Szukaj


drukuj pdf
Administrowanie serwerem w ssh (shell pod bashem)

Bash
Bash jest programem, który jest uruchamiany, gdy łączysz się z ssh na Twoim serwerze. Możesz wybrać inny program shell taki jak sh, ash, itp.

root@kazik root# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash


Znajdziesz wiele stron na ten temat tutaj:http://www.google.pl/search?q=bash

Kilka sztuczek:
  • bash wypełnia linię komendy za pomocą klawisza "tab", na przykład:
root@kazik root# ls -l a
tab
tab
a2ps-4.13-3.i386.rpm align.ps analog apaon
alaska.mp3 anaconda-ks.cfg apaoff apare
root@kazik root# ls -l a
root@kazik root# ls -l an
tab
root@kazik root# ls -l ana
tab
tab
anaconda-ks.cfg analog
root@kazik root# ls -l anal
tab
root@kazik root# ls -l analog


  • bash akceptuje aliasy. Jeżeli, na przykład, wpisujesz często Is -I
możesz stworzyć alias i wpisać go bezpośrednio:

root@kazik root# alias ll="ls -l --color


Teraz, jeżeli wpiszesz ll, będzie to równoznaczne z Is -I --color.
Możesz to dopisać w pliku .bashrc, abyś następnym razem
mógł z niego skorzystać.

root@kazik root# cat >> .bashrc
alias ll="ls -l --color"
ctrl-d
root@kazik root#


Nadzór nad systemem
Kiedy połączysz się z serwerem, powinieneś wykazać się refleksem i szybko sprawdzić, co się na nim dzieje. Otrzymuje się informację w formie graficznej. Jeżeli nie jest ona taka sama jak zwykle, szybko dowiesz się, że wystąpił problem.

root@ns root# w
3:40am up 99 days, 9:08, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 ping.ovh.net 3:40am 0.00s 0.13s 0.03s w


Komenda w pozwala szybko sprawdzić uptime, obciążenie serwera oraz to, ile osób ma połączenia z Twoim serwerem. Powyżej widać, że jest godzina 3:40 rano. Serwer ma uptime 99dni. Tylko jedna osoba jest połączona z Twoim serwerem, a obciążenie wynosi 0.00. Krótko mówiąc - wszystko jest w porządku.

Informacja o obciążeniu wskaże, ile procesów używa CPU w tym samym czasie. Otrzymasz średnią na minutę, 5 minut i 15 minut. Mówi się, że obciążenie nie może przekroczyć 1 na serwerze z 1 CPU. Ale wszytko zależy od tego, co robi się na serwerze.

root@ns root# free
total used free shared buffers cached
Mem: 254696 249608 5088 0 95688 83616
-/+ buffers/cache: 70304 184392
Swap: 522104 3808 518296


free wskazuje na to, w jakim stopniu używana jest pamięć RAM. Widoczne jest, że RAM wynosi 256 MB. Jest używana w prawie 100%. Jest to normalne, nawet jeżeli na serwerze nic sie nie dzieje. Linux korzysta z całej pamięci RAM, aby przyspieszyć wykonanie procesów poprzez magazynowanie różnych informacji. To dlatego jest ona używana w 100%. Jeżeli w pewnym momencie ma zostać przeprowadzony proces, który wymaga RAM, Linux wymaże jej dotychczasową zawartość i odda do dyspozycji temu procesowi wymaganą pamięć. Możemy zaobserwować, że w rzeczywistości 70 MB jest wykorzystywanych przez procesy, a cała reszta, 184 MB przez Linux.Swap (ram na dysku) to 512 MB pamięci RAM. Jest ona używana, kiedy nie ma już rzeczywiście wolnej pamięci RAM. Należy wiedzieć, że swap jest wyraźnie wolniejszy niż RAM. Jeżeli Twój serwer korzysta dużo ze swapa to niedobrze. Nadmiernie obciążasz dysk i w ten sposób szybciej go zużywasz. Poza tym, działanie jest wolniejsze niż zwykle. Serwer działa w zwolnionym tempie. Cały czas docierają do niego nowe połączenia i serwer przeciąża się. Jest to typowy przypadek, który zdarza się każdemu debiutantowi. Rozwiązanie ? Zrestartuj serwer. Zajrzyj do wskazówek: JakRestartowacMojSerwer

Co się dzieje na moim serwerze ?
root@ns root# ps auxw
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 0:00 keventd
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SWN Jun26 0:35 ksoftirqd_CPU0
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 0:33 kswapd
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 0:00 bdflush
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 0:28 kupdated
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW< Jun26 0:00 mdrecoveryd
root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 5:50 kjournald
root 113 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 28:29 kjournald
root 354 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 0:00 eth0
root 453 0.0 0.1 1444 480 ? S Jun26 0:03 syslogd -m 0
root 458 0.0 0.1 1372 324 ? S Jun26 0:00 klogd -2
root 640 0.0 0.1 3612 408 ? S Jun26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.ldap start
root 644 0.0 0.1 3612 408 ? S Jun26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.ldap start
root 645 0.0 0.1 3612 408 ? S Jun26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.ldap start
root 650 0.0 0.1 3612 408 ? S Jun26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.ldap start
root 651 0.0 0.1 3612 408 ? S Jun26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.ldap start
root 652 0.0 0.1 3612 408 ? S Jun26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/authlib/authdaemond.ldap start
root 654 0.0 0.1 1600 432 ? S Jun26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/couriertcpd -address=0 -stderrlogger=/usr/lib/courier-imap/libexec/l
root 660 0.0 0.1 1360 392 ? S Jun26 0:00 /usr/lib/courier-imap/libexec/logger imapd
root 678 0.0 0.2 1568 544 ? S Jun26 0:03 crond
daemon 717 0.0 0.1 1416 480 ? S Jun26 0:00 /usr/sbin/atd
root 743 0.0 0.5 1424 1424 ? SL Jun26 0:13 watchdog
root 749 0.0 0.0 1348 16 ? S Jun26 0:10 /usr/local/clockspeed/bin/clockspeed
root 779 0.0 0.0 1356 4 tty1 S Jun26 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 780 0.0 0.0 1356 4 tty2 S Jun26 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 781 0.0 0.0 1356 4 tty3 S Jun26 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 782 0.0 0.0 1356 4 tty4 S Jun26 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 785 0.0 0.0 1356 4 tty5 S Jun26 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 786 0.0 0.0 1356 4 tty6 S Jun26 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 788 0.0 0.0 1368 4 ttyS0 S Jun26 0:00 /sbin/agetty ttyS0 9600
root 515 0.0 0.3 2148 776 ? S Jun26 0:00 xinetd -stayalive -reuse -pidfile /var/run/xinetd.pid
root 29469 0.0 0.3 2208 912 ? S< Jun27 0:08 /usr/local/etc/ncftpd/ncftpd -q /usr/local/etc/ncftpd/general.cf /usr/local/etc/ncftpd/domain.cf
root 29470 0.0 0.2 2008 704 ? SN Jun27 0:00 /usr/local/etc/ncftpd/ncftpd -q /usr/local/etc/ncftpd/general.cf /usr/local/etc/ncftpd/domain.cf
named 4681 0.0 0.9 11984 2448 ? S Jun27 0:00 named -u named
named 4683 0.0 0.9 11984 2448 ? S Jun27 0:08 named -u named
named 4684 0.0 0.9 11984 2448 ? S Jun27 6:52 named -u named
named 4685 0.0 0.9 11984 2448 ? S Jun27 0:03 named -u named
named 4686 0.0 0.9 11984 2448 ? S Jun27 1:11 named -u named
root 17592 0.0 0.6 4856 1600 ? S Aug31 0:06 /usr/bin/perl /usr/libexec/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
root 7798 0.0 1.5 8500 3844 ? S Sep16 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd
root 8849 0.0 0.4 2260 1036 ? S Sep16 0:00 /bin/sh /usr/bin/safe_mysqld --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ns.witbebenchmark6
mysql 8868 0.0 0.4 10584 1040 ? S Sep16 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ns.wi
mysql 8870 0.0 0.4 10584 1040 ? S Sep16 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ns.wi
mysql 8871 0.0 0.4 10584 1040 ? S Sep16 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/ns.wi
root 20539 0.0 0.5 2980 1356 ? S Sep28 0:00 /usr/sbin/sshd
nobody 28146 0.0 1.6 8772 4084 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 28210 0.0 1.6 8772 4084 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 28340 0.0 1.6 8772 4084 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 28600 0.0 1.6 8772 4084 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 28756 0.0 1.6 8772 4084 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 28992 0.0 1.6 8772 4084 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 28994 0.0 1.6 8772 4084 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 29123 0.0 1.6 8704 4076 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 29384 0.0 1.6 8772 4084 ? S Oct03 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 29908 0.0 1.5 8704 4048 ? S 01:58 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
nobody 30037 0.0 1.6 8704 4076 ? S 02:28 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
root 30108 0.0 0.3 2208 948 ? S< 02:44 0:00 /usr/local/etc/ncftpd/ncftpd -q /usr/local/etc/ncftpd/general.cf /usr/local/etc/ncftpd/domain.cf
nobody 30300 0.0 1.5 8704 4048 ? S 03:28 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
root 30355 0.0 0.8 3792 2048 ? S 03:40 0:00 sshd: root@pts/0
root 30358 0.0 0.5 2452 1292 pts/0 S 03:40 0:00 -bash
root 30421 0.0 0.2 2652 764 pts/0 R 03:44 0:00 ps auxw


Widzimy, że ps auxw znajduje się w wielu kolumnach.
1-sza kolumna to user lub użytkownik, który używa serwera.
2-ga kolumna to pid (identyfikator) procesu.
3-cia kolumna to procent wykorzystania CPU przez proces.
4-ta kolumna to procent wykorzystania RAM przez proces.
Przed ostatnią kolumną znajdziesz łączny czas wykonania , tzn. ekwiwalent wykorzystania CPU w 100%.
Ostatnia kolumna to nazwa procesu. Jeżeli wpiszesz ps auxwwww, otrzymasz całą komendę.

root 1 0.0 0.1 1376 452 ? S Jun26 0:14 init [3]


init zarządza funkcjonowaniem całego serwera.Ten proces wykonywany jest jako pierwszy. Pozwala on na zarządzanie 6 poziomami poprzez /etc/inittab. Poziomy, które nas interesują to:
0 - zatrzymanie lub unieruchomienie serwera
1 - pojedynczy lub w naprawie (brak sieci)
3 - normalne działanie
6 - restartowanie serwera

Poziom, na którym Twój serwer zwykle działa to poziom 3.
Stanowczo odradza się zabaw z plikami. Jeżeli je modyfikujesz, Twój serwer może nie uruchomić się prawidłowo. Sieć nie działa wyłącznie na poziomie 3. Pliki startowe na każdym poziomie znajdują się w /etc/rc.d/, dla poziomu 3 jest to /etc/rc.d/rc3.d/. W tym pliku możesz sprawdzić, co się uruchamia (zaczyna się na literę S) oraz to, co jest wyłączone (zaczyna się ma K).

root@ns root# cd /etc/rc.d/rc3.d/
root@ns rc3.d# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 20 mai 15 14:22 K15postgresql -> ../init.d/postgresql
lrwxrwxrwx 1 root root 18 mai 15 14:23 K45arpwatch -> ../init.d/arpwatch
lrwxrwxrwx 1 root root 15 mai 15 14:22 K45named -> ../init.d/named
lrwxrwxrwx 1 root root 16 mai 15 14:22 K65identd -> ../init.d/identd
lrwxrwxrwx 1 root root 14 mai 15 12:32 K74nscd -> ../init.d/nscd
lrwxrwxrwx 1 root root 14 mai 15 14:22 K74ntpd -> ../init.d/ntpd
lrwxrwxrwx 1 root root 17 mai 15 14:21 S10network -> ../init.d/network
lrwxrwxrwx 1 root root 14 mai 15 14:22 S11sshd -> ../init.d/sshd
lrwxrwxrwx 1 root root 16 mai 15 14:20 S12syslog -> ../init.d/syslog
lrwxrwxrwx 1 root root 22 mai 15 12:54 S13named -> /etc/rc.d/init.d/named
lrwxrwxrwx 1 root root 18 mai 15 14:20 S17keytable -> ../init.d/keytable
lrwxrwxrwx 1 root root 16 mai 15 14:21 S20random -> ../init.d/random
lrwxrwxrwx 1 root root 16 mai 15 14:22 S56xinetd -> ../init.d/xinetd
lrwxrwxrwx 1 root root 22 mai 15 12:45 S80qmail -> /etc/rc.d/init.d/qmail
lrwxrwxrwx 1 root root 22 mai 15 12:43 S85httpd -> /etc/rc.d/init.d/httpd
lrwxrwxrwx 1 root root 22 mai 15 12:54 S85imapd -> /etc/rc.d/init.d/imapd
lrwxrwxrwx 1 root root 15 mai 15 14:22 S90crond -> ../init.d/crond
lrwxrwxrwx 1 root root 15 mai 15 12:33 S90mysql -> ../init.d/mysql
lrwxrwxrwx 1 root root 13 mai 15 14:20 S95atd -> ../init.d/atd
lrwxrwxrwx 1 root root 25 mai 15 12:33 S95watchdog -> /etc/rc.d/init.d/watchdog
lrwxrwxrwx 1 root root 11 mai 15 14:21 S99local -> ../rc.local
lrwxrwxrwx 1 root root 18 aout 31 19:26 S99webmin -> /etc/init.d/webmin


Odnajdujemy w tej kolejności : uruchomienie sieci (network), sshd, syslog, named, xinetd, qmail, httpd, imapd, mysql i webmin. Pozostałe uruchomienia są administracyjne (crond, atd, local, etc)

root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 0:33 kswapd


Proces, który zarządza swap-em. Jeżeli za bardzo zajmuje CPU, oznacza to, że Twój swap jest zbyt duży.

root 8 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 5:51 kjournald
root 113 0.0 0.0 0 0 ? SW Jun26 28:29 kjournald


To są procesy, które zarządzają partycjami na Twoich dyskach.

root@ns root# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 2016016 794996 1118608 42% /
/dev/hda2 37033060 848540 34303312 3% /home
none 127348 0 127348 0% /dev/shm


Można sprawdzić partycje / i /home na dysku ide (hd) zamontowane jako hda. /dev/shm to pamięć ram, która może być wykorzystana na dysku (stan swapu).

root@ns root# mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
/dev/hda2 on /home type ext3 (rw,usrquota)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)


Partycja /dev/hda1 jest pokazana w ext3 w rw (read and write). ext 3 jest nowszą wersją ext2 systemu partycji, często używanego w Linuxie, pozwalającą na zapisywanie informacji o stanie systemu w dzienniku. W przypadku restartowania systemu, nie trzeba sprawdzać całego dysku w poszukiwaniu błędów. Wystarczy odtworzyć dziennik.

Przykład df z dyskiem na scsi:

  • w raid-5 soft scsi z kartą adaptec

root@ftp root# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 2016016 890216 1023388 47% /
/dev/hda2 12484192 381124 11468904 4% /home
none 257804 0 257804 0% /dev/shm
/dev/md0 141113720 46991780 86953764 36% /ftp
root@ftp root# cat /proc/mdstat
Personalities : linear raid0 raid1 raid5
read_ahead 1024 sectors
md0 : active raid5 sde14 sdd13 sdc11 sdb10 sda12
143363584 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 0 5/5 UUUUU
unused devices:


  • w raid-1 hard scsi z kartą mylex

root@sql root# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/rd/c0d0p1 2015808 1395020 518392 73% /
/dev/rd/c0d0p2 15364496 814668 13769336 6% /home
root@sql root# cat /proc/rd/c0/current_status
DAC960 RAID Driver Version 2.4.11 of 11 October 2001
Copyright 1998-2001 by Leonard N. Zubkoff
Configuring Mylex DAC960PRL PCI RAID Controller
Firmware Version: 4.08-0-37, Channels: 1, Memory Size: 4MB
PCI Bus: 1, Device: 10, Function: 1, I/O Address: Unassigned
PCI Address: 0xF6AFE000 mapped at 0xE0800000, IRQ Channel: 6
Controller Queue Depth: 124, Maximum Blocks per Command: 128
Driver Queue Depth: 123, Scatter/Gather Limit: 33 of 33 Segments
Stripe Size: 64KB, Segment Size: 8KB, BIOS Geometry: 128/32
Physical Devices:
0:0 Vendor: IBM Model: DNES-318350W Revision: SA30
Serial Number: AKFJ0356
Disk Status: Online, 35840000 blocks
0:4 Vendor: IBM Model: DNES-318350W Revision: SA30
Serial Number: AKFJ5804
Disk Status: Online, 35840000 blocks
Logical Drives:
/dev/rd/c0d0: RAID-1, Online, 35831808 blocks, Write Thru
No Rebuild or Consistency Check in Progress


  • w nfs (network file system)

root@xxx /root# df
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/hda1 2016016 1001556 912048 52% /
/dev/hda5 17496684 11502724 5105168 69% /var/log
xx.xx.xx.xx:/parti
184320000 175846984 8473016 95% /homeroot 453 0.0 0.1 1444 480 ? S Jun26 0:03 syslogd -m 0
root 458 0.0 0.1 1372 324 ? S Jun26 0:00 klogd -2Są to procesy syslog odpowiedzialne za zapisywanie wszystkich wiadomości wysyłanych przez system. Zazawyczaj zapisywane są one w/var/log

root@ns log# tail -f /var/log/messages
Oct 2 04:02:00 ns syslogd 1.4.1: restart.
Oct 2 04:02:00 ns syslogd 1.4.1: restart.
Oct 3 04:02:00 ns syslogd 1.4.1: restart.
Oct 3 04:02:00 ns syslogd 1.4.1: restart.
Oct 3 09:30:23 ns telnetd25601: ttloop: peer died: EOF
Oct 3 09:30:23 ns telnetd25602: ttloop: peer died: EOF
Oct 4 03:40:20 ns sshd30355: Accepted keyboard-interactive/pam for root from 213.186.33.13 port 44298 ssh2
Oct 4 03:40:20 ns sshd(pam_unix)30358: session opened for user root by root(uid=0)
Oct 4 04:02:00 ns syslogd 1.4.1: restart.
Oct 4 04:02:00 ns syslogd 1.4.1: restart.


W /var/log/messages możesz znaleźć wiadomości, wysyłane przez główne procesy takie jak telnet, sshd, named itd. Przy pomocy tail -f możesz odczytać plik i sprawdzić nowe wpisy.

Kto czego słucha?

Następnie możesz zaobserwować wszystkie procesy, które zarządzają serwerami: apache, qmail, sshd, named, i które można odzyskać dzięki netstat -tanpu

root@ns root# netstat -tanpu
Connexions Internet actives (serveurs et etablies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 8868/mysqld
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 654/couriertcpd
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 7798/httpd
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 17592/perl
tcp 0 0 213.186.36.76:53 0.0.0.0:* LISTEN 4681/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 4681/named
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 29469/ncftpd
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 20539/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN 515/xinetd
tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 4681/named
tcp 0 0 213.186.36.76:33206 65.57.234.3:6667 ESTABLISHED -
tcp 0 0 213.186.36.76:22 213.186.33.13:44298 ESTABLISHED 30355/0
tcp 0 0 213.186.36.76:80 81.88.96.9:39804 TIME_WAIT -
udp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* 17592/perl
udp 0 0 0.0.0.0:32804 0.0.0.0:* 4681/named
udp 0 0 213.186.36.76:53 0.0.0.0:* 4681/named
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 4681/named
udp 0 0 0.0.0.0:56125 0.0.0.0:* -


Widzimy tu proces odpowiadający portowi 0.0.0.0:80, który nazywa się httpd i posiada pid 7798. Sprawdzamy:

root@ns root# ps auxw | grep 7798
root 7798 0.0 1.5 8500 3844 ? S Sep16 0:01 /usr/local/apache/bin/httpd


port 80 to web. Czy działa porawnie?

root@ns root# telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
HEAD / HTTP/1.0
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 04 Oct 2003 02:29:15 GMT
Server: Apache/1.3.28 (Unix) mod_gzip/1.3.19.1a PHP/4.3.3 mod_ssl/2.8.15 OpenSSL/0.9.6i
Content-Location: index.html.en
Vary: negotiate,accept-language,accept-charset
TCN: choice
Last-Modified: Thu, 15 May 2003 10:34:33 GMT
ETag: "18446-a71-3ec36d39;3ec37100"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2673
Connection: close
Content-Type: text/html
Content-Language: en
Expires: Sat, 04 Oct 2003 02:29:15 GMT

Connection closed by foreign host.


Wyłączymy go więc:

root@ns root# kill 7798
root@ns root# ps auxw | grep 7798
root@ns root# ps auxw | grep httpd


Nadal nie działa ?

root@ns root# telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
telnet: connect to address 127.0.0.1: Connection refused


Na prawdę jest niesprawny. Trzeba go ponownie uruchomić:

root@ns root# /etc/rc.d/init.d/httpd start
Demarrage de httpd: OK


i sprawdzić klika informacji:

root@ns root# ps auxw | grep httpd | grep root
root 30899 0.4 1.4 8472 3820 ? S 04:31 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
rroot@ns root]# netstat -tanpu | grep ":80"
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 30899/httpd
root@ns root# telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
HEAD / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 04 Oct 2003 02:32:18 GMT
Server: Apache/1.3.28 (Unix) mod_gzip/1.3.19.1a PHP/4.3.3 mod_ssl/2.8.15 OpenSSL/0.9.6i
Content-Location: index.html.en
Vary: negotiate,accept-language,accept-charset
TCN: choice
Last-Modified: Thu, 15 May 2003 10:34:33 GMT
ETag: "18446-a71-3ec36d39;3ec37100"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2673
Connection: close
Content-Type: text/html
Content-Language: en
Expires: Sat, 04 Oct 2003 02:32:18 GMT

Connection closed by foreign host.


Znów działa.

Administracja w czasie rzeczywistym

Jeżeli chcesz mieć ps auxw przez cały czas, możesz użyć komendy top

root@ns root# top
4:34am up 99 days, 10:03, 1 user, load average: 0,03, 0,07, 0,02
65 processes: 64 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 0,1% user, 0,5% system, 0,0% nice, 99,2% idle
Mem: 254696K av, 245660K used, 9036K free, 0K shrd, 95316K buff
Swap: 522104K av, 3808K used, 518296K free 79948K cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
30937 root 17 0 1048 1048 824 R 0,5 0,4 0:00 top
30355 root 12 0 2064 2064 1692 S 0,1 0,8 0:00 sshd
1 root 8 0 484 452 424 S 0,0 0,1 0:14 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0,0 0,0 0:00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 SWN 0,0 0,0 0:35 ksoftirqd_CPU0


Kliknij na shift-m aby posortować wyniki według wykorzystania RAM. Jeżeli Twój serwer zawiesi się, uruchom top i sprawdź, czy się zawiesza. Na ekranie wyświetli się ostatni top i w ten sposób dowiesz się, który proces powoduje zawieszanie całości.

Wiesz już, jak się zorientować, co dzieje się z Twoim serwerem, jak prześledzić procesy, jak je wyłączyć i ponownie uruchomić.