Szukaj


drukuj pdf Polish
W jaki sposób używać Spam-RBL.com do filtrowania spamu na serwerze Qmail?

Wprowadzenie

W przewodniku tym wyjaśnimy co zrobić, aby Qmail automatycznie filtrował wiadomości zawierające spam zindeksowane przez Spam-RBL.com.

Zasada działania

Gdy wyślemy email na serwer Qmail, /var/qmail/bin/qmail-smtpd będzie odpowiedzialny za połączenie z innym serwerem email i za przekazanie wiadomości innemu programowi wewnętrznemu Qmail. Aby zatrzymać spam, dodamy jeden etap przed operacjami wykonywanymi przez qmail-smtpd, na którym sprawdzane będzie, czy adres IP, z którego wysyłany jest spam, nie jest zindeksowany przez Spam-RBL.com. Zajmuje się tym /usr/local/bin/rblsmtpd. Program ten wysyła żądanie DNS do spam-rbl.com (na przykład dla ip 213.186.33.3, będzie to 3.33.186.213.map.spam-rbl.com). Spam-rbl.com zwraca pole A 127.0.0.2. Oznacza to, że IP jest na czarnej liście.

Instalacja

Uwaga: Zachowaj plik źródłowy. Będzie on niezbędny, jeśli po wykonaniu modyfikacji nie będziesz wiedział, jak powrócić do poprzedniej konfiguracji.

Zastąpimy qmail-smtpd programem rblsmtpd. Program rblsmtpd będzie przekazywał emaile programowi qmail-smtpd, jeśli test wykonany przy użyciu komendy "map" zakończy się pomyślnie.

Aby wykonać tą operację, wprowadź zmianę w pliku /etc/init.d/qmail. Zastąp sekcję:

env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin"
tcpserver -H -R -x /etc/tcp.smtp.cdb -c100 -u503 -g503 0 smtp
/var/qmail/bin/qmail-smtpd > /dev/null 2>&1 &


przez:

env - PATH="/var/qmail/bin:/usr/local/bin"
tcpserver -H -R -x /etc/tcp.smtp.cdb -c100 -u503 -g503 0 smtp
/usr/local/bin/rblsmtpd -r map.spam-rbl.com /var/qmail/bin/qmail-smtpd >> /var/log/qmail/rbl.log 2>&1 &


Zamiast /var/qmail/bin/qmail-smtpd wykorzystywany jest /usr/local/bin/rblsmtpd wraz z komendą map (-r) map.spam-rbl.com.
Końcówka linii pozwala na przekierowanie logów rblsmtpd do pliku logów: /var/log/qmail/rbl.log.
Dzięki temu będziesz wiedział, które emaile zostały zatrzymane przez spam-rbl. Wystarczy wyświetlić zawartość tego pliku.

Możesz także dodawać inne komendy map dodając " -r map.domena.com" po " -r map.spam-rbl.com"

Przykłady innych komend map pozwalających na kontrolowanie spamu:

  • list.dsbl.org
  • relays.ordb.org

Podsumowanie

Teraz wystarczy ponownie uruchomić Qmail, aby zmiana została wzięta pod uwagę:

[root@nsXXXX root]# cd /
[root@nsXXXX root]# /etc/init.d/qmail restart
stopping qmail [ OK #
Starting: qmail pop smtp