Szukaj


drukuj pdf
Jak naprawić/odtworzyć kolejkę qmail na serwerze z OEG?

Uwaga: PRZEWODNIK DOTYCZY WYŁĄCZNIE DYSTRYBUCJI OEG!


W jakich sytuacjach?


- partycja systemowa jest pełna,
- kolejka emaili jest zbyt długa, qmail nie jest w stanie jej obsługiwać,
- wysokie obciążenie serwera,
- wiadomości przechodzą bez nagłówków X-SpamTest?.


Weryfikacja


- sprawdź, czy bardzo dużo wiadomości jest zablokowanych w kolejce:

# /var/qmail/bin/qmail-qstat
messages in queue: 1728
messages in queue but not yet preprocessed: 0


Występują błędy trouble injecting bounce w /var/log/qmail/current

# grep "injecting bounce" /var/log/qmail/current |tail
@400000004b7d4efa353905dc warning: trouble injecting bounce message, will try later
@400000004b7d4efa35dc4abc warning: trouble injecting bounce message, will try later
@400000004b7d4efa3685aa1c warning: trouble injecting bounce message, will try later
@400000004b7d4efa372cea84 warning: trouble injecting bounce message, will try later
@400000004b7d4efa37cea0f4 warning: trouble injecting bounce message, will try later
@400000004b7d4efa387233f4 warning: trouble injecting bounce message, will try later
@400000004b7d4efa3913b3b4 warning: trouble injecting bounce message, will try laterMetoda


Skorzystaj z polecenia:

/var/qmail/bin/qbonkickns

Wiadomości w kolejce nie zostaną utracone.
Jeśli problem nadal występuje, należy odtworzyć kolejkę.


Odtworzenie kolejki


Wszystkie wiadomości znajdujące się w kolejce zostaną usunięte!

Zatrzymujemy serwer mailowy:

# /etc/init.d/qmail stop
# /etc/init.d/kas3 stop
# /etc/init.d/kav4lms stop


Sprawdzamy, czy wszystkie usługi mailowe zostały zatrzymane na serwerze:

# ps aux|grep qmail


Jeśli procesy są nadal aktywne, skorzystaj z polecenia kill.

Zapisujemy aktualną kolejkę i odtwarzamy ją:

# mkdir /home/backup
# mv /var/qmail/queue/ /home/backup/queue_backup
# mkdir /temp
# cd /temp/
# wget http://pyropus.ca/software/queue-repair/queue-repair-0.9.0.tar.gz
# tar -xvzf queue-repair-0.9.0.tar.gz
# cd queue-repair-0.9.0
# ./queue_repair.py -c -s 23 --no-bigtodo /var/qmail


Uruchamiamy ponownie usługi email:


# /etc/init.d/kas3 start
# /etc/init.d/kav4lms start
# /etc/init.d/qmail start