Szukaj


drukuj pdf
Instalacja phpMyAdmin

W przypadku baz modułów OVH, nie udostępniamy panelu PhpMyAdmin? abyś mógł się połączyć bezpośrednio z bazą przypisaną do modułu.
Podczas codziennego użytkowania modułu, taki dostęp nie jest konieczny. Mogą jednak wystąpić sytucje (np. przepełnienie bazy) kiedy takie logowanie
umożliwi tobie rozwiązanie problemu z modułem.

Oprogramowanie

  • Dla wszystkich planów hostingowych:
Najpierw należy pobrać phpmyadmin http://www.phpmyadmin.net
Np. Archiwum ze strony http://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/files/phpMyAdmin/3.3.9/phpMyAdmin-3.3.9-english.zip

Przesłanie archiwum na serwer

Archiwum można umieścić na serwerze ftp za pomocą programu FTP dostępnego w managerze v3, w sekcji Serwer wirtualny, Program FTP.
Wybierz opcję "Prześlij" i dodaj ścieżkę do tego archiwum na twoim komputerze lokalnym.
Jako katalog docelowy wskaż katalog /www.

Pliki można także przesłać korzystając z klienta ftp: InstalacjaStronyFtp.
Przesyłając archiwum na serwer klientem ftp, należy je dodatkowo rozpakować.

Uruchomienie przez FTP
Po zakończeniu transmisji plików i rozpakowaniu ich (odbędzie się to automatycznie w przypadku korzystania z programu FTP net2ftp),
Następnie należy konfigurować plik config.inc.php znajdujący się w tym katalogu phpMyAdmina.

UWAGA
W poniższych wersach należy wpisać parametry Twojej bazy danych : nazwę_serwera_sql, nazwę_bazy oraz hasło_do_bazy (aktualne dla wersji 3.3.9)


<?php


//Servers configuration
$i = 0;

//Server: sql.modules 1
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'nazwa_serwera_SQL';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['socket'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'nazwa_bazy';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'hasło_do_bazy';
$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = array (0 => 'nazwa_bazy');
//End of servers configuration
?>
Wnioski
Na zakończenie radzimy zabezpieczyć katalog phpmyadmin. W przeciwnym wypadku Twoja baza SQL będzie dostępna dla wszystkich.
Aby to zrobić, wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w tym przewodniku: ZabezpieczenieHtaccess