Szukaj


drukuj pdf
Dystrybucja VMware

OPIS

Dystrybucja VMware oparta na Debianie 4.0 32bits, daje możliwość korzystania z technologii VMware Server bez konieczności instalacji i konfiguracji systemu oraz jądra linux. Dla serwerów z gamy Superplan, EG, MG lub HG można również utworzyć własne serwery wirtualne (lub "VM", Virtual Machines) 64bit.

POŁĄCZENIE

VMware Server Console
Aby zarządzać wirtualnymi serwerami, należy połączyć się za pomocą programu "VMware Server Console". Można go pobrać ze strony VMware: http://register.vmware.com/content/download-a.html lub połączyć się za pomocą interfejsu www serwera dedykowanego. Poprzez interfejs można korzystać z wszystkich funkcji oferowanych przez VMware:

  • tworzenie vms
  • zarządzanie opcjami start/stop/pause
  • kopie snapshot
  • dostępy do vms poprzez wirtualną konsolę:

Dajemy Państwu również zdalny dostęp do serwerów wirtualnych za pomocą bezpiecznego połączenia SSL.

Licencja
VMware Server oraz kosola to darmowe rozwiązania, ale należy skorzystać z licencji VMware:
http://register.vmware.com/content/registration.html
Otrzymasz w emailu numer licencji. W celu aktywacji, wprowadź numer seryjny w polu "Serial Number", w sekcji "Help" -> "Enter Serial Number".

Tworzenie i konfiguracja serwera wirtualnego

  • utwórz Wirtualną Maszynę zgodnie z preferencjami;
  • przed pierwszym restartem VM, dostosuj plik konfiguracyjny. Znajduje się w /home/vmware/NazwaVM/NazwaVM.vmx. Usuń następujące linie:

EthernetX.generatedAddress
EthernetX.addressType
EthernetX.generatedAddressOffset


i zastąp je poniższymi korzystając z adresu MAC widocznego w managerze:

Ethernet0.addressType="static"
Ethernet0.address = "00:50:56:X:Y:Z"


Konfiguracja sieci dla VM

  • serwer wirtualny: jądro serwera wirtualnego musi wiedzieć, jak korzystać z hosta. W przypadku dystrybucji Debian czy Ubuntu, konfiguracja odbywa się za pomocą pliku /etc/network/interfaces:

auto eth0
iface eth0 inet static
address # Failover dla wirtualnej maszyny
netmask 255.255.255.255
post-up /sbin/ip route add IP.SERWERA.254 dev eth0 # gateway serwera
post-up /sbin/ip route add default via IP.SERWERA.254


W przypadku innych systemów należy dostosować ten przykład.

W przypadku systemu Windows:

- skonfiguruj IP fail over. Netmask 255.255.255.255 nie będzie akceptowane, należy tymczasowo wprowadzić "255.255.255.0";
- kliknij na "Start"/"Uruchom";
- wpisz "regedit", następnie zatwierdź;
- poszukaj w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ klucz "SubnetMask" z wartością "255.255.255.0" następnie zmień na "255.255.255.255".