Szukaj


drukuj pdf
Zdalne połączenie z MySQL

W jakim celu stosuje się ten typ połaczenia?
  • aby rozdzielić usługi serwera, który staje się nie efektywny w wykonywaniu wszystkich operacji samodzielnie,
  • aby uzyskać dostęp do baz za pomocą programu typu MySQLFront i administrować bazami bez wykorzystania phpMyAdmin.


Jak?

  • Konfiguracja my.cnf
Należy sprawdzić w /etc/my.cnf. , czy MySQL jest prawidłowo skonfigurowany do akceptowania zewnętrznych połączeń . Nie powinien zawierać linijki typu: skip-networking oraz bind-address.
Jeżeli zawiera taką linijkę, dodaj '#' przed linijkę:

#skip-networking


#bind-address


A następnie uruchom ponownie MySQL poprzez:

/etc/init.d/mysql stop
/etc/init.d/mysql start


  • Konfiguracja przywilejów MySQL
Jeżeli serwer łączy się z automatycznie ustawionym portem MySQL (3306), należy skonfigurować użytkownika tak, aby można było wykonywać połączenia zewnętrzne. Domyślnie tylko użytkownik 'localhost' posiada prawo łączenia się z bazami.

Aby użytkownik mógł połączyć się inaczej niż lokalnie, w tabeli uprzywilejowanych użytkowników (baza nazwana 'mysql' w MySQL, widoczna tylko w root na serwerze MySQL, np. z phpMyAdmin), w kolumnie "Host" musi pojawić się nazwa lub IP serwera, który chce mieć dostep do baz z danym użytkownikiem.

Jeżeli IP jest dynamiczne (połączenie z serwerem MySQL z Twojego osobistego serwera przez MySQLFront), możesz wskazać jako Hosta : '%'. Dzięki temu będziesz mógł łączyć się z bazą skąd chcesz.