Szukaj


drukuj pdf

Tryb Rescue


Opis

Ovh oferuje dwa tryby rescue, tryb WINRESCUE oraz tryb RESCUE PRO. Ten drugi jest przeznaczony specjalnie dla dystrybucji linuxowych. Pozwala połączyć się zdalnie przez ssh i wykonać testy sprzętowe serwera. Zaletą takiego rozwiązania jest, że nie ma potrzeby kontaktowania się z pomocą techniczną, w celu zaplanowania interwencji sprawdzenia serwera. Dzięki trybowi rescue możesz wykonać testy samodzielnie w najdogodniejszym czasie lub wtedy, kiedy najmniej obciąża to serwer.


Software & Administracja

 • uruchomienie fsck / e2fsck
 • sprawdzenie i analiza logów
 • poprawa problemów związanych z aplikacjami
 • rekonstrukcja/weryfikacja RAID
 • zapis kopii danych
Hardware

 • memtest: dla sprawdzenia pamięci ( RAM )
 • cpuburn: aby sprawdzić stan procesora ( CPU )
 • fsck dla sprawdzenia systemu plików
 • state dla sprawdzenia dysków
 • explorer dla plików


Jeżeli testy się nie powiodą lub wykaża błędy, wystarczy tylko zalogować się do Managera, sekcja Pomoc online i zgłosić zdarzenie.
W treści wiadomości proszę wprowadzić wyniki testów, na przykład: Serwer padł podczas cpu burn. Po otrzymaniu zgłoszenia, wadliwy komponent zostanie wymieniony.


UWAGA: Nie korzystaj z interfejsu graficznego równocześnie z połączeniem przez ssh. Nie uruchamiaj sprawdzania dysków poprzez interfejs graficzny w tym samym momencie, kiedy montujesz partycje za pomocą ssh, może to spowodować utratę danych!!

Aktywacja Trybu Rescue


Aby uruchomić serwer w trybie rescue, należy zalogować się do managera.
Wybierz nazwę serwera, który masz zamiar przenieść w tryb rescue. Kliknij na dole ikonę Usługi , następnie Netboot . Z rozwijanej listy Netboot należy zaznaczyć tryb rescue pro oraz podać adres e-mail na który zostanie wysłana wiadomość z hasłami dostępu do serwera przez SSH oraz adres i dane logowania do wykonania testów hardware. W przypadku błędów podczas logowania z kluczami ssh, należy zapoznać się ze stroną: ProblemLogowanieRescue.

Następnie zrób reboot serwera, np. przez ssh (gdy serwer jest jeszcze uruchomiony z dysku twardego): /sbin/reboot lub za pomocą twardego rebootu, jeżeli nie masz innej mozliwości. Na konto email podane w opcjach managera przyjdzie mail z hasłami dostępu do zalagowania się przez SSH lub przeglądarkę. Po odebraniu maila można spróbować połączyć się z serwerem przez ssh lub przeglądarkę wykorzystując link otrzymany w wiadomości e-mail. Po poprawnym zalogowaniu przez ssh, serwer zgłosi się w poniższy sposób:


rescue:~#


Może się zdarzyć, iż nasi technicy wykonali już interwencję na Twoim serwerze. Nie znaleźli żadnej usterki sprzętowej, ale włączyli serwer w tryb rescue pro, abyś mógł wykonać niezbędną weryfikację i naprawę.

Testy Hardware


Kiedy juz serwer znajdzie się w trybie rescue pro, otrzymasz email zawierający m.in. link oraz hasło, dzięki któremu wykonasz testy sprzętowe. Oto jak wygląda ten interfejs:


Lista testów


 • Hard Drives: pozwala zobaczyć wszystkie zainstalowane dyski
 • Processors: wykonuje test CPU. Może się zdarzyć, że nie otrzymasz raportu, ale serwer zrebootuje się lub zawiesi. Oznacza to, że jest problem. Skontaktuj się z nami jak najszybciej.
 • Partitions State: weryfikuje dyski
 • Partitions File System: sprawdza system plików. Często rozbieżności w systemie plików są mylone z awarią dysku. Zauważ, że zwykle wystaczy tylko reinstalacja systemu operacyjnego aby wszystko funkcjonowało poprawnie. Zwłaszcza gdy serwer załącza pliki do folderu lost+found
 • Partitions Explore: pozwola przeglądac pliki. Nie możesz z tym narzędziem edytować plików, ale możesz je, na przykład, zapisywać. WAŻNE: W ten sposób możesz przeglądać logi serwera.
 • Memory: sprawdź pamięć RAM Zauważ, że memtest zużywa bardzo dużo CPU. Jeżeli podczas testu serwer zawiesi się lub padnie, jest duże prawdopodobieństwo, że procesor jest źle chłodzony lub uszkodzony. Jeżeli RAM jest uszkodzony, otrzymasz błędy w raporcie kończącym test.

Nie wszystkie problemy moga być wykryte przez ten interfejs, np. nieregularne samoistne rebootowanie się serwera. Nie wahaj się jednak go używać i konsultować wyniki z naszą pomocą techniczną, która pomoże przeanalizować stan serwera.


Uwaga:
Możesz się spotkać z poniższym błędem kiedy osiągniesz 64% wykonania testu RAM:

your server hasn't reacted for a least 20 seconds. it is probably down you can try to refresh the pageif the server crashed while doing a cpu test. it is possible that the cpu is faulty.

Możesz kliknąć ok, często się tak dzieje, gdyż test ten trwa zbyt długo.

Rescue przez SSH

Połączenie


Połącz się, tak jak zwykle, z serwerem przez ssh. Różnicę stanowi jedynie hasło, użyj tymczasowego hasła root, otrzymanego emailem.

angie@amazone:~$ ssh root@213.186.xx.yy
The authenticity of host '213.186.xx.yy (213.186.xx.yy)' can't be established.
RSA key fingerprint is 02:11:f2:db:ad:42:86:de:f3:10:9a:fa:41:2d:09:77.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '213.186.xx.yy' (RSA) to the list of known hosts.
Password:
rescue:~#

Teraz jesteś już połączony z serwerem, ale nie masz dostępu do plików. Należy "zamontować" system plików.

Montowanie dysków


Zazwyczaj, /dev/xda1 jest partycją root (/) a /dev/xda2 odpowiada /home.

Typy urządzeń:
 • /dev/sd dla SCSI, SATA, Raid Hard
 • /dev/hd dla dysków IDE
 • /dev/md dla RAID Soft
 • /dev/rd/c0d0p dla RAID Mylex


Możesz też skorzystać z nazw devfs.
Jeżeli nie wiesz jaki dysk posiadasz i jaki jest układ partycji, skorzystaj z jednej z komend fdisk lub sfdisk. Oto przykład użycia tej komendy i jej wynik:

rescue:~# fdisk -l

Disk /dev/hda 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 1305 10482381 83 Linux
/dev/hda2 1306 4800 28073587+ 83 Linux
/dev/hda3 4801 4865 522112+ 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sda 8254 MB, 8254390272 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 31488 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 31488 8060912 c W95 FAT32 (LBA)


W tym wypadku mamy do czynienia z serwerem z dwoma urządzeniami.

Widać /dev/hda z * który pokazuje, że dysk jest bootowalny. W drugim widać klucz usb.

Aby zamontować / na serwerze wystarczy:

rescue:~# mount /dev/hda1 /mnt/

Zazwyczaj /home jest na /dev/hda2. Montuje się ją za / z poleceniem mount /dev/hda2 /mnt/home .
Ale/home nie musi być na /dev/hda2 i może być tak, że dane znajdują się na partycji /var, dla pleska na przykład. Aby być pewnym konfiguracji, zamontuj / a następnie wykonaj cat /mnt/etc/fstab.
Plik zawiera partycje serwera kiedy ten bootuje z dysku twardego. Zobacz przykład:

rescue:# cat /mnt/etc/fstab
/dev/hda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/hda2 /var ext3 defaults,usrquota,grpquota 1 2
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
/dev/shm /dev/shm tmpfs defaults 0 0
/dev/proc /proc proc defaults 0 0
/dev/sys /sys sysfs defaults 0 0


/dev/hda2 jest w tym wypadku /var a nie /home.
Należy więc użyć komendy: mount /dev/hda2 /mnt/var .

RPSW przypadku RPS z nfs wystarczy wpisać w trybie rescue komendę : mount -a.
System plików nfs sam się zamontuje.

Montowanie dysków FreeBSDW Rescue FreeBSD do wyświetlenia listy partycji należy użyć programu gpart:

rescue-bsd# gpart list
Geom name: ad0
fwheads: 1
fwsectors: 63
last: 78165359
first: 63
entries: 4
scheme: MBR
Providers:
1. Name: ad0s1
Mediasize: 40020632064 (37G)
Sectorsize: 512
Mode: r0w0e0
attrib: active
rawtype: 165
length: 40020632064
offset: 32256
type: freebsd
index: 1
end: 78165359
start: 63
Consumers:
1. Name: ad0
Mediasize: 40020664320 (37G)
Sectorsize: 512
Mode: r0w0e0

Geom name: ad0s1
fwheads: 1
fwsectors: 63
last: 78165296
first: 0
entries: 8
scheme: BSD
Providers:
1. Name: ad0s1a
Mediasize: 19048431616 (18G)
Sectorsize: 512
Mode: r0w0e0
rawtype: 7
length: 19048431616
offset: 0
type: freebsd-ufs
index: 1
end: 37203967
start: 0
2. Name: ad0s1b
Mediasize: 20434649088 (19G)
Sectorsize: 512
Mode: r0w0e0
rawtype: 7
length: 20434649088
offset: 19048431616
type: freebsd-ufs
index: 2
end: 77115391
start: 37203968
3. Name: ad0s1d
Mediasize: 537551360 (513M)
Sectorsize: 512
Mode: r0w0e0
rawtype: 1
length: 537551360
offset: 39483080704
type: freebsd-swap
...
Consumers:
1. Name: ad0s1
Mediasize: 40020632064 (37G)
Sectorsize: 512
Mode: r0w0e0

Należy odnaleźć partycje typu: "freebsd-ufs" i odczytać ich pola "Name". W tym przypadku są to:
1. Name: ad0s1a
2. Name: ad0s1b

Następnie należy w katalogu /root/ stworzyć dwa katalogi na te partycje przykładowo:

rescue-bsd# cd /root/
rescue-bsd# mkdir a
rescue-bsd# mkdir b
rescue-bsd# mount /dev/ad0s1a /root/a
rescue-bsd# mount /dev/ad0s1b /root/b


Teraz w katalogach /root/a i /root/b znajdują się zamontowane partycje.

Chroot


Teraz można już edytować pliki korzystając ze ścieżki /mnt/var.... na przykład, lub /mnt/etc/lilo.conf , ale aby wykonać niektóre operacje trzeba być zalogowanym jako root na systemie, który jest zainstalowany na dysku. Te operacje nie są dostępne dla roota trybu rescue.

Aby móc je wykonywać, należy użyc komendy chroot:


rescue:~# chroot /mnt/
rescue:/#Zostaniesz przeniesiony z / na serwer.
Teraz możesz już wykonywać komendy systemowe.

Przykłady


Wkrótce umieścimy tu kilka przykładów zastosowania trybu rescue. Będzie to lista operacji, o które jesteśmy najcześciej pytani.


Zamykanie trybu rescue


Po wykonaniu modyfikacji, przejdź do managera, ustaw aby system ponownie bootował się z dysku twardego i zrebootuj serwer korzystając z opcji Reboot dostępnej w managerze lub wykonaj reboot soft serwera przy pomocy polecenia:

rescue:~# /sbin/reboot
Broadcast message from root (pts/0) (Tue Apr 12 15:56:17 2005):
The system is going down for reboot NOW!


Podsumowanie


Jeśli przestrzegasz podstawowych zasad administrowania serwerem, przedstawionych na stronie http://pomoc.ovh.pl w dziale Serwer Dedykowany, możesz w każdej chwili zdalnie zarządzać serwerem i zmniejszyć czas niedostepności maszyny.