Szukaj


drukuj pdf Polish
Instalacja emaili na serwerze dedykowanym dla domeny będącej aliasem innej domeny

Utworzyłeś alias domeny poprzez Ovhm i chcesz, aby 2 domeny posiadały niezależne adresy email.

Aby rozdzielić emaile dwóch domen, należy usunąć automatyczne połączenie między domenami na poziomie vpopmail. Skorzystaj z następującej komendy:

vdeldomain alias.tld # polecenie to przerywa zależność między domenami.
vadddomain alias.tld # polecenie to instaluje domenę dla aliasu.W ten sposób alias.tld staje się niezależną domeną na poziomie adresów email. Możesz zarządzać nią poprzez qmailadmin.