Szukaj


drukuj pdf
Instalacja webmaila z Horde, IMP oraz Turba dla Redhat 7.2 Release 1 OVH

Przewodnik dotyczy WYŁĄCZNIE serwerów z dystrybucją REDHAT.

Wstęp


Każdy serwer dedykowany Redhat 7.2 Release 1 OVH jest dostarczony z minimalną wersją webmaila: SqWebMail. Jest to skrypt CGI, umożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości bezpośrednio na serwerze dedykowanym. Więcej informacji: PrezentacjaSqwebmail.

Horde to framework w PHP, który umożliwia uruchomienie bardziej funkcjonalnej wersji webmaila. Ponadto, daje możliwość dodawania modułów, modyfikowania parametrów, bez konieczności rekompilacji lub reinstalacji. W przewodniku opiszemy metodę instalacji i konfiguracji Horde, gdzie uruchomimy moduł IMP (odpowiedzialny za odczytywanie i wysyłanie wiadomości) oraz moduł Turba (zarządzanie listą adresów). Poczta przechodzi przez serwer IMAP serwera dedykowanego, parametry są zapisywane w bazie danych MySQL.


Konfiguracja


Wymagania parametrowe:
  • PHP
  • PEAR
  • MySQL
  • Serwer IMAP
  • Serwer SMTP
  • hasło roota MySQL
  • konto email zainstalowane na serwerze, które będzie kontem administracyjnym.

Powyższe parametry są domyślnie zainstalowane na naszych serwerach dedykowanych.

PEAR


Najpierw należy zaktualizować pear:

cd /home/ovh/src/soft
wget http://pear.php.net/go-pear
php -q go-pear


Instalacja powinna zakończyć się w następujący sposób:
The 'pear' command is now at your service at /home/ovh/src/soft/bin/pear

Ponieważ pear znajduje się w /home/ovh/src, utworzymy symboliczny link, aby korzystać z komendy pear bez konieczności podawania pełnej ścieżki dostępu:

ln -s /home/ovh/src/soft/bin/pear /usr/local/bin/pear


Należy również uruchomić ponownie serwer apache, aby zmiana ścieżki w php.ini była widoczna.
Horde posiada test.php ( zawiera listę modułów niezbędnych do właściwego funkcjonowania webmaila). Można je zainstalować w następujący sposób:

pear install Mail_Mime Log Date Auth_SASL HTTP_Request File Services_Weather Cache DB Mail Net_SMTPHorde, IMP, Turba


Kod źródłowy Horde:


cd /home/ovh/src/soft/
wget http://ftp.horde.org/pub/horde/horde-3.1.3.tar.gz
wget http://ftp.horde.org/pub/imp/imp-h3-4.1.3.tar.gz
wget ftp://ftp.horde.org/pub/turba/turba-h3-2.1.3.tar.gz
cd /home/ovh/www
tar -xvzf /home/ovh/src/soft/horde-3.1.3.tar.gz
mv horde-3.1.3 horde
cd horde/config
for i in *.dist; do cp $i `basename $i .dist`; done
chown -R ovh:ovh /home/ovh/www/horde/
chmod 777 /home/ovh/www/horde/config
chmod 666 /home/ovh/www/horde/config/conf.phpWeryfikacja: http://ns.nazwaserwera.ovh.net/horde/test.php
Większość opcji powinna być zaznaczona na zielono i pomarańczowo. Nie powinno być opcji zaznaczonych na czerwono.

Przejdźmy do konfiguracji.

Utworzenie bazy MySQL


Na tym etapie utworzymy bazę danych MySQL, która posłuży do przechowywania ustawień użytkowników. Skorzystamy w tym celu ze skryptu dostarczanego z Horde.

pico /home/ovh/www/horde/scripts/sql/create.mysql.sql


Należy zmienić PASSWORD "horde" (hasło połączenia do bazy danych, która zostanie utworzona przez skrypt). Przygotujmy hasło root SQL, następnie przejdźmy do komendy:

cat /home/ovh/www/horde/scripts/sql/create.mysql.sql | mysql -p


Podczas prompt należy podać hasło root MySQL.
Następnie należy utworzyć plik /root/.hordepwd, gdzie zostanie umieszczone hasło do bazy danych horde, do pliku create.mysql.sql. Hasło będzie potrzebne w przypadku aktualizacji horde.

Konfiguracja horde


Należy wyświetlić stronę http://ns*****.ovh.net/horde/ następnie Administracja -> setup i wybrać horde.
Uwaga: nazwy mogą występować w innej wersji językowej. Przechodząc do DATABASE, należy wprowadzić parametry bazy horde:


serwer: localhost
login: horde
hasło: (hasło umieszczone w pliku .sql)
baza: hordeW dziale PREFERENCE SYSTEM, należy kliknąć na SQL database.
W preference driver należy wprowadzić horde_prefs jako nazwę tabeli, która zarządza ustawieniami. Na koniec, należy kliknąć na "generate horde configuration".

Instalacja IMP


Dekompresja, instalacja i konfiguracja:

cd /home/ovh/www/horde
tar -xvzf /home/ovh/src/soft/imp-h3-4.1.3.tar.gz
mv imp-h3-4.1.3 imp
cd imp/config
for i in *.dist; do cp $i `basename $i .dist`; done
chown -R ovh:ovh /home/ovh/www/horde/imp/
chmod 777 /home/ovh/www/horde/imp/configNależy wyedytować plik servers.php

pico servers.phpW linii "$servers'imap'" : należy wprowadzić następujące parametry:

$servers'imap' = array(
'name' => 'IMAP Server',
'server' => 'localhost',
'hordeauth' => false,
'protocol' => 'imap',
'port' => 143,
'folders' => 'INBOX.',
'namespace' => '',
'maildomain' => '',
'smtphost' => 'localhost',
'smtpport' => 25,
'realm' => '',
'preferred' => '',
'dotfiles' => false,
'hierarchies' => array()
);Instalacja Turba


Dekompresja, instalacja i konfiguracja:

cd /home/ovh/www/horde
tar -xvzf /home/ovh/src/soft/turba-h3-2.1.3.tar.gz
mv turba-h3-2.1.3 turba
cd turba/config
for i in *.dist; do cp $i `basename $i .dist`; done
chown -R ovh:ovh /home/ovh/www/horde/turba/
chmod 777 /home/ovh/www/horde/turba/configZainstalujemy bazę danych za pomocą skryptu.
Należy wprowadzić hasło root MySQL.

cat /home/ovh/www/horde/turba/scripts/sql/turba_objects.mysql.sql | mysql -p hordeKonfiguracja IMP i Turba


Przejdźmy do http://ns*****.ovh.net/horde/ sekcja Administration -> setup -> imp. Następnie EXTERNAL UTILITIES AND MENU, należy wybrać z menu turba.
Następnie generate mail configuration, Administration -> setup -> turba,należy wybrać z listy imp i "generate address book configuration".


Konto Admin


Będzie to konto z uprawnieniami administratora horde.
Przejdźmy do http://ns*****.ovh.net/horde/ -> Administration -> setup -> horde.
Następnie w AUTHENTICATION należy zastąpić Administrator przez nazwakonta@zainstalowanegonaserwerze.com.
Z listy należy wybrać "Let a horde application handle authentication"
następnie IMP --> "generate horde configuration". Standardowo pojawi się po zatwierdzeniu Fatal Error. Należy się wylogować z horde i ponownie zalogować na nowe konto administratora.Virtual Host

Teraz można utworzyć VirtualHost w httpd.conf.
Dzięki temu, będzie można dodać nową domenę do webmaila, korzystając z ServerAlias.

Przykład:


<VirtualHost twoje.ip.dla.serwera>
ServerAdmin twojemail@ici.com
DocumentRoot /home/ovh/www/horde
User ovh
Group users
ServerName webmail.twojadomena.com
ServerAlias webmail.twojadomena1.com
ServerAlias webmail.twojadomena2.com
CustomLog logs/webmail_domaine-access_log combined

Dokumentacja


Strona oficjalna Horde : http://www.horde.org.
Instalacja Horde IMP dla Redhat 7.3 (wersja angielska) : http://willert.dk/geek/imp32-rh73.html.