Szukaj


drukuj pdf
NAS HA

Opis


NAS (Network Attached Storage), jest serwerem plików umożliwiającym dostęp do scentralizowanej partycji, innym serwerom klientom znajdującym się w tej sieci .

Wymagania wstępne :
Aby móc skorzystać z tej usługi, nalezy posiadać w OVH serwer dedykowany z zastosowaniem profesjonalnym.


Zamówienie usługi NAS


Zamówienie na usługę NAS można złozyć w managerze v3 :
https://www.ovh.pl/managerv3/

- Na stronie głównej wybierz serwer dedykowany.
- Kliknij na ikonę .
- Kliknij na "Zamów przestrzeń dyskową" .
- Wybierz wersję NAS .

NAstepnie wybierz okres dzierżawy usługi NAS.


Konfiguracja


W celu skonfigurowania usługi NAS , zaloguj się do managera v3 :
https://www.ovh.p/managerv3/
1) Tworzenie partycji
W usłudze NAS HA możesz tworzyć wiele partycji.

- Na stronie głównej wybierz serwer dedykowany.
- Kliknij na ikonę Usługi .
- Kliknij na "Zarządzaj usługą NFS" .

- W tej sekcji jest widoczny twój NAS, kliknij na ikonę serwera aby wyświetlić dostępne opcje
- Następnie kliknij na "Zarządzaj partycjami"

następnie wypełnij formularz :


Uwaga : po wybraniu protokołu nie będzie już możliwości jego zmiany

2) Autoryzacja serwerów
Aby umożliwić dostęp swoim serwerom do NAS przejdź do sekcji ACL

i aktywuj/dezaktywuj dostęp dla wybranych maszyn do serwera plików.

UWAGA : Aby zweryfikować czy serwer ma dostęp do NAS kliknij na ikonę .

Linux


W naszych przykładach pokazujemy jak zamontować partycję o nazwie partition1.

Podmontowanie partycji nfs jest dostępne tylko dla systemów Linux.

Debian

Montowanie NFS


- Zainstaluj przy pierwszym połączeniu "nfs-client" :
aptitude install nfs-client


- Następnie podmontuj partycję korzystając z komendy:
mount -t nfs Ip_NAS_HA:/zpool-000xxx/partition1 /mnt/


przykład :

mount -t nfs 10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt/ /mnt/


Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.

Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

10.16.101.8:/nas-000041/mininas-000212 /mnt nfs rw,relatime 0 0

Montowanie CIFS


- Zainstaluj smbfs :
aptitude install smbfs


- Następnie podmontuj partycje komendą :
mount -t cifs //IP_NAS/zpool-000xxx_NOMPARTITION /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


przeykład :

mount -t cifs //10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


Aby partycja była montowana automatycznie przy starcie serwera, dodaj do pliku/etc/fstab :
//10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt cifs rw,relatime,ouid=nobody,gid=nogroup,password='' 0 0


Release 2

Montowanie NFS


- Uruchom usługi nfs

/etc/init.d/nfs start


W celu podmonotwania partycji nfs wykonaj :
mount -t nfs Ip_NAS_HA:/zpool-000xxx/partition1 /mnt/


przykład:
mount -t nfs 10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt/ /mnt/


Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.

Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

i wykonaj komendę :

rc-update -a nfs defaults


Montowanie CIFS


- Zainstaluj mount-cifs komendą :
emerge mount-cifs


- Następnie podmontuj partycję komendą :
mount -t cifs //IP_NAS/zpool-000xxx_NOMPARTITION /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


przykład :
mount -t cifs //10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab
//10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt cifs rw,relatime,ouid=nobody,gid=nogroup,password='' 0 0Centos


Montowanie NFS


- Zainstaluj nfs-utils orazt portmap

yum install nfs-utils portmap


- Ensuite demarrez portmap :

/etc/init.d/portmap start


- Podmontuj partycję nfs :

mount -t nfs Ip_NAS_HA:/zpool-000xxx/partition1 /mnt/


przykład :

mount -t nfs 10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt/ /mnt/


Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.


Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt nfs rw,relatime 0 0


Montowanie CIFS


- Zainstaluj Samba-client :

yum install samba-client- Następnie podmontuj partycję komendą :

mount -t cifs //IP_NAS/zpool-000xxx_NOMPARTITION /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


przykład :

mount -t cifs //10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt/ -ouid=nobody,gid=nobody,password=''

Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.


Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

//10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt cifs rw,relatime,ouid=nobody,gid=nobody,password='' 0 0


Debian

Montowanie NFS


- Zainstaluj przy pierwszym połączeniu "nfs-client" :

aptitude install nfs-client


- Następnie podmontu partycje komendą :

mount -t nfs -o _netdev,mountproto=tcp Ip_NAS_HA:/zpool-000xxx/partition1 /mnt/


przykład :

mount -t nfs -o _netdev,mountproto=tcp 10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt/ /mnt/

Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.


Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :


10.16.100.10:/zpool-000206/partition1 /mnt nfs rw,_netdev,mountproto=tcp 0 0

Montowanie CIFS


- Zainstaluj smbfs :
aptitude install smbfs


- Następnie podmontuj partycję :

mount -t cifs //IP_NAS/zpool-000xxx_NOMPARTITION /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''


przykład :

mount -t cifs //10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt/ -ouid=nobody,gid=nogroup,password=''

Tę komendę znajdziesz w mailu instalacyjnym dotyczącym twojego NAS lub miniNAS.

Jeżeli partycje mają być automatycznie montowane podczas uruchamiania systemu, dodaj do pliku /etc/fstab :

//10.16.100.10/zpool-000206_partition1 /mnt cifs rw,relatime,ouid=nobody,gid=nogroup,password='' 0 0


Windows


Na serwerach z systemem Windows nie możesz zamontować partycji CIFS.


Windows 2008


Otwórz okno terminalu i wykonaj komendę:

net use z: \\IPNAS\zpool-000XXX_NOM_PARTITION_1


przykład :

net use z: \\10.16.100.10\zpool-000206_partition1Windows 2003Otwórz okno terminalu i wykonaj komendę :

net use z: \\IPNAS\zpool-000XXX_NOM_PARTITION_1


przykład :

net use z: \\10.16.100.10\zpool-000206_partition1


Snapshoty


Snapshoty są przechowywane na twojej partycji. W każdej chwili masz dostęp do swoich danych.
Aby się do nich dostać wejdź do katalogu montowania nfs.

cd /mnt/.zfs/snapshot


następnie wylistuj swoje katalogi komendą ls.

Dodawanie snapshotów


Usługę snapshotów można aktywować w managerze v3 :

Serwer dedykowany > zpool-xxxxxx > zarządzanie snapshotami

Możesz zaprogramować 3 dodatkowe snapshoty dodatkowo, opócz tego skonfigurowanego domyślnie. Wybierasz Snapshot i zatwioerdzasz swój wybór.

WAŻNE !!
Snapshoty to obrazy danych z twojej partycji. W zależności od oferty, co X godzin wykonywany jest jeden lub więcej snapshotów. Są to snapshoty, które umożliwiją ci przywrócenie danych usuniętych przypadkowo. Dodatkowo wykonujemy backup danych bazujący na najświeższym snapshocie, który stanowi natychmiastowy backup.
Oferta NASHA bazuje na macierzy dyskowej (RAID) dedykowanej dla użytkownika (aby zagwarantować wydajność I/O). Część twojej przestrzeni dyskowej jest zajmowania przez snapshot(y): rozmiar plików na partycji a snapshotem będą występować różnice w wielkości. Im bardziej modyfikujesz swoje dane, tym więcej miejsca będą zajmować snapshoty. Adekwatnie, jeżeli usuniesz dane, miejsce zajmowe przez snapshoty także się zmieniejszy kiedy przestanie on być ważny.


Usuwanie snapshotów


Aby usunąć snapshot zaloguj się przez managera v3 :

Serwer dedykowany > zpool-xxxxxx > Zarządzanie snapshotami :kliknij na :następnie na ikonę kosza aby usunąć snapshot :