Szukaj


drukuj pdf
SSH na hostingu

Na hostingu z serii PLAN, PRO, PREMIUM oraz BUSINESS jest możliwy dostęp do serwera przez ssh. Możesz połączyć się z serwerem i zarządzać plikami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołu ssh: SSH

Wymagania wstępne

-ssh jest dostępne dla hostingu gamy plan,
-należy zaopatrzyć się w klienta ssh/program ssh,
-należy mieć otwarty port 22 na firewallu i routerze.

DOSTĘP

  • Linux
- kde : kliknij na menu K, następnie na wykonaj polecenie, wybierz konsolę i kliknij na Uruchom.

  • Mac
- kliknij na ikonkę HD, następnie Applications, Utilities, Terminal.

  • Windows
- Należy pobrać i zainstalować klienta ssh. Najpopularniejszym z nich jest putty: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

KODY

Parametry dostępu są takie same, jak dla ftp.

  • LINUX i MAC

Wykonaj komendę:
  • WINDOWS
Proszę skorzystać z tego przewodnika: Putty

LISTA KOMEND

pwd

print working directory

Wyświetla katalog roboczy.

cd arg

change directory

Zmienia katalog roboczy ; arg to nowy katalog.cd bez argumentu przenosi do katalogu home.

ls arg

list

Listuje zawartość arg, jeżeli jest katalogiem. Bez argumentu, ls listuje zawartość katalogu roboczego.

ll arg lub
ls -l arg

long list

Wyświetla szczegółowe informacje o pliku arg.

ls -a arg

list all

Wyświetla wszystkie pliki arg, nawet te rozpoczynające się od .., jeżeli jest to katalog. Opcje ls mogą być łączonels -al.

chmod arg

change mode

Zmienia uprawnienia pliku arg .

mkdir arg

make directory

Tworzy katalog arg .

rmdir arg

remove directory

Usuwa katalog, jeżeli jest pusty.

rm arg

remove

Usuwa odwołanie do arg .

rm -r arg

remove recursively

Usuwa arg i ewentualnie wszystkie pliki w nim zawarte.

mv arg1 arg2

move

Zmienia nazwę, lub zastępuje arg1 przez arg2 .

touch arg

touch

Tworzy pusty plik o nazwie arg, jeżeli taki nie istnieje, jeżeli istnieje, aktualizuje go.