Szukaj


drukuj pdf
Mini NAS / NAS

Opis


NAS (Network Attached Storage), jest serwerem plików umożliwiającym dostęp do wspólnej partycji, innym serwerom klientom znajdującym się w tej sieci.

Wymagania wstępne :
Aby móc skorzystać z tej usługi, należy posiadać w OVH serwer dedykowany z opcją Zastosowanie profesjonalne.


Zamówienie usługi NAS


Zamówienie na usługę NAS można złozyć w managerze v3 :
https://www.ovh.pl/managerv3/

- Na stronie głównej wybierz serwer dedykowany.
- Kliknij na ikonę .
- Kliknij na "Zamów przestrzeń dyskową" .
- Wybierz wersję NAS .

Następnie wybierz okres dzierżawy usługi NAS.


Konfiguracja


W celu skonfigurowania usługi NAS , zaloguj się do managera v3 :
https://www.ovh.p/managerv3/

- Na stronie głównej wybierz serwer dedykowany.
- Kliknij na ikonę Usługi .
- Kliknij na "Zarządzaj usługą NFS" .

- W tej sekcji jest widoczny twój NAS, kliknij na ikonę serwera aby wyświetlić dostępne opcje
- Następnie kliknij na "Zarządzaj partycjami"

Aby umożliwić dostęp swoim serwerom do NAS przejdź do sekcji ACL

i aktywuj/dezaktywuj dostęp dla wybranych maszyn do serwera plików.

UWAGA : Aby zweryfikować czy serwer ma dostęp do NAS kliknij na ikonę .


Montowanie partycji


Debian

- Zainstaluj przy pierwszym połączeniu "nfs-client" :

aptitude install nfs-client


- Następnie podmontuj partycję korzystając z komendy :

mount -t nfs IP_NAS:/nas-0000YY/mininas-000XXX /mnt/


przykład :

mount -t nfs 10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt/


Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.


Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt nfs rw 0 0

Release 2

- Uruchom usługi nfs

/etc/init.d/nfs start


- Aby podmontować partycję nfs :

mount -t nfs IP_NAS:/nas-0000YY/mininas-000XXX /mnt/


przykład:

mount -t nfs 10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt/


Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.

Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt nfs rw 0 0
i wykonaj komendę :

rc-update -a nfs defaultsCentos

- Zainstaluj nfs-utils oraz portmap

yum install nfs-utils portmap


- Następnie uruchom portmap :

/etc/init.d/portmap start- Aby podmontować pratycję nfs :

mount -t nfs IP_NAS:/nas-0000YY/mininas-000XXX /mnt/


przykład :

mount -t nfs 10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt/


Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.

Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt nfs rw 0 0

Ubuntu

- Przy pierwszym połączeniu zainstaluj "nfs-client" :

aptitude install nfs-client


- Aby podmontować partycję wykonaj komendę :

mount -t nfs -o _netdev,mountproto=tcp IP_NAS:/nas-0000YY/mininas-000XXX /mnt/


przykład :

mount -t nfs -o _netdev,mountproto=tcp 10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt/


Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.

Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt nfs rw,_netdev,mountproto=tcp 0 0

ESXI

Możesz wykorzystać NAS jako datastore dla klienta vSphere.

- W tym celu wybierz Storage > zakładka Configuration > Add Storage

- wybierz Network File System

należy wprowadzić adres IP serwera NFS jaki Państwo otrzymali, np :
10.16.101.8

należy także podać nazwę folderu , np :
/nas-000041/mininas-000212

oraz podać nazwę :
na przykład :
nastest

i zatwierdzić .

Dodana przestrzeń dyskowa pojawi się na liście storage.