Szukaj


drukuj pdf Polish
Procedura zamknięcia hostingu

Aby zamknąć hosting, należy przesłać nam pocztą odpowiedni formularz wraz z wymaganymi dokumentami.

Jeśli nie chcesz więcej korzystać ze swojego hostingu, możesz go zamknąć. Możesz także zamknąć hosting i przerzucić czas, który na nim został na inny hosting (po odpowiednim przeliczeniu).


Jak to zrobić?

Zaloguj się do managerav3, kliknij na swoją domenę i wybierz zakładkę Procedury (w zakładce Administracja):


Kliknij na procedurę zamknięcia hostingu:


Wybierz domenę, kliknij na Dodaj i wybierz datę zamknięcia serwera. Kliknij na Zatwierdź:


Jeśli prawidłowo wypełniłeś formularz, otrzymasz następujący komunikat:

Twój wniosek został zarejestrowany z numerem (numer wniosku).
Skorzystaj z przycisku 'Dalej' aby wyświetlić dokument w formacie pdf.


Kliknij na Dalej, aby uzyskać formularz w pdf. Otrzymasz także email informujący o dalszym postępowaniu.

Wypełnij formularz i wyślij tradycyjną pocztą wraz z wymaganymi dokumentami (są one wypisane na formularzu).