Szukaj


drukuj pdf Polish
Konfiguracja Eudora OSE

Wprowadzenie
W tym przewodniku znajdziesz informacje, jak skonfigurować konta POP ( adresy email ) za pomocą programu Eudora OSE. Należy przejść przez kolejne etapy według podanych wskazówek.

Krok 1
Konfiguracja IMAP:


połączenie nieszyfrowane:
połączenie szyfrowane:Konfiguracja dla starszych wersji programu Eudora

Uruchom program Eudora i wybierz: Tools > Options > Getting started
Wypełnij pola w następujący sposób:
Real name: Twoje imię
Return address: email@twoja_domena.com
Mail Server (Incoming): ssl0.ovh.net
Login Name: email%twoja_domena.com
SMTP Server (Outgoing): ssl0.ovh.net

konto POP3 : ssl0.ovh.net
konto SMTP : ssl0.ovh.net

Wpisz login takiego typu: postmaster@domena.com.
W trakcie wysyłania wiadomości email Eudora zażąda Twojego hasła.
Jeśli wystąpi problem z logowaniem, zmień hasło za pomocą managera:
ZmianaHaslaEmail