Szukaj


drukuj pdf
Jak korzystać z opcji subdomeny?

Zastosowanie

Opcja subdomeny umożliwia dostęp do katalogu w ramach Twojego serwera z następującego adresu: http://subdomena.domena.tld. Dzięki temu możesz na przykład mieć dostęp do forum z tego adresu: http://forum.domena.tld. Cała reszta jest niewidoczna dla użytkownika.

Jak utworzyć subdomenę?

Jeżeli chcesz utworzyć subdomenę, możesz to zrobić w Managerze. W tym celu:

1. Zaloguj się do Managera v3:2. Następnie kliknij na swoją domenę w menu po lewej stronie.

3. Kolejny krok: kliknij na ikonkę 'Serwer wirtualny' w rubryce 'Dostęp do sekcji'.

4. Następnie kliknij na ikonkę 'Subdomeny' w rubryce 'Przestrzeń WWW'

5. Wyświetli się następująca strona:


teraz kliknij na ikonkę 'Stwórz' , otworzy się strona:- w pole 'nazwa subdomeny' wpisz, np.'test' ( jeżeli chcesz stworzyć subdomenę: 'test.nazwadomeny.com'),
- w pole 'katalog docelowy' określ katalog dla nowej subdomeny ( np. www/test),
- zaznacz pole 'stwórz subdomenę',
- kliknij na 'Zatwierdz'.

6. Po wykonaniu tej operacji otrzymasz następujący komunikat: Operacja zakończyła się pomyślnie! Zmiana będzie wzięta pod uwagę za 24 godziny.

Opcja ta jest dostępna począwszy od oferty typu GP. Po 24 godzinach od utworzenia subdomeny, wystarczy odnaleźć na swoim koncie katalog o takiej nazwie ( np.'test'). Jeżeli go nie ma, należy go stwotrzyć, a następnie załadować do niego np. index.html. Póżniej wystarczy wpisać adres subdomeny ( np. test.subdomena.com) a wyświetli się strona index.html.