Szukaj


drukuj pdf
Jak restartować serwer dedykowany?

Aby zrestartować serwer, masz dwie możliwości:

1. Reboot soft.
2. Reboot hard.

REBOOT SOFT
Reboot soft polega na jednoczesnym naciśnięciu klawiszy ctrl-alt-del i oczekiwaniu, aż serwer uruchomi się ponownie. Metoda ta ma tą wielką zaletę, że odpowiednio odmontowuje dyski, a zatem w momencie uruchomienia (po ponownym uruchomieniu) Linux nie będzie tracił czasu na sprawdzanie, czy wszystkie dane na dysku nadal są w dobrym stanie (takie sprawdzenie jest jednak uzasadnione).

Sam nie możesz nacisnąć jednocześnie na ctrl-alt-del, ale możesz uruchomić komendę, która tego dokona. W tym celu:
- połącz się w ssh, w telnet lub w webmin do root

przykład w ssh:

$ ssh root@xxxx.ovh.net
Password:
Last login: Wed Oct 1 12:12:00 2003 from ping.ovh.net
Red Hat Linux release 7.2 (Enigma)
Linux xxxx.ovh.net 2.4.19 #2 SMP mer nov 20 17:40:06 CET 2002 i686 unknown

machine : zzzz
release : 1.38
ip : 213.186.tt.ee
hostname : xxxx.ovh.net
root@xxx root#


Aby ponownie uruchomić, wystarczy wpisać komendę /sbin/reboot i klinkąć na ctrl-d w celu odłączenia serwera. Jeżeli nie odłączysz serwera, Twoja konsola zostanie zablokowana, co będzie świadczyło o tym, że Twój serwer już nie odpowiada na ping.

root@xxxx root# /sbin/reboot

Broadcast message from root (pts/0) (Wed Oct 1 12:13:03 2003):

The system is going down for reboot NOW!
root@xxxx root# ctrl-d


Wystarczy teraz wysłać ping do Twojego serwera, aby dowiedzieć się, czy jest on właściwie uruchomiony:

$ ping ns2292.ovh.net


Od momentu, gdy Twoja maszyna odpowiada na ping, możesz połączyć się od nowa do serwera i sprawdzić uptime (czas działania Twojego serwera od momentu ostatniego ponownego uruchomienia).

$ ssh root@xxxx.ovh.net
Password:
Last login: Wed Oct 1 12:12:00 2003 from ping.ovh.net
Red Hat Linux release 7.2 (Enigma)
Linux xxxx.ovh.net 2.4.19 #2 SMP mer nov 20 17:40:06 CET 2002 i686 unknown

machine : zzzz
release : 1.38
ip : 213.186.tt.ee
hostname : xxxx.ovh.net
root@xxx root# w
12:20pm up 5 min, 1 user, load average: 0.00, 0.04, 0.01
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 ping.ovh.net 12:17pm 0.00s 0.01s 0.00s w


'Uptime wynosi 5 min.'

REBOOT HARD
Jeżeli nie możesz dokonać Reboot soft (głównie dlatego, że serwer nie pinguje, lub ani ssh, ani telnet, ani webmin nie działają), możesz poważnie pomyśleć o restartowaniu serwera metodą hard. Restartowanie hard polega na odcięciu dopływu zasilania do Twojgo serwera na 15 sekund. Od momentu, gdy zasilanie na nowo dotrze do serwera, rozpocznie on fazę uruchamiania. Zważywszy, że zrestartowałeś go metodą hard, a zatem nie odmontuje on odpowiednio dysków, jest wysoce prawdopodobne, że Linux sprawdzi, czy wszystkie dane na dysku są w dobrym stanie. Ten etap może potrwać od kliku minut do kilku godzin - w przypadku dużych intalacji na przykład w Raidzie. Z tego też powodu, należy stosować Reboot Soft.

Aby Restartować serwer metodą hard, należy połączyć się z MANAGEREM V3

Kliknij na Uruchom ponownie serwer
Zobaczysz następujący tekst:

Masz również możliwość podania powodu restartowania.
Nie wahaj się wypełnić tego pola. Nasi administratorzy otrzymują te informacje i mogą je przeanalizować. Informacje te są także przechowywane w logach Twojego serwera i możesz je sprawdzić za pośrednictwem managera.

Następnie zobaczysz:

OK: ponowne uruchamianie w trakcie


Oznacza to, że zasilanie zostało odcięte, a następnie ponownie podłączone. Serwer właśnie się uruchamia.

Serwer można restartować raz na 15 minut.

Wyślij pinga:

$ ping ns2292.ovh.net


Od momentu, gdy serwer ponownie odpowiada na pinga, możesz połączyć się ponownie i sprawdzić uptime (czas działania Twojego serwera od momentu ostatniego ponownego uruchomienia).

$ ssh root@xxxx.ovh.net
Password:
Last login: Wed Oct 1 12:12:00 2003 from ping.ovh.net
Red Hat Linux release 7.2 (Enigma)
Linux xxxx.ovh.net 2.4.19 #2 SMP mer nov 20 17:40:06 CET 2002 i686 unknown

machine : zzzz
release : 1.38
ip : 213.186.tt.ee
hostname : xxxx.ovh.net
root@xxx root# w
12:20pm up 5 min, 1 user, load average: 0.00, 0.04, 0.01
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 ping.ovh.net 12:17pm 0.00s 0.01s 0.00s w


'Uptime jest 5-minutowy.'