Szukaj


drukuj pdf
Konfiguracja serwera w vRack 1.5


Przed rozpoczęciem


Możesz skonfigurować serwer z:
- adresem IP prywatnym
- publicznym adresie IP
- publicznym oraz prywatnym adresem IP.


W niniejszym przewodniku dla IP publicznych, będziemy korzystać:

IP : adres IP, który będziemy konfigurować (przykład: 5.39.2.114)
RANGEBLOC : blok IP, z którego korzystamy (przykład: 5.39.2.112/28)
GATEWAYBLOC : adres IP bramy konfigurowanego bloku (przykład: 5.5.39.2.126 (przedostatni adres IP bloku))
BROADCASTBLOC : adres rozgłoszeniowy (5.39.2.127 (ostatni adres IP bloku))
Te dane można zdobyć za pomocą komendy np. netmask -r 5.39.2.112/28 zgodnie z adresacją z przykładu.Note :
W każdym bloku IP, 3 adresy IP nie są używane (pierwszy, przedostatni, ostatni)


Note :
Interfejs dla usług vRack 1.5 nie jest tagowany, nawet w przypadku komunikacji z adresami IP z usługi vRack 1.0
Important :
Aby przprowadzić konfiguracje interfejsu najlepiej skorzystać z trybu rescue pro:

wylistowanie dostępnych interfejsów:
ifconfig -a | grep eth | awk '{print $1}'

np. :
#ifconfig -a | grep eth | awk '{print $1}'
eth0
eth1

eth0 jest już skonfigurowany, można sprawdzić jego adres IP za pomocą polecenia ifconfig

następnie wykonaj :

#ifconfig eth1 up
#ethtool eth1 | grep "Link detected"
Link detected: yes


jeśli system nie zwrócił informacji "Link detected", należy sprawdzić kolejny interfejs
i przeprowadzić:

#ifconfig eth1 down


takie operacje należy przeprowadzić na pozostałych interfejsach

W przykładzie posługiwać będziemy się interfejsem eth1

Jeśli serwer jest umieszczany po raz pierwszy w vRack 1.5, należy uruchomić polecenie:

#arping -i eth1 1.1.1.1


po skonfigurowaniu eth1 lub eth3 interfejs na serwerze. Jeśli Twoja dystrybucja nie ma tego polecenia można wykorzystać trybie rescue pro.
Debian/Ubuntu


IP prywatny


Należy edytować następujący plik konfiguracyjny: /etc/network/interfaces

i dodać na końcu pliku:


auto eth1
iface eth1 inet static
address 172.16.0.1
netmask 255.240.0.0
broadcast 172.31.255.255
Następnie uruchom ponownie interfejs sieciowy:
service networking restartNote :
Dodaliśmy adres IP z bloku 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5 jest możliwość komunikacji z serwerami w sieci vRack 1.0dodanie drugiego adresu IP:

dodawanie np: :

post-up /sbin/ip addr add 172.16.2.100/12 dev eth1
post-down /sbin/ip addr del 172.16.2.100/12 dev eth1


w tym przykładzie :

auto eth1
iface eth1 inet static
address 172.16.0.1
netmask 255.240.0.0
broadcast 172.31.255.255
post-up /sbin/ip addr add 172.16.2.100/12 dev eth1
pre-down /sbin/ip addr del 172.16.2.100/12 dev eth1
Następnie uruchom ponownie interfejs sieciowy:
service networking restartIP publiczny


W naszym przykładzie dodamy ip 5.39.2.114 z naszego bloku: 5.39.2.112/28.

konfigurujemy interfejs eth1 w następujący sposób:


auto eth1
iface eth1 inet static
address IP
netmask NETMASKBLOC
broadcast BROADCAST
post-up /sbin/ip route add default via GATEWAYBLOC dev eth1 table 125
post-up /sbin/ip rule add from RANGEBLOC table 125
pre-down /sbin/ip route del default via GATEWAYBLOC dev eth1 table 125
pre-down /sbin/ip rule del from RANGEBLOC table 125w tym przykładzie:

auto eth1
iface eth1 inet static
address 5.39.2.114
netmask 255.255.255.240
post-up /sbin/ip route add default via 5.39.2.126 dev eth1 table 125
post-up /sbin/ip rule add from 5.39.2.112/28 table 125
pre-down /sbin/ip rule del from 5.39.2.112/28 table 125
pre-down /sbin/ip route del default via 5.39.2.126 dev eth1 table 125
Następnie zrestartuj interfejs sieciowy:
service networking restart
Aby dodać drugi IP z bloku IP wystarczy dodać :


post-up /sbin/ip addr add 5.39.2.113/28 dev eth1
post-down /sbin/ip addr del 5.39.2.113/28 dev eth1


co daje :

auto eth1
iface eth1 inet static
address 5.39.2.114
netmask 255.255.255.240
post-up /sbin/ip route add default via 5.39.2.126 dev eth1 table 125
post-up /sbin/ip rule add from 5.39.2.112/28 table 125
pre-down /sbin/ip rule del from 5.39.2.112/28 table 125
pre-down /sbin/ip route del default via 5.39.2.126 dev eth1 table 125
post-up /sbin/ip addr add 5.39.2.113/28 dev eth1
post-down /sbin/ip addr del 5.39.2.113/28 dev eth1
Następnie zrestartuj interfejs sieciowy:
service networking restartAby dodać drugi blok IP

dodajemy do konfiguracji eth1.
post-up /sbin/ip addr add IPBLOC2/SLASHBLOC dev eth1
post-up /sbin/ip route add default via GATEWAYBLOC dev eth1 table 126
post-up /sbin/ip rule add from RANGEBLOC table 125
pre-down /sbin/ip route del default via GATEWAYBLOC dev eth1 table 126
pre-down /sbin/ip rule del from RANGEBLOC table 126
post-down /sbin/ip addr del IPBLOC2/SLASHBLOC dev eth1Następnie zrestartuj interfejs sieciowy:
service networking restartIP publiczny i prywatny


Konfiguracja polega na dodaniu na interfejsie eth1:


post-up /sbin/ip addr add 172.16.2.100/12 dev eth1
post-down /sbin/ip addr del 172.16.2.100/12 dev eth1


Następnie zrestartuj interfejs sieciowy:
service networking restart
Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0Centos/Fedora/Mandriva/Redhat


IP Prywatny


Konfiguracja prywatnej adresacji IP na serwerze dla vRack 1.5

Utwórz plik konfiguracyjny : /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

o treści:

BOOTPROTO=static
IPADDR=172.16.0.1
NETMASK=255.240.0.0
ONBOOT=yes
BROADCAST=172.31.255.255
DEVICE=eth1


uruchom interfejs :

ifup eth1Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0Dodawanie kolejnego adresu IP:

Utwórz plik : /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1:X

X należy zastąpić 0,1,2,.... w zależności od ilości tworzonych aliasów.

w treści należy zmieniać kolejne adresy IP.

zgodnie z przykładem w pliku :
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1:0 :

BOOTPROTO=static
IPADDR=172.16.0.2
NETMASK=255.240.0.0
ONBOOT=yes
BROADCAST=172.31.255.255
DEVICE=eth1:0i uruchomić interfejs :
ifup eth1:X


IP publiczny


Utwórz plik konfiguracyjny :

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 z zawartością :


BOOTPROTO=static
IPADDR=IP
NETMASK=NETMASK
ONBOOT=yes
BROADCAST=BROADCASTBLOC
DEVICE=eth1Następnie należy utworzyć plik /etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth1 o treści:


from RANGEBLOC table 125


dodaj do pliku route-eth1 treść :


default via GATEWAYBLOC dev eth1 table 125w naszym przykładzie :

plik: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 :


BOOTPROTO=static
IPADDR=5.39.2.113
NETMASK=255.255.255.240
ONBOOT=yes
BROADCAST=5.39.2.127
DEVICE=eth1plik: /etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth1 :


from 5.39.2.112/28 table 125


plik: : /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1


default via 5.39.2.126 dev eth1 table 125


uruchom interfejs :
ifup eth1


Dodawanie drugiego bloku IP

Wystarczy dodać plik:

/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1:X

X należy zastąpić 0,1,2,3... w zależności od liczby aliasów, które mają być utworzone.

na końcu należy uruchomić interfejs:
ifup eth1:XAby dodać drugi blok IP

Należy przekształcić plik ifcfg-eth1:X, rule-eth1:X, route-eth1:X odpowiednio dla drugiego bloku.

następnie wykonać:

ifup eth1:X


IP publiczny i prywatny


Należy powtórzyć poprzednie konfiguracje dla publicznych i prywatnych zwiększając liczbę aliasów do pliku ifcfg-eth1 rule-eth1 et route-eth1.

następnie wykonać:

ifup eth1:XGentoo/Release2


IP Prywatny


W celu skonfigurowania prywatnego adresu IP wystarczy dodać w pliku konfiguracyjnym: /etc/conf.d/net


config_eth1=(
"IP/TYPESLASH"
)


w przykładzie będziemy konfiugorwać IP 172.16.0.1 w sieci 172.16.0.0/12

w następujący sposób:

config_eth1=(
"172.16.0.1/12"
)następnie nalezy zrestartować interfejs :

/etc/init.d/net.eth1 restart


Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0


Dodanie drugiego adresu IP

w sekcji config_eth1 należy podać drugi adrse IP.


config_eth1=(
"172.16.0.1/12"
"172.16.0.2/12"
)


następnie ponownie uruchom interfejs eth1:

/etc/init.d/net.eth1 restart


IP publiczny


W celu skonfigurowania prywatnej sieci IP należy dodać w pliku konfiguracyjnym: /etc/conf.d/net


config_eth1=(
"IP/TYPESLASH"
)

routes_eth1=(
"default via GATEWAYBLOC table 125"
)

rules_eth1=(
"from RANGEBLOC table 125"
)


W przykładzie:config_eth1=(
"5.39.2.113/28"
)

routes_eth1=(
"default via 5.39.2.126 table 125"
)

rules_eth1=(
"from 5.39.2.112/28 table 125"
)


Wskazany przykład będzie niewystarczający dla dystrybucji innych niż gentoo2013, wtedy należy dodać dwie funkcje do rozpatrzenia naszych zasad, wciąż w pliku: /etc/conf.d/net

gdzie należy dodać na końcu :


postup() {
local iface="$1"
# Apply any rules we may want
x="rules_${ifvar}[@]"
local -a rules=( "${!x}" )
if [[ -n ${rules} ]] ; then
einfo "Adding IP policy routing rules"
eindent
# Ensure that the kernel supports policy routing
if ! ip rule list | grep -q "^" ; then
eerror "You need to enable IP Policy Routing (CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES)"
eerror "in your kernel to use ip rules"
else
for x in "${rules[@]}" ; do
ebegin "${x}"
ip rule add ${x}
eend $?
done
fi
eoutdent
fi
# Flush the route cache
ip route flush cache

}


predown() {
local iface="$1"
# Remove all rules defined and related to $iface
x="rules_${ifvar}[@]"
local -a rules=( "${!x}" )
if [[ -n ${rules} ]] ; then
einfo "Removing IP policy routing rules"
eindent
for x in "${rules[@]}" ; do
ebegin "${x}"
ip rule del ${x}
eend $?
done
fi
eoutdent
}Note :
Dodatek do postup oraz predown będzie dodany tylko raz.


następnie należy zrestartować eth1:

/etc/init.d/net.eth1 restart


Konfiguracja drugiego bloku IP

nalezy dodać config_eth1

w pliku będzie wygladać to następująco:

config_eth1=(
"5.39.2.113/28"
"5.39.2.114/28"
)


następnie nalezy zrestartować eth1:

/etc/init.d/net.eth1 restart


Dodawnie drugiego bloku IP

W tym celu nalezy zmodyfikować pkt config_eth1, rules_eth1 oraz routes_eth1 dla adresu IP, dodając adres IP, tabelę routingu i trasy dla drugiego bloku.


następnie należy zrestartować eth1:

/etc/init.d/net.eth1 restart


IP publiczny i prywatny


Skorzystamy z dwóch poprzednich konfiguracji wprowadzając w następujących plikach modyfikacje:

config_eth1
rule_eth1
route_1

np. :

config_eth1=(
"172.16.0.1/12"
"5.39.2.113/28"
)

routes_eth1=(
"default via 5.39.2.126 table 125"
)

rules_eth1=(
"from 5.39.2.112/28 table 125"
)


nie wolno zapomnieć o funkcji post-up post_down

następnie zrestartuj interfejs eth1:

/etc/init.d/net.eth1 restartNote :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0


Release 3


W przypadku konfiguracji dystrybucji Relase3 nalezy bazować na konfiguracji CentOS, na której Relase3 jest oparty.

Plesk


Adres IP konfiguruje się w sposób odpowiedni na dystrybucji na której Panel Plesk został zainstalowany. Odpowiedni Centos lub Ubuntu.

Aby Panel Plesk uwzględnił te adresy IP, należy przejść do zakładki "Serwer":

kolejno "Adresy IP"

i kliknąć opcje: "Reread IP"

ISPconfig


W przypadku konfiguracji ISPConfig3 należy bazować na konfiguracji systemu Debian.

Następnie w panelu ISPconfig, kliknij opcje "System"Wtedt po lewej stonie menu kliknij "Addresy IP Serwera"

i kolejno "Nowy adres IP"I wreszcie wypełnij formularz, podając adres IP, który został dodany w konfiguracji sieci powyżej i kliknij "Zapisz".

Windows 2008IP prywatny


- Przejdź do "Start Menu"> Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania> Zmienianie ustawień karty (w lewym menu).

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na "Połączenie lokalne # 2".
- Kliknij przycisk "Właściwości"
- Wybierz "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" i kliknij przycisk "Właściwości"
- Następnie podaj następujące informacje: (IP, maska ​​sieci bloku)następnie wybierz opcję ""sprawdź po zakończeniu poprawność ustawień" i klinkj "OK"


Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0


IP publiczny- Przejdź do "Start Menu"> Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania> Zmień kartę paramettres (w menu po lewej stronie).

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na "Połączenie lokalne # 2".- Kliknij przycisk "Właściwości"
- Wybierz "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" i kliknij przycisk "Właściwości"
- Następnie podaj następujące informacje: (IP, maska ​​sieci bloku)następnie wybierz opcję "sprawdź po zakończeniu poprawność ustawień" i klinkj "OK"


IP publiczny i prywatny


Konfiguracje publicznego adresu IP w podobny sposób jak w poprzednim akapicie.

Ensuite :

- Przejdź do "Start Menu"> Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania> Zmień kartę paramettres (w menu po lewej stronie).

- Kliknij prawym przyciskiem myszy na "Połączenie lokalne # 2".
- Kliknij przycisk "Właściwości"
- Wybierz "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" i kliknij przycisk "Właściwości"
- kliknij na "Zaawansowane"


a następnie kliknij przycisk Dodaj w "IP Address"
Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0
Windows 2012IP Privé


- Wybierz "Zarządzanie Serwerem", przejdź do części lewej stronie tabeli
- Sélectionnez "Serveur local" puis vous pourrez voir deux parties Ethernet:Skonfigurowany jest adres IP publiczny oraz Ethernet2, którego adresacja zaczyna się "169.254".

- Kliknij IP zaczynający się od "169.254".- Kliknąć na interfejsie odpowiadającym vRack w naszym przypadku Ethernetu.- Wybierz "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" i kliknij przycisk "Właściwości"- Następnie podaj następujące informacje: (IP, maska ​​sieci bloku)

następnie wybierz opcję "sprawdź po zakończeniu poprawność ustawień" i klinkj "OK"

Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0


IP publiczny


- Wybierz "Zarządzanie Serwerem", przejdź do części lewej stronie tabeli
- Wybierz "Serwer lokalny" wtedy zobaczysz dwa interfejsy Ethernet:Skonfigurowany jest adres IP publiczny oraz Ethernet2, którego adresacja zaczyna się "169.254".

- Kliknij IP zaczynający się od "169.254".- Kliknij na interfejsie odpowiadającym vRack w naszym przypadku Ethernet2.- Wybierz "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" i kliknij przycisk "Właściwości"- Następnie podaj następujące informacje: (IP, maska ​​sieci bloku)

następnie wybierz opcję "sprawdź po zakończeniu poprawność ustawień" i klinkj "OK"

IP publiczny i prywatny


Przeprowadź konfiguracje publicznych adresów IP postępując wg wskazówek zawartych w poprzednim akapicie.

Ensuite :

- Wybierz "Zarządzanie Serwerem", przejdź do części lewej stronie tabeli
- Wybierz "Serwer lokalny" wtedy zobaczysz dwa interfejsy Ethernet:Masz interfejs z publicznym adresem IP, tutaj Ethernet2 i jeden dla swojego publicznego IP twojego vRack 1.5

-Kliknij na publicznym IP twojego vRack.-Kliknąć na interfejsie odpowiadającym vRack w naszym przypadku Ethernet.- Wybierz "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" i kliknij przycisk "Właściwości"

- Następnie kliknij na "Zaawansowane".następnie kliknij przycisk "Dodaj" w "Adres IP"następnie wybierz opcję "sprawdź po zakończeniu poprawność ustawień" i klinkj "OK"

Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0ESXIAby skonfigurować ESXi z vRack 1.5, należy przejść do zakładki konfiguracji vSphere. Następnie w menu po lewej stronie "Networking"

Trzeba stworzyć vswitch tego kliknięcia "Add Networking"

Otrzymujemy:kliknij Virtual MachineKliknij opcję Use vSwitch1 co odpowiada vmnic1.

W przykładzie nazywamy vSwitch VLAN, ale można podać dowolną nazwę.
i nie umieszczać VLAN ID.

Podczas tworzenia maszyny wirtualnej, można wybrać sieć, do której będzie połączona wirtualna karta sieciowa w maszynie wirtualnej.Następnie utwórz maszynę wirtualną z typową konfiguracja dla IP publicznego adresu IP z bloku. Albo jakikolwiek inny z sieci prywatnej bez wykorzystania bramy sieci prywatnej.

IP: IP adres IP z bloku
NETMASKBLOC: maska BLOKU RIPE
GATEWAYBLOC: gateway BLOKU RIPE


Przykładowy plik konfiguracyjny dla VM z dystrybucją Debian:


auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address IP
netmask NETMASKBLOC
gateway GATEWAYBLOC
Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0Proxmox 3


Do tworzenia maszyn wirtualnych z adresami IP vRack 1.5, należy skonfigurować dodatkowy interfejs bridge.

Dodaj w pliku konfiguracyjnym : /etc/network/interfaces


#bridge vrack 1.5
auto vmbr2
iface vmbr2 inet manual
bridge_ports eth1
bridge_stp off
bridge_fd 0
Następnie uruchom ponownie interfejs sieciowy za pomocą polecenia:

/etc/init.d/networking restart


Teraz podczas tworzenia maszyny wirtualnej na vRack 1.5

Następnie podczas tworzenia kontenera lub VM, trzeba wybrać tryb Brige (vmbr2) i skonfigurować sieć VM z korzystając z następiujących informacji:

IP: IP z bloku
NETMASKBLOC: maska bloku IP
GATEWAYBLOC: brama bloku IP

Przykładowy plik konfiguracyjny dla VM Debian:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address IP
netmask NETMASKBLOC
gateway GATEWAYBLOC
Note :
Jak widać przypisany jest blok ip 172.16.0.0/12, jeśli vRack 1.0 jest dodany do vRack 1.5, można się z komunikować z serwerami w sieci w vRack 1.0Xen


Maszny wirtualne mogą łączyć się za pośrednictwem vRack 1.5, w pierwszej kolejności warto zmienić opis drugiej karty sieciowej w Xencenter aby odróżnić dwa interfejsy (zakładka "Networking").Wybierz drugą zakładkę i kliknij "Właściwości"

Następnie zmień opis.Podczas tworzenia maszyny wirtualnej należy wybrać odpowiednią sieć vRack 1.5.

Następnie utwórz masznę wirtualną z typową konfiguracjia adresu publicznego z IP z bloku rutowanego na vrack lub z wykorzystaniem prywatnego adresu IP bez bramy w zależności od żądanej konfiguracji.

IP: IP z bloku
NETMASKBLOC: maska bloku IP
GATEWAYBLOC: brama bloku IP

Przykładowy plik konfiguracyjny dla VM Debian:


auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address IP
netmask NETMASKBLOC
broadcast BROADCASTBLOC
gateway GATEWAYBLOC
dns-nameservers 213.186.33.99
dns-search ovh.net