Szukaj


drukuj pdf
SHAREPOINT 2010

WPROWADZENIE

To prosty przewodnik opisujący podstawowe zarządzanie Sharepoint 2010.

1 - Tworzenie aplikacji

Krok pierwszy : tworzenie web aplikacji

- Otwórz "Sharepoint 2010 Central Administration" , kliknij na "Application Management", oraz na "Manage web Applications"- W sekcji "Manage web Applications", kliknij na "New" w górym lewym rogu.
Uwaga: Jeżeli ikona "New" jest szara, zmień URL na -> http://localhost:xxxxx (zachowaj ten sam numer portu)- Wprowadź numer portu dla dostępu webowego.- Wprowadź URL dla dostępu publicznego
Uwaga : Skorzystaj z URL wprowadzonego w managerze.- Select the security account "Network Service"- Edit the service applications as you wish.- Następnie nastąpi generowanie aplikacji. Czekaj cierpliwie.- Na zakończenie pojawi się informacja zwrotna.- Your new entry point now appears in the detail page.2 - Tworzenie strony

Możesz teraz stworzyć wiele stron i połączyć je z twoją web aplikacją.

- Otwórz "Sharepoint 2010 Central Administration" , kliknij na "Application Management", następnie "Create Site Collections"- Sprawdź czy pracujesz na właściwej web aplikacji (utworzionej jak powyżej). Wprowadź nazwę strony i krótki komentarz. Wprowadź także URL dla nowej strony.- Wybierz szablon, który chcesz przypisać do swojej strony oraz konto administracyjne, które będzie zarządzać tym interfejsem.
Można wprowadzić więcej niż jedno konto administracyjne.- Poczekaj na wygenerowanie strony- oraz wiadomość potwierdzającą zakończenie/Nowa strona nie jest dostępna od razu, poczekać chwilę na zakończenie aktualizacji


3 - Prawa użytkowników

a - Tworzenie użytkownika

Użytkowników należy najpierw stworzyć na serwerze lokalnym.

- Uruchom "Server Manager", wybierz "Configuration", "Local Users and Groups","Users". Kliknij prawym przyciskiem na "Users", i dodaj nowego użytkownika korzystając z opcji "New User..."Powtórz operację dla każdego użytkownika Sharepoint 2010 site

b - Prawa użytkowników strony

Kiedy użytkownicy zostali już stworzeni lokalnie, możesz im nadać prawa do korzystania ze strony sharepoint 2010.

Przejdź na stronę stworzoną w poprzedniem kroku (http://nsxxx.mondomain.fr:14592/sites/testxxx);
skorzystaj z konta administracyjnego przypisanego do tej strony.


- Na powitalnej stronie, kliknij na "Site Actions", a następne "Site Permissions"- Na stronie z prawami, wybierz "Grant Permissions".- W sekcji "Select Users", wprowadź nazwy użytkowników, którym przyznajesz dostęp. Możesz dodać ich do grup lub modyfikować ich
uprawnienia.Once the username is entered you can click on the "check names" icon to check if this user exists

- Po wykonaniu tej operacji na stronie pojawią się nowi użytkownicy.