Szukaj


drukuj pdf Polish
Zmiana hasła w trybie WinRescue

Wstęp

Za pomocą tego przewodnika możliwa jest zmiana hasła dla użytkownika root w trybie WinResce?. Tryb ten jest dostępny dla serwerów, na których zainstalowany jest system operacyjny Windows.

Postępowanie

Przełącz serwer w tryb WinRescue? logując się do Manger'a następnie wybierz serwer dedykowany, usługi, Netboot , tam WinRescu i Zatwierdź.

Następnie uruchomić ponownie serwer w Manager'ze wybierając opcję Reboot, wpisując powód oraz zatwierdzając zmianę.

E-mailem przesłane zostaną dane dostępowe do trybu WinRescue:

Możesz połączyć się z serwerem (91.121.XXX.XXX) poprzez SSH za pomocą
następujących parametrów:
- użytkownik : root
- hasło : XXXXX

Istnieje również możliwość zalogowania się poprzez VNC, z poniższym hasłem:
- hasło : XXXXXX
Następnie należy połączyć się z serwerem za pomocą VNC i włączyć program NT password (zaznaczony w czerwonym prostokącie).W programie NT password wybrać (Re)open zostanie załadowany plik haseł z systemu, wybrać użytkownika root i Change password. W kolejnym oknie należy wpisać dwukrotnie nowe hasło. Proszę pamiętać, że powinno to być hasło zawierające wielkie i małe litery oraz co najmniej jedną cyfrę. Po wprowadzeniu hasła należy kliknąć na Save changes.


Aby zakończyć zmianę należy zmienić Netboot ponownie na uruchomienie z dysku twardego i uruchomić ponownie serwer klikając na Start, Shutdown, Restart system.

Teraz do systemu należy się zalogować jako użytkownik root z nowym hasłem.