Wewnętrzny błąd serwera

Błędy 505 są związane z niewłaściwą konfiguracją Twojej strony. Jego zródła mogą być różne:

  • .htaccess
Jeśli składnia .htaccess nie jest poprawna, serwer web wyświetli błąd 505. Należy zmienić nazwę .htacces na przykład na .htaccess_bak. Jeśli Twoja strona zacznie znów działać, oznacza to, że .htaccess nie działa poprawnie.

Więcej informacji:


  • prawa

Musisz respektować zasady bezpieczeństwa dotyczące praw, które nadajesz swoim skryptom :
- źródło strony musi być ustawione na 705 (domyślne prawa OVH). Chodzi o katalog / lub . (kropka) w połączeniu ftp. Nie zmieniaj tego,
- inne katalogi muszą być ustawione maksymalnie na 755,
- skrypty php/cgi muszą być ustawione maksymalnie na 755.

Więcej informacji:

UprawnieniaNaWirtualnych
UprawnieniaChmod

  • błąd skryptu
Jeśli programujesz na przykład w perlu, błąd skryptu to błąd 505. Nie możesz otrzymać więcej szczegółów (kwestia bezpieczeństwa). Aby debugować skrypt, możesz użyć połączenia telnet/ssh (tylko jeśli masz usługę 720plan lub xxlplan).

Więcej informacji: UzyjSshTelnet