Szukaj


drukuj pdf
Konfiguracja klienta pop3/imap

Informacje ogólne

Poniżej znajdują się ogólne informacje dotyczące kont email oraz możliwości ich konfiguracji w klienta pocztowych

- Nazwa użytkownika / Nazwa konta email : taka sama jak nazwa konta email (np : postmaster@twojadomena.com)
- Hasło : hasło podane podczas tworzenia konta

- Należy także zaznaczyć "Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia" (bez SSL) korzystając z tych samych ustawień dla POP.
( w przeciwnym przypadku może występować komunikat: Sorry, that domain isn't allowed to be relayed thru this MTA)


Konfiguracja POP:

połączenie nieszyfrowane:

- Serwer poczty przychodzącej : pop3.twojadomena.com lub bezpośrednio nasz serwer: ns0.ovh.net
  • Port przychodzący : 110
- Serwer poczty wychodzącej : smtp.twojadomena.com lub bezpośrednio nasz serwer : ns0.ovh.net
  • Port wychodzący : 587 (zamiast portu 25, który jest często blokowany przez ISP)


połączenie szyfrowane:

- Serwer poczty przychodzącej : ssl0.ovh.net
  • Port przychodzący : 995
- Serwer poczty wychodzącej : ssl0.ovh.net
  • Port wychodzący : 465 (zamiast portu 25, który jest często blokowany przez ISP)Konfiguracja IMAP:

połączenie nieszyfrowane:

- Serwer poczty przychodzącej : pop3.twojadomena.com lub bezpośrednio nasz serwer: ns0.ovh.net
  • Port przychodzący : 143
- Serwer poczty wychodzącej : smtp.twojadomena.com lub bezpośrednio nasz serwer : ns0.ovh.net
  • Port wychodzący : 587 (zamiast portu 25, który jest często blokowany przez ISP)


połączenie szyfrowane:

- Serwer poczty przychodzącej : ssl0.ovh.net
  • Port przychodzący : 993
- Serwer poczty wychodzącej : ssl0.ovh.net
  • Port wychodzący : 465 (zamiast portu 25, który jest często blokowany przez ISP)


Przewodniki


Webmail
Dostęp do konta email przez interfejs webowy:
http://webmail.ovh.pl/

Problemy

W poniższym przewodniku znajdą Państwo ewentualne problemy jakie mogą wystąpić z kontami email:
EmailSmtpPop3Imap