Szukaj


drukuj pdf Polish
Połączenie za pomocą SSH z serwerem Mini Cloud

Tworzenie nowego klucza SSH

Zaloguj się do ManagerV5 i kliknij na "Zarządzaj kluczami SSH".
Kliknij na "Stwórz klucz SSH" i podaj nazwę klucza oraz zaznacz "Format standardowy (RSA)".
Aby utworzyć klucz kliknij na "Stwórz klucz ssh".

Pobierz klucz za pomocą odnośnika "Pobierz klucz":
Uwaga!

Pobierz klucz i zapisz go w bezpiecznym miejscu. Po opuszczeniu tej stronie nie będzie możliwości pobrania, go ponownie.

Utworzenie maszyny Mini Cloud ze stworzonym kluczem

Kliknij na "Utwórz Cloud".


Wybierz dystrybucję, którą chcesz uruchomić i kliknij na przycisk "Następny".Wybierz utworzony w wcześniej klucz, aby został zainstalowany na tworzonej maszynie i za jego pośrednictwem było możliwe połączenie.Na końcu kliknij "Uruchom".

Serwer zostanie uruchomiony i kiedy będzie dostępny pojawi się na liście uruchomionych maszyn z zieloną ikoną. Po kliknięciu na jego nazwę na liście wyświetli się adres IP, za pomocą którego możliwe będzie połączenie z maszyną.
Połączenie za pomocą systemu Linux

Na początek należy ustawić odpowiednie uprawnienia dla pliku z kluczem inaczej nie będzie możliwe jego wykorzystanie do połączenia.


chmod 600 testowy.pem


Następnie należy uruchomić program ssh wykorzystując klucz i logując się na konto root


ssh -i testowy.pem root@178.32.XXX.XXX


Nazwę testowy.pem zastąp nazwą swojego klucza, natomiast 178.32.XXX.XXX adresem IP stworzonej maszyny odczytanym z ManagerV5?.

Połączenie za pomocą systemu Windows (puTTY)

Należy pobrać program PuTTY-gen, który służy do tworzenia kluczy PuTTY. następnie kliknać na "Load" i wybrać pobrany klucz z ManagerV5?. Po pobraniu klucza zostanie wyświetlona informacja o poprawnym imporcie klucza. Należy w polach "Key passphrase": i "Confirm passphrase" podać hasło dostępu, które będzie używane podczas logowania do serwera i następnie zapisać klucz przyciskiem "Save private key".Po zapisaniu należy włączyć program PuTTY i w menu wybrać: "Connection" -> "SSH" -> "Auth" -> "Private key file for authentication" -> "Browse" i wybrać utworzony w poprzednim kroku klucz.
Następnie przejść w manu do "Session" i podać adres serwera root@178.32.XXX.XXX i kliknąć na "Open". Zostanie nawiązane połącznie i konieczne będzie podanie hasła stworzonego w poprzednim kroku.


Uwaga
Przykładowy adres 178.32.XXX.XXX, należy zastąpić twoim adresem do cloud.