Szukaj


drukuj pdf Polish
Jak odzyskać swoje dane poprzez backup?

Przewodnik opisuje, w jaki sposób można odzyskać dane poprzez backup na serwerze dedykowanym.

Wstęp

Backup to bezpieczna przestrzeń przeznaczona do przechowywania danych. Umożliwia odzyskiwanie danych i plików.

Zanim rozpoczniesz

  • Wymagania techniczne
- Musisz posiadać serwer dedykowany. Żadna z procedur opisanych w tym przewodniku nie dotyczy serwerów wirtualnych.
- Niezbędny jest dostęp ssh do serwera, aby móc wykonać skrypty przeznaczone do odzyskiwania danych.

  • Procedura
Jest wiele serwerów backup. Aby sprawdzić,na którym znajduje się Twój serwis, podaj IP swojej maszyny i sprawdz następującą regułę:

IP o postaci aaa.bbb.ccc.ddd
Różne przypadki:
213.186.ccc.ddd, gdzie ccc < 40, serwer backup to superbackup1.ovh.net
213.186.ccc.ddd, gdzie ccc < 50, serwer backup to superbackup3.ovh.net
213.186.ccc.ddd, gdzie ccc > 50, serwer backup to superbackup2.ovh.net
213.251.ccc.ddd, gdzie ccc < 160, serwer backup to superbackup4.ovh.net
213.251.ccc.ddd, gdzie ccc > 160, serwer backup to superbackup5.ovh.net


Przykład:


IP = 213.186.57.143 o postaci aaa.bbb.ccc.ddd, gdzie ccc = 57 więc serwer backup to: superbackup3.ovh.net


  • Dostęp do danych backup

Wykonaj następującą komendę:

/usr/bin/rsync -ova --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass nom.machine.net@superbackup2.ovh.net::nom_module/nom_backup/dir/fichier rep_destination


Zastąp:

- nom_module przez nazwę podaną podczas instalacji Twojego backupu, w formie: nazwamaszyny_numer
Domyślnie, jeżeli masz tylko 1 backup, to będzie to nazwamaszyny_1, jeżeli dysponujesz 2 backupami (cotygodniowy backup + backup przyrostowy): nazwamaszyny_1 i nazwamaszyny_2,
- nom_backup przez nazwę otrzymaną w mailu informującym o zakończeniu backupu, w formie: backup_data_godzina,
- /dir/fichier przez plik, który chcesz odzyskać.

W przypadku, gdy posiadasz snapshoty, procedura jest taka sama, przyporządkuj nazwę backupu do nazwy odpowiadającej danemu snapshotowi.

Aby wylistować zawartość przestrzeni backup:

/usr/bin/rsync --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass nazwa.maszyny.net@superbackup2.ovh.net::nom_module/


Aby wylistować zawartość Twojego backupu:

/usr/bin/rsync --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass nazwa.maszyny.net@superbackup2.ovh.net::nom_module/nom_du_backup/


  • Skrypt zaproponowany przez klienta
Dostosuj go do Twojego typu backupu i serwera backup:

#!/bin/sh

BACKUP=superbackup2.ovh.net
MASZYNA=nazwa.maszyny.net

/usr/bin/rsync -roa --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass $MASZYNA@$BACKUP::$MASZYNA$1 $2

echo "Fichier recupere : $1"
echo "Fichier remis : $2"
echoZamieść to w pliku typu backup.sh, z "chmod u+x" i wywołaj go w następujący sposób:

./backup.sh /var/named/ovh.net /root/ovh.net.zoneUwaga: Pod żadnym względem nie usuwaj la/ z dysku z danymi backup. Doprowadziłoby to do usunięcia pliku /etc/fstab i zdestabilizowało działanie Twojego serwera. Podobnie nie odzyskuj bezpośrednio la/etc - doprowadziłoby to do usunięcia /etc/fstab i /etc/ovhrelease. W rezultacie możesz mieć problemy z rebootem serwera i kolejnymi aktualizacjami.

Skrót
Aby wylistować zawartość swojego backupu:

/usr/bin/rsync --password-file=/etc/rsync.dir/backup.pass `hostname`@superbackup.ovh.net::`hostname`