Szukaj


drukuj pdf
Zarządzanie serwerem z dysktrybucją Ubuntu Desktop

Ten przewodnik dotyczy dystrybucji z terminalem x2go. Po instalacji serwer należy pobrać x2goclinet i połączyć się z Ubuntu korzystając z autoryzacji kluczem rsa.

Instalację klienta x2go wykonaj zgodnie ze wskazówkami producenta: http://www.x2go.org/doku.php/wiki:components:x2goclient#download


Konfiguracja

Podczas pierwszego uruchomienia należy stworzyć sesję za pomocą wizarda:Wpisz następujące dane:

Session name Nazwa sesji
Host adres IP lub nazwa hosta np. 188.165.34.101
Login desktop
SSH port 22
Use RSA/DSA key for ssh connection kliknij na przycisk folderu i wybierz **rsa private key**, który wygenerowałeś.
Session type Wybierz "Custom desktop" z listy i wpisz ręcznie "gnome-session --session=gnome-classic".

To wszystkie dane jakie należy wpisać. Jeżeli połączenie będzie słabej jakości, możesz zmienić "connection speed" w zakładce "Connection" lub jakość obrazu.

Kliknij OK aby zapisać sesję. Aby połączyć się z serwerem kliknij na ikonę stworzonej sesji w prawym rogu, a następnie kliknij OK bez podawania hasła. Authentykacja odbędzie się za pomocą klucza RSA.