Szukaj


drukuj pdf

Konfiguracja vRack 1.5


Zarządzanie przez Manager

Aby zarządzać usługami, które mają być w vRack 1.5 należy zalogować się do panelu ManagerV6:

https://www.ovh.com/manager/dedicated

Następnie kliknij vRack w zakładce Sieć

Serwer dedykowany


Aby dodać serwer do vRack, wybierz serwer w kolumnie dostępnych usług (lewa kolumna)następnie kliknij przycisk "Dodaj"Aby usunąć serwer z vRack, wybierz serwer w kolumnie usługi vRack (prawa kolumna)następnie kliknij przycisk "Usuń"

Blok IPAby dodać blok IP w vRack 1.5, wybrać blok IP w kolumnie dostępnych usług (lewa kolumna)a następnie kliknij przycisk "Dodaj"

Wtedy otrzymasz następujący widok:Następnie kliknij na żółty trójkąt, aby określić instalacje bloku na wybranej strefie.

można wybrać:

RBX,SBG,GRA dla bloków RIPE
oraz BHS dla bloków ARIN.

- Usuwanie bloków IP w vRack 1.5

W celu usunięcia bloku IP w vRack 1.5, należy wybrać blok IP w kolumnie aktualnych usług w vRack 1.5 (prawa kolumna).następnie kliknij przycisk "Usuń"

Dedicated Cloud


Informacje na ten temat dostępne są w przewodniku.

Vrack 1.0


Aby dodać vRack 1.0 do vRack 1.5 należy wybrać kolumnę w dostępnych usług (lewa kolumna).następnie kliknij przycisk "Dodaj"Aby usunąć vRack 1.0 z vRack 1.5 nalezy wybrać usługę (prawa kolumna)następnie kliknij przycisk "Usuń".

Zarządzanie za pośrednictwem API

Zanim przystąpi się do kolejnych czynności należy znać nazwę vRack 1.5 oraz usługi, którą się dodaje do swojego vRack. Odbywa się w następujący sposób:
Do przeprowadzenia operacji służą funkcjie na stronie API w sekcji /vrack

Użycie funkcji:

GET /vrack


Zostanie zwrócona nazwa vRack 1.5.

przykładowy wynik:

[
"pn-50"
]

Nazwa vRack jest pn-50

Następnie należy użyć funkcji:

GET /vrack/{serviceName}/allowedServicesz parametrami :

serviceName :nazwa vRack 1.5 uzyskana w wyniku działania poprzedniej funkcji:


przykład:


{
dedicatedServer: ["ns2344357.ovh.net"],
dedicatedCloud: ["pcc-178-33-102-116"],
legacyVrack: ["vrack2199"],
ip: [ ]
}


Uwaga :
Usługi, które znajdują się już w vRack nie pojawią się w tej rubryce.Serwer dedykowany


Dla tej opcji przejdź do strony API do sekcji / vRack

Aby zweryfikować czy serwer należy do vRack należy wykorzystać funkcje API:

GET /vrack/{serviceName}/dedicatedServerserviceName :Wstaw nazwę vRack 1.5


przykładowy wynik:

[ ]


W tym przypadku nie ma serwera dedykowanego w vRack 1.5

- Aby dodać serwer :

Aby skorzystać z tej opcji należy ze strony API skorzystać z sekcji /vrack

Użycie funkcji:

POST /vrack/{serviceName}/dedicatedServerParametry :

serviceName :nazwa usługi vRack
dedicatedServer :nazwa serwera (która pojawia się w wyniku działania funkcji listującej dostępne serwisy)


przykładowy wynik:


{
lastUpdate: "2013-12-05T10:01:57+01:00"
orderId: null
function: "addDedicatedServerToBridgeDomain"
targetDomain: "ns2344357.ovh.net"
todoDate: "2013-12-05T10:01:57+01:00"
status: "init"
serviceName: "pn-50"
id: 7663
}


Następnie przejdź do sekcji konfiguracji mojego serwera.


-Usunięcie serwera z vRack 1.5:

Aby skorzystać z tej opcji należy ze strony API skorzystać z sekcji /vrack

Użycie funkcji:

DELETE /vrack/{serviceName}/dedicatedServer/{dedicatedServer}


Parametry :

serviceName :nazwa usługi vRack
dedicatedServer :nazwa serwera (która pojawia się w wyniku działania funkcji listującej dostępne serwisy)


przykładowy wynik:


{
lastUpdate: "2013-12-05T10:26:02+01:00"
orderId: null
function: "removeDedicatedServerFromBridgeDomain"
targetDomain: "ns2344357.ovh.net"
todoDate: "2013-12-05T10:26:02+01:00"
status: "init"
serviceName: "pn-50"
id: 7664
}


Jeśli nie zamierzasz umieszczać serwera z powrotem w vRack możesz usunąć konfigurację sieci interfejsu eth1/3 skonfigurowanego serwera.

Blok IP


-Aby dodać blok IP do vRack 1.5

Aby wylistować usługi, które mogą mieć dostęp do usługi vRack należy skorzystać z funkcji:

GET /vrack/{serviceName}/allowedServicesJako parametr dla « serviceName * » należy wykorzystać wynik z działania poprzedniej funkcji.

przykładowy wynik:


{
dedicatedServer: [ "ns2344357.ovh.net" ],
dedicatedCloud: [ "pcc-178-33-102-116" ],
legacyVrack: [ "vrack2199" ],
ip: [ 5.39.2.112/28 ]
}


Uwaga :
Usługi, które znajdują się już w vRack nie pojawią się w tej rubryce.Możemy w usłudze vRack umieścić blok: ip 5.39.2.112/28.

do tego skorzystamy z funkcji


POST /vrack/{serviceName}/ipParametry :


serviceName :nazwa vRack 1.5
block :nazwa bloku otrzymanego w wyniku działania poprzedniej funkcji


przykładowy wynik:


{
lastUpdate: "2013-12-20T17:47:30+01:00"
orderId: null
function: "addBlockToBridgeDomain"
targetDomain: "5.39.2.112/28"
todoDate: "2013-12-20T17:47:30+01:00"
status: "init"
serviceName: "pn-50"
id: 9553

}


Następnie należy rozgłosić blok, korzystając z funkcji:

POST /vrack/{serviceName}/ip/{ip}/announceInZoneParametry

serviceName :nazwa vRack
ip :nazwa blok IP otrzymana w wyniku działania poprzedniej funkcji
zone :Strefa, w której dany blok ma zostać rozgłoszony


przykładowy wynik:


{
lastUpdate: "2013-12-20T18:03:13+01:00"
orderId: null
function: "moveBlockToZone"
targetDomain: "5.39.2.112/28"
todoDate: "2013-12-20T18:03:13+01:00"
status: "init"
serviceName: "pn-50"
id: 9554

}


Następnie pozostaje tylko skonfigurować serwer do korzystania z bloku IP RIPE na interfejsie eth1/3 serwera.

-Usunięcie bloku IP z vRack 1.5

Dla bloków, które można usunąć, należy użyć funkcji::

GET /vrack/{serviceName}/ipparametry:

serviceName : nazwa vRack 1.5

przykładowy wynik:


[
"5.39.2.112/28"
]


Zatem jeśli chcemy możemy usunąć blok 5.39.2.112/28 z vRack 1.5.
Aby usunąć blok należy skorzystać z funkcji:

Użycie funkcji:

DELETE /vrack/{serviceName}/ip/{ip}
Parametry:


serviceName :nazwa vRack 1.5
ip :nazwa bloku uzyskana w wyniku działania poprzedniej funkcjiprzykładowy wynik:


{
lastUpdate: "2013-12-20T17:24:29+01:00"
orderId: null
function: "removeBlockFromBridgeDomain"
targetDomain: "5.39.2.112/28"
todoDate: "2013-12-20T17:24:29+01:00"
status: "init"
serviceName: "pn-50"
id: 9549

}


Dedicated cloud


Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem.

Vrack 1.0


Dla tej funkcji, należy przejść do strony API do sekcji /vRack
Aby sprawdzić, czy vRack 1.0 jest już dodany korzystamy z funkcji:

GET /vrack/{serviceName}/legacyVrack
przykładowy wynik:

[ ]


wynik zwraca iż nie posiadamy usługi vRack 1.0.

- Dodanie usługi vRack 1.0 do vRack 1.5

Użycie funkcji:

POST /vrack/{serviceName}/legacyVrackParametry:

serviceName :nazwa vRack 1.5
legacyVracknazwa vRack 1.0 (nazwa powinna być wymieniona w wyniku funkcji autoryzowanych usług, które mają by ćdodane do vRack)


przykładowy wynik:


{
lastUpdate: "2013-12-05T11:22:59+01:00"
orderId: null
function: "addLegacyVrackToBridgeDomain"
targetDomain: "vrack2199"
todoDate: "2013-12-05T11:22:59+01:00"
status: "init"
serviceName: "pn-50"
id: 7677
}- Usunięcie vRack1.0 z vRack 1.5

Użycie funkcji:

DELETE /vrack/{serviceName}/legacyVrack/{legacyVrack}Parametry:

serviceName :nazwa vRack 1.5
legacyVracknazwa vRack 1.0


przykładowy wynik:


{
lastUpdate: "2013-12-05T11:22:32+01:00"
orderId: null
function: "removeLegacyVrackFromBridgeDomain"
targetDomain: "vrack2199"
todoDate: "2013-12-05T11:22:32+01:00"
status: "init"
serviceName: "pn-50"
id: 7676
}


Konfiguracja serwera


Teraz należy skonfigurować interfejs sieciowy eth1/3 serwera z prywatną lub publicznym blokiem IP.

Konfiguracje usług dostępne są w poradniku

Uwaga :
Jeśli serwer jest dodawany po raz pierwszy do vRack 1.5, należy uruchomić komendę:

arping -i eth1 1.1.1.1

Jeśli twoja dystrybucja nie posiada tej komeny można skorzystać z trybu rescue pro.