dodatkowo "Usługi routingu i dostępu zdalnego", "Usługa dostępu zdalnego" i "Routing"Rozpocznij instalację klikając przycisk "Instaluj"Stan instalacji widoczny jest na pasku postępuPo zainstalowaniu roli należy zrestartować serwer.


Hyper-V:
Otwórz Menedżer funkcji Hyper-V
Start -> "Narzędzia administracyjne" -> "Menedżer funkcji Hyper-V"PPM na nazwę serwera Hosta, następnie "Menedżer sieci wirtualnej"
"Nowa sieć wirtualna" -> "Wewnętrzna" -> "Dodaj"
Podaj nazwę sieci, np. "Lan001"Po utworzeniu wewnętrznej sieci zmodyfikuj ustawienia karty Lan001
ip : 192.168.0.1
maska : 255.255.255.0
brama domyślna :
dns 1 : 213.186.33.99

NAT:
W interfejsie "Menedżer serwera", wybierz rolę "Usługi zasad i dostępu sieciowego"i kliknij PPM w "Routing i dostęp zdalny"->"Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny".Wybierz opcję 2 - Translator adresów sieciowychwybierz adapter sieci z publicznym IPwybierz adapter sieci wirtualnej Lan001enable basic name

W "Menedżer serwera"PPM na interfejsie z publicznym IPWybierz "właściwości" i następnie trzecia zakładka i przycisk "Dodaj"
opis usługi : kms
Protokół : TCP
Port przychodzący : 1688
Adres prywatny : 192.168.0.0
Port wychodzący : 1688

3 Instalacja i aktywacja maszyny wirtualnej

Aby móc aktywować licencje dla poszczególnych VM musisz mieć licencję na system Windows Datacenter na serwerze hoście.
Adresy IP są automatycznie mają przydzielany dostęp do serwera KMS przez routing przez IP serwera. Weryfikacja odbywa się raz na godzinę. Następnie można aktywować maszynę wirtualną na naszym serwerze KMS.

Poprzez stronę Microsoft można pobrać pliki z obrazami Windows VHD 2008/32-64/R2 do użytku w Hyper-V

Np. Windows 2008 R2 enterprise:
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/virtual-hard-drive.aspx

W "Hyper-v Manager"
Utwórz nową maszynę wirtualnąPodaj nazwę maszyny i ilość pamięci RAM dla maszyny wirtualnejKonfiguracja sieci: wybierz Lan001 (wewnętrzną sieć utworzoną wcześniej)Konfiguracja dysków: opcja 2 - Użyj istniejącego wirtualnego dysku twardego
Wybierz plik VHD, który pobrałeś wcześniej
dokończ tworzenie maszyny wirtualnej

Uruchom maszynę wirtualną i zmień ustawienia sieci
IP : 192.168.0.2
maska : 255.255.255.0
brama domyślna : 192.168.0.1 (Wewnętrzy IP Hosta)

Reset istniejących ustawień KMS:
(w linii poleceń DOS)

usunięcie istniejącego klucza:
cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –upk

usunięcie referencji do aktualnego serwera KMS:
cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –ckms

dodanie klucza KMS:
cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

Tabela kluczy klientów KMS 2008/Vista:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc303280.aspx#_Configure_KMS_Clients

Tabela kluczy klientów KMS windows7/2008R2:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd772269.aspx#EPB

Definiowanie KMS OVH:
cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –skms kms.ovh.net

Aktywacja maszyny wirtualnej:
cscript c:\windows\system32\slmgr.vbs –ato


Lista załączników: Obrazy VHD + ogólne klucze KMS

2008R2 Enterprise
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=a4fbe2f3-45dd-46bf-8747-16a111c04107
kms: 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

2008R2 Enterprise_Core?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=37264B32-C79F-4249-A5D4-B8696772A62A&displaylang=en
kms: 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

2008ENT x86
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=764B531E-4526-4329-80B5-921FD3297883&displaylang=en
kms: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG

2008ENT x64
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=86fa1bda-763b-4a1b-8e88-426228ed5c81
kms: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG

2008ENT x86_core
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1CCDC535-9DDF-489C-BF09-5947E8CB01B5&displaylang=en
kms: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG

2008ENT x64_core
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0c214219-c226-4eb8-8f33-0bc5934f9858
kms: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG

2008STD x86
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=1343460C-F035-453D-9AD0-FD7206ACC3C0&displaylang=en
kms: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ

2008STD x64
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=5510c750-e91e-4907-afc8-e9e50f3301ea
kms: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ

2008STD x86_core
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=2a4609f5-943b-4a57-9f79-81e491311ad1
kms: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ

2008STD x64_core
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=80621136-fae5-4756-86c5-ce7860edc09c
kms: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ