Szukaj


drukuj pdf Polish
Administracja Vpopmail

Poniższy przewodnik dotyczy tylko administracji vpopmail. Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób email trafia do właściwego katalogu, przeczytaj wskazówki zawarte w: EmailProblemyIRozwiazania

Vadddomain

Konfiguracja serwera MX dokonywana jest przez skrypty vpopmail.

# /home/vpopmail/bin/vadddomena cosmojego.com haslo
# killall -HUP qmail-send
# grep "cosmojego.com" /var/qmail/users/assign
+cosmojego.com-:cosmojego.com:508:503:/home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com:-:: # ls -la /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com
total 28
drwx- 3 vpopmail vchkpw 4096 oct 11 14:18 .
drwx- 50 vpopmail vchkpw 4096 oct 11 14:18 ..
-rw- 1 vpopmail vchkpw 34 oct 11 14:18 .dir-control
drwx- 3 vpopmail vchkpw 4096 oct 11 14:18 postmaster
-rw- 1 vpopmail vchkpw 55 oct 11 14:18 .qmail-default
-rw- 1 vpopmail vchkpw 126 oct 11 14:18 vpasswd
-rw- 1 vpopmail vchkpw 2196 oct 11 14:18 vpasswd.cdb
-rw- 1 vpopmail vchkpw 0 oct 11 14:18 .vpasswd.lock
# cat /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/.qmail-default
| /home/vpopmail/bin/vdelivermail ' bounce-no-mailbox
# cat /home/vpopmail/domains/1/trucamoi.com/vpasswd
postmaster:$1$mY6Wb$2BjlmBGnIck3trJpHaG/.:1:0:Postmaster:/home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/postmaster:NOQUOTA: haslo


Utworzyliśmy konto z vaddomain dla domeny cosmojego.com, następnie uruchomiliśmy ponownie qmail-sent,/var/qmail/users/assign. W katalogu domeny /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com, vaddomain domyślnie utworzył konto postmaster (zobowiązanie RFC) i .qmail-default, w którym znajduje się vdelivermail
odpowiedzialny za dystrybucję emaili do katalogów. W vpass mogłeś zauważyć hasło konta pop3. Wszystkie katalogi vpopmail należą do vpopmail.vchkpw i mogą być odczytane tylko przez vpopmail lub przez root.

Mały test sprawdzający, czy email dotrze do sieci lokalnej:

# /usr/sbin/sendmail -t
to: postmaster@cosmojego.com
subject: test

test
[ctrl-d]
# tail -f /var/log/qmail/current
@400000003f87f6a827c897dc new msg 66212
@400000003f87f6a827c8b334 info msg 66212: bytes 230 from qp 6334 uid 0
@400000003f87f6a8293b1f54 starting delivery 67446: msg 66212 to local cosmojego.com-postmaster@cosmojego.com
@400000003f87f6a8293b32dc status: local 1/10 remote 0/20
@400000003f87f6a82a072d9c delivery 67446: success: did_0+0+1/
@400000003f87f6a82a073d3c status: local 0/10 remote 0/20
@400000003f87f6a82a074124 end msg 66212


Email został przesłany do sieci lokalnej. Powinien znajdować się w /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/postmaster

# cd /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/postmaster/Maildir/new/
# ls -l
total 4
-rw- 1 vpopmail vchkpw 292 oct 11 14:25 1065875102.6336.nsxxxx.ovh.net,S=230
# cat 1065875102.6336.nsxxxx.ovh.net,S=230
Return-Path:
Delivered-To: postmaster@1
Received: (qmail 6334 invoked by uid 0); 11 Oct 2003 12:25:01 -0000
Date: 11 Oct 2003 12:24:46 -0000
Message-ID: <20031011122446.6331.qmail@nsxxx.ovh.net>
From: root@nsxxx.ovh.net
to: postmaster@trucamoi.com
subject: test

test


vadduser

Vadduser jest używany do tworzenia nowego konta email.

# /home/vpopmail/bin/vadduser webmaster@cosmojego.com haslo
# ls -la /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com
total 32
drwx- 4 vpopmail vchkpw 4096 oct 11 14:29 .
drwx- 50 vpopmail vchkpw 4096 oct 11 14:18 ..
-rw- 1 vpopmail vchkpw 34 oct 11 14:29 .dir-control
drwx- 3 vpopmail vchkpw 4096 oct 11 14:18 postmaster
-rw- 1 vpopmail vchkpw 55 oct 11 14:18 .qmail-default
-rw- 1 vpopmail vchkpw 249 oct 11 14:29 vpasswd
-rw- 1 vpopmail vchkpw 2341 oct 11 14:29 vpasswd.cdb
-rw- 1 vpopmail vchkpw 0 oct 11 14:29 .vpasswd.lock
drwx- 3 vpopmail vchkpw 4096 oct 11 14:29 webmaster
# cat /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/vpasswd
postmaster:$1$mY6Wb$2BjlmBGnIck3trJpHaG/.:1:0:Postmaster:/home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/postmaster:NOQUOTA: haslo
webmaster:$1$evJxi$IPRLq.RjZCuBOXEv/m5Nw/:1:0:webmaster:/home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/webmaster:NOQUOTA: haslo


vdeluser

Vdeluser jest wykorzystywany do usuwania kont pop.

# /home/vpopmail/bin/vdeluser webmaster@cosmojego.com


vpasswd

Vpasswd jest wykorzystywany do zmieniania hasła konta pop.

# /home/vpopmail/bin/vpasswd postmaster@cosmojego.com innehaslo
# cat /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/vpasswd
postmaster:$1$tElbV$9L0bkQSm2/XvP62ebNA7X.:1:0:Postmaster:/home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/postmaster:NOQUOTA: innehaslo


vsetuserquota

Aby zdefiniować pojemność 25Mb dla konta pop3/imap:

# /home/vpopmail/bin/vsetuserquota postmaster@cosmojego.com 25000000
# cat /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/vpasswd
postmaster:$1$tElbV$9L0bkQSm2/XvP62ebNA7X.:1:0:Postmaster:/home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/postmaster:**25000000**: innehaslo


vmoduser

Jeżeli chcesz zablokować dostęp do konta pop3/imap:

# /home/vpopmail/bin/vmoduser -p postmaster@cosmojego.com
# cat /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/vpasswd
postmaster:$1$tElbV$9L0bkQSm2/XvP62ebNA7X.:1:**2**:Postmaster:/home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/postmaster:25000000:innehaslo


Aby odblokować konto i umożliwić sprawdzanie wiadomości email przez serwer pop3/imap:

#/home/vpopmail/bin/vmoduser -x postmaster@cosmojego.com
# cat /home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/vpasswd
postmaster:$1$tElbV$9L0bkQSm2/XvP62ebNA7X.:1:**0**:Postmaster:/home/vpopmail/domains/1/cosmojego.com/postmaster:25000000:unautrepasswd


vdeldomain

Aby usunąć konto cosmojego.com, należy użyć vdeldomain. Uwaga: jeżeli konto jest często wykorzystywane lub dokonywane są na nim operacje, jego likwidacja może się nie powieść.

# /home/vpopmail/bin/vdeldomain cosmojego.com