Szukaj


drukuj pdf

Zadania cron

Opis

Aby Twój skrypt był wykonywany co jakiś czas, możesz skorzystać z zadań cron. Ten system jest odpowiedzialny za uruchamianie programów cyklicznie lub o określonej porze. Dzięki temu, możesz zdefiniować, aby skrypt był wykonywany z daną częstotliwością.

Etapy

Uruchomienie

Zaloguj się do managera v3, wybierz dany serwer wirtualny. Kliknij na ikonkę Serwer wirtualny następnie na Zadania cron i Stwórz. Wyświetli się formularz, poprzez który możesz dodać dany skrypt do crona.

Szczegóły

  • Skrypt do wykonania: Ścieżka dostępu do skryptu (/)
  • Język skryptu: Wybierz język, w jakim został napisany skrypt (php4,php5; w przypadku innego języka wybierz: inny).
  • Opis zadania: opis, dzięki któremu będziesz znał cel wykonywania danego skryptu.

OPIS: Skrypt mail.php będzie wykonywany w każdą środę o godzinie 4:00, w wersji phpv5.
UWAGA: Maksymalna częstotliwość wykonywanego zadania to 1h. Zgłoszone zadania są wykonywane w kolejności zgłoszeń w zaokrągleniu do cyklu dziennego. Aby zagwarantować wykonywanie zadań w cyklu minutowym konieczne jest wykupienie dzierżawy serwera z dostępem root w OVH.