Szukaj


drukuj pdf

Prywatny serwer SQL połączenie przez FTP

Opis

W tym przewodniku jest wytłumaczone w jaki sposób, przy pomocy FTP, pobrać kopie zapasowe oraz w jaki sposób zmienić konfigurację usługi przy użyciu pliku my.cnf.

Połączenie za pomocą net2ftp

Postępowanie

Aby rozpocząć kliknij na następujący odnośnik:

http://sqlprive.ovh.net/ftp

Następnie wyświetli się:

Musisz podać informacje, które otrzymałeś w e-mail'u instalacyjnym Prywatnego SQL.

Dostęp FTP :
serwer : XXXXX.sqlprive
login : sqlprive-XXXX
hasło : XXXXXXX

Wpisz dane logowania:

Jeżeli pozostawisz katalog startowy pusty, zalogujesz się do głównego katalogu FTP.

Edycja pliku my.cnf

Plik my.cnf pozwala na zarządzanie różnymi parametrami związanymi z Prywatnym serwer SQL.
Łącząc się za pomocą net2ftp istnieje możliwość edycji pliku my.cnf :

Klikając słowo Edytuj znajdujące się w linii z nazwą pliku otrzymasz następującą stronę:

Po dokonaniu zmian kliknij na ten przycisk a następnie uruchom ponownie usługę, po zalogowaniu się w panelu klienta, w zakładce Hosting następnie Prywatny serwer SQL,

Kliknij Administracja

Następnie Zrestartuj MySQL i Zatwierdź

Połączenie za pomocą klienta FTP.

Postępowanie

Musisz wprowadzić w polu serwer sqlprive.ovh.net następnie podać login otrzymany w wiadomości e-mail w postaci sqlprive-XXXX oraz hasło.

Po nawiązaniu połączenia zobaczysz taką samą zawartość, jak przy połączeniu przez net2ftp: