Szukaj


drukuj pdf
Jak utworzyć multiprzekierowanie za pomocą Qmaila?

Przewodnik opisuje, w jaki sposób utworzyć przekierowanie z jednego adresu lokalnego na kilka kont email.

UWAGA: Przewodnik dotyczy wyłącznie konfiguracji serwerów dedykowanych z dystrybucją Release 2 OVH.

WSKAZÓWKA: Najpierw należy dodać domenę za pomocą OVHm i stworzyć skrzynkę, z której chcemy ustawić przekierowanie, np. testprzekierowan@domena.pl.

Konfiguracja

1. Logujemy się za pomocą ssh na konto root.

2. Sprawdzamy, jaki jest katalog domowy dla naszej domeny:

# /home/vpopmail/bin/vdominfo

domain: rXXXX.ovh.net
uid: 508
gid: 503
dir: /home/vpopmail/domains/rXXXX.ovh.net
users: 1

domain: domena.pl
uid: 508
gid: 503
dir: /home/vpopmail/domains/domena.pl
users: 1


3. Przechodzimy do katalogu domeny:

# cd /home/vpopmail/domains/domena.pl/


4. Kopiujemy plik konfiguracyjny .qmail-default do pliku w postaci .qmail-nazwakonta, gdzie nazwakonta to konto, z którego e-maile mają być przekierowane. Na przykład: dla testprzekierowan@domena.pl nazwakonta to testprzekierowan:

# cp -a .qmail-default .qmail-testprzekierowan


5. W pliku dopisujemy adresy, na które e-maile mają być przekierowywane, każdą linijkę zaczynając od &:

# vim .qmail-testprzekierowan

| /home/vpopmail/bin/vdelivermail '' bounce-no-mail
&jakieskonto@wp.pl
&uzytkownik@o2.pl
&nazwa@domena.pl


6. Restartujemy qmail:

# cd /

# /etc/init.d/qmail restart


7. Sprawdzamy czy przekierowanie działa, czyli wysyłamy e-mail na adres testprzekierowan@domena.pl. Kopie powinny zostać przesłane na adresy podane w pliku konfiguracyjnym.

Uwaga: Aby wiadomości były przyjmowane przez serwery wymagające autoryzacji SPF, pole SPF dla domeny powinno być skonfigurowane prawidłowo. Patrz: http://pomoc.ovh.pl/PoleSPF