Szukaj


drukuj pdf
Inne konfiguracje smtp OVH

Niektórzy dostawcy internetu mogą filtrować serwer SMTP, aby zmusić Cię do korzystania z ich serwerów,
Ma to na celu kontrolę spamu wychodzącego z ich wewnętrznej sieci i tym samym ograniczenie skarg.
W takiej sytuacji wystarczy skorzystać z SMTP ovh na porcie 587 lub 465 (przy połączeniu szyfrowanym).

Konfiguracja Twojego programu do obsługi poczty powinna wyglądać tak:

Nazwa: kontakt
Adres: kontakt@twojadomena.com
Serwer pop: pop3.twojadomena.com
smtp: smtp.twojadomena.com:587*
Nazwa Konta: kontakt@twojadomena.com
Hasło: Twoje hasło

* W Outlook Express numer portu (587 lub 465) należy określić w zakładce "Zaawansowane".
Możesz także używać smtp Twojego ISP : smtp.aol.com na przykład. Te informacje możesz uzyskać u swojego dostawcy.