Szukaj


drukuj pdf

Użycie pakietu Exchange1) Wybór domeny


Kliknij na "Manage Domains", aby stworzyć konto:Podaj nazwę domeny dla której chcesz stworzyć konto i kliknij "Add"Jeżeli w domenie istnieje już konfiguracja pól typu MX usług w OVH, zobaczysz ostrzeżenie z pytaniem czy chcesz zmienić konfigurację domeny.Po zatwierdzeniu domena pojawi się na liście domen zarządzanych przez Exchange.

2) Tworzenie i zarządzanie kontami


Kliknij na przycisk "Add Account", aby dodać nowy adres email. Pojawi się następujący formularz:Uzupełnij go informacjami odpowiednimi dla nowego konta.
Dla haseł jest wymagana jest zgodność z polityką haseł, tj. w haśle musi znaleźć się co najmniej jedna wielka litera, jedna cyfra i hasło musi mieć co najmniej 7 znaków.

Jeżeli hasło nie będzie spełniało wyżej podanych wymagań, otrzymasz następujący błąd:Jeżeli formularz został prawidłowo wypełniony, nowo stworzony adres pojawi się na liście adresów email.Możesz sprawdzić adres, aktualnie zużytą przestrzeń, autoryzację oraz rodzaj licencji.

3) Opcje konta email


Kiedy na liście kont email klikniesz na jedno z kont pojawi się lista dostępnych opcji dla konta.Jeżeli klikniesz "Manage Aliases", pojawi się formularz, w którym można stworzyć aliasy dla konta.Jeżeli posiadasz licencję StandardPlus? dla danego adresu, będziesz miał dostęp do przycisku w Outlook, który pozwala na pobranie ostatniej wersji oprogramowania. Tam także znajdziesz klucz rejestracyjny.

4) Polityka haseł


Zarządzanie polityką haseł znajduje się na głównej stronie Exchange. Są tam dwie opcje, które możesz modyfikować.Domyślnie, hasło musi być silnie złożone, o minimalnej długości 7 znaków.

Złożoność hasła dotyczy następujących parametrów:


  • Hasło musi być zmienione w 24 godziny

  • Musi zawierać przynajmniej jedną małą i wielką literę oraz cyfrę

  • Przy zmianie hasła nowe nie może być takie, jak poprzednie
Jeżeli wybierzesz niską złożoność, wtedy konieczne będzie tylko wprowadzenie hasła o zadanej długości.

5) Zarządzanie załącznikami


W Exchange możesz ustawić maksymalny rozmiar wiadomości wysyłanej oraz odbieranej.Domyślnie ustawione jest 100MB, może być to jednak wartość między 1MB a 1024MB.