Bład podczas logowania do trybu rescue

Jeżeli podczas próby zalogowania przez ssh do trybu rescue występuje bład podobny do poniższego:user@admin4:~$ ssh root@host.ovh.net
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
02:11:f2:db:ad:42:86:de:f3:10:9a:fa:41:2d:09:77.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/user/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/user/.ssh/known_hosts:2
RSA host key for user.ovh.net has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed


Należy usunąć wpis klucza w pliku '~/.ssh/know_hosts' w powyższym przykładzie znajdujacego sie w lini 2.
Jeżeli nie zależy Ci na zachowaniu starych kluczy możesz usunąć cały plik 'know_hosts' poleceniem:

# rm .ssh/know_hosts


i ponowić próbę logowania.