Szukaj


drukuj pdf
Panel Kontrolny Pleska

Ten przewodnik pokazuje w jaki sposób nadać cechy charakterystyczne (logo, skóry) Twojemu interfejsowi Plesk. Ten przewodnik dotyczy osób, które posiadają serwer Plesk.

Wstęp

Plesk dysponuje licznymi funkcjami aby użytkownik mógł zaadaptować interfejs do własnych potrzeb. W tym przewodniku przedstawimy najważniejsze funkcje w panelu kontrolnym. W innej wersji Pleska mogą się pojawić dodatkowe funkcje, które nie są tutaj opisane.

Nadawanie cech charakterystycznych

Po połączeniu się do Pleska jako administrator (zobacz przewodnik WszystkoOPlesku) udaj sie do rubryki 'Serwer'.
Strona, która się wyświeltli przedstawia wszystkie parametry, które mogą być modyfikowane na serwerze.
Część, która nas interesuje jest zatytułowana 'Panel kontrolny'. Zawiera ona najważniejsze parametry konfiguracji Pleska.

Ota lista najważniejszych funkcji:

'Ustawienia logo' modyfikuje logo interfejsu Plesk. Możesz np. umieścić logo Twojej firmy i pzrekierować na stronę główną Twojej strony internetowej.

'Ustawienia sesji' jak sama nazwa wskazuje pozwala zmieniać długość sesji w interfejsie (tzn. długość do czasu aż będziesz musiał na nowo dokonać identyfikacji).

'Server preference' zawiera najważniejsze parametry konfiguracji Pleska. Możesz również zmienić ogólny wygląd oraz język dla wszystkich użytkowników lub tylko dla administratora. W tej rubryce możesz również nadawać parametry funkcjom Pleska.

'Powiadomienia' pozwalają modyfkiować emaile wysyłane automatycznie z Pleska, np. w przypadku wygaśnięcia domeny. Możesz konfigurować tekst wiadomości, odbiorców wiadomości...

'Ustawienia regionalne' pozwalają dodać/usunąć języki w interfejsie. Dostępne są liczne języki międzynarodowe i regionalne.

'Skóry' pozwalają zanstalować nowe skóry lub modyfikować już istniejące.

'Własne przyciski' pozwalają skonfigurować dodatkowe parametry interfejsu jak obecność (lub nie) szarych przycisków.