Szukaj


drukuj pdf
Jak importować bazę danych ?


Wymagania wstępne:

  • plik z kopią bazy tzw. dump: BackupSqlManager , lub dokumentację oprogramowania, w przypadku, gdy baza była tworzona lokalnie,
  • kody dostępu do bazy danych, wysłane w mailu informującym o aktywacji serwera wirtualnego.

Należy dodać następujący wpis w pliku z kopią bazy, nad kodem:

use nazwa_twojej_bazy;Poprzez skrypt
Należy wyedytować skrypt. Zastęp:
- nazwabazy.sql przez nazwę pliku ze zrzutem bazy,
- serwer_sql przez nazwę serwera, na którym jest zainstalowana baza,
- nazwabazy przez nazwę bazy,
- hasłodobazy przez hasło do bazy danych.

  • W PHP (importbase.php) :

<?php
echo "Import bazy danych w trakcie.......";
system("cat nazwabazy.sql | mysql --host=serwer_sql --user=nazwabazy nazwabazy --password=hasłodobazy");
echo "Operacja zakończona.";
?>  • W PERLU (importbase.cgi) :
#!/usr/bin/perl

print "Import bazy danych.......";
system("cat nazwabazy.sql | mysql --host=serwer_sql --user=nazwabazy nazwabazy --password=hasłodobazy");
print "Operacja zakończona.";


Wgraj skrypt, który utworzyłeś oraz dump bazy do katalogu WWW. Skrypt powinien być dostępny z tego adresu:
http://twojadomena.com/sciezka_scryptu/importbase.php


Uwaga : Jeśli Twój dump jest w formie .sql.gz, wystarczy umieścić tę komendę na początku skryptu:

system("gunzip nazwa_bazy.sql.gz");


Przykład :

W PHP :

<?php
echo "Rozpakowywanie pliku.....";
system("gunzip testbackup.sql.gz");
echo "Import bazy danych w trakcie......";
system("cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport testimport --password=hasłodobazy");
echo "Operacja zakończona.";
?>


W PERLU :

#!/usr/bin/perl

print "Rozpakowywanie plików.....";
system("gunzip testbackup.sql.gz");
print "Import bazy danych.......";
system("cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport testimport --password=hasłodobazy");
print "Operacja zakończona.";


Poprzez linię komendy
Jeśli masz serwer wirtualny gamy Pro lub wyższy, możesz zrobić kopię bazy poprzez ssh. Wystarczy połączyć się z serwerem przez ssh, następnie wybrać katalog, w którym znajduje się plik do wyimportowania i wpisz następująca komendę:

cat nazwabazy.sql | mysql --host=serwer_sql --user=nazwabazy nazwabazy --password=hasłodobazy


Przykład :
cat testbackup.sql | mysql --host=sql3 --user=testimport testimport --password=RtPgDsmL


Poprzez phpMyAdmin