Szukaj


drukuj pdf Polish
W jaki sposób dodać pole mxb.ovh.net?

Należy stosować tylko w przypadku problemów z dotychczasowym polem mx.

Aby dodać nowe pole mx, należy zmienić wpisy w strefie dns dla wybranej domeny.

Poprzez webmina:

W sekcji Servers w zakładce BIND DNS Server kliknij na strefę wybranej domeny a następnie na Edit Records File. Otworzy się plik o takiej zawartości:

united-irc.org. IN SOA delirium.united-irc.com. webmaster.united-irc.org. (
2005021501
21600
3600
604800
86400 )
IN NS delirium.united-irc.com.
IN NS ns.ovh.net.
IN MX 100 mxb.ovh.net.
IN MX 10 mail.united-irc.org.
IN A 213.186.45.88
www IN A 213.186.45.88
mail IN A 213.186.45.88
smtp IN A 213.186.45.88
pop IN A 213.186.45.88
pop3 IN A 213.186.45.88
imap IN A 213.186.45.88
sql IN A 213.186.45.88
mysql IN A 213.186.45.88


W pliku tym dodaj linię IN MX 100 mxb.ovh.net. nad istniejącymi wpisami mx. Pamiętaj o tym, aby na końcu wpisu postawić kropkę. Następnie zaktualizuj serial w ten sposób, aby zawierał on dzisiejszą datę: 2005021501. Zapisz zmiany w strefie i ponownie uruchom binda. Zmiany zostaną wzięte pod uwagę.

Uwaga: serial powinien zawierać datę wykonania zmiany oraz wpis 01 oznaczający, że jest to pierwsza zmiana w danym dniu.


Poprzez ssh:

Połącz się z serwerem jako root poprzez ssh. Aby zmienić wpisy dns dla wybranej domeny, wykonaj te operacje:

[root@delirium angie]# pico /var/named/nazwadomeny.com.hosts


Wyświetli się plik strefy dns i będziesz mógł wykonać zmiany:

$ttl 86400
united-irc.org. IN SOA delirium.united-irc.com. webmaster.united-irc.org. (
2005021501
21600
3600
604800
86400 )
IN NS delirium.united-irc.com.
IN NS ns.ovh.net.
IN MX 100 mxb.ovh.net.
IN MX 10 mail.united-irc.org.
IN A 213.186.45.88
www IN A 213.186.45.88
mail IN A 213.186.45.88
smtp IN A 213.186.45.88
pop IN A 213.186.45.88
pop3 IN A 213.186.45.88
imap IN A 213.186.45.88
sql IN A 213.186.45.88
mysql IN A 213.186.45.88


W pliku tym dodaj linię IN MX 100 mxb.ovh.net. nad istniejącymi wpisami mx. Pamiętaj o tym, aby na końcu wpisu postawić kropkę. Następnie zaktualizuj serial w ten sposób, aby zawierał on dzisiejszą datę: 2005021501.
Kliknij na ctrl+x, potwierdź zmiany za pomocą Y lub O i ponownie uruchom binda.

[root@delirium angie]# /etc/init.d/named restart


Uwaga: serial powinien zawierać datę wykonania zmiany oraz wpis 01 oznaczający, że jest to pierwsza zmiana w danym dniu.